Rada Dydaktyczna

Terminy posiedzeń Rady Dydaktycznej w roku akademickim 2021/2022

13 października 2021
10 listopada 2021 ODWOŁANA!
15 grudnia 2021
19 stycznia 2022 ODWOŁANA!
9 lutego 2022
9 marca 2022
30 marca 2022
 NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE
20 kwietnia 2022
18 maja 2022 ODWOŁANA!
8 czerwca 2022
14 września 2022

Zgodnie z § 69 ust. 3, w związku z § 165 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego z 26 czerwca 2019 r. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 r. wybrała nauczycieli akademickich do Rady Dydaktycznej Wydziału Chemii.

W jej skład weszło: 12 nauczycieli akademickich, 6 studentów, 2 doktorantów oraz obserwator bez prawa głosu delegowany przez Wydział Fizyki. Prodziekan ds. Studenckich z urzędu jest przewodniczącą Rady Dydaktycznej i wchodzi w jej skład. Pierwsza kadencja Rady Dydaktycznej upływa z dniem 31 grudnia 2020 r. Do zadań Rady należy projektowanie i monitorowanie procesu kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na naszym Wydziale.

UCHWAŁA NR 2 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zasad działania rad dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim

Skład Rady Dydaktycznej:

Przewodnicząca Rady – prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga
Zastępca Przewodniczącej Rady – dr hab. Anna Piątek, prof. ucz. (koordynator kierunku: chemia, chemia stosowana)

dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. ucz. (Prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki UW)
dr hab. Magdalena Markowska, prof. ucz. (Prodziekan ds. studenckich Wydziału Biologii UW)

prof. dr hab. Barbara Pałys (Pełnomocnik RDCh ds. monitoringu procesu dyplomowania)
dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka, prof. ucz. (koordynator kierunku: chemia medyczna)
dr hab. Maciej Chotkowski (koordynator kierunku: energetyka i chemia jądrowa)
dr Joanna Juhaniewicz-Dębińska (koordynator kierunku: chemiczna analiza instrumentalna)
dr hab. Agnieszka Więckowska, prof. ucz. (Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej WCh)
dr hab. Maciej Mazur, prof. ucz. (Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia)

dr hab. Krzysztof Miecznikowski, prof. ucz.
dr hab. Tatiana Korona, prof. ucz.
dr hab. Marcin Karbarz
dr Małgorzata Jeziorska
dr Agnieszka Siporska
dr Anna Zawadzka
dr Anna Zawadzka-Kazimierczuk
dr Dagmara Tymecka
dr Bartosz Hamankiewicz
dr Michał Przybytek

Studenci:
Kamil Krzysztof Gryckiewicz
Sylwia Jopa
Wojciech Lochmajer
Piotr Łętowski
Klaudia Nowak
Irek Tomczyk