Zespół ds. opracowania programu kierunku Chemia Jądrowa i Radiofarmaceutyki I stopnia

 • dr hab. Maciej Chotkowski – pracownik badawczo-dydaktyczny, radiochemik – przewodniczący zespołu
 • Jan Orliński – student studiów I stopnia kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa
 • Krzysztof Domański – student studiów II stopnia kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa
 • mgr Damian Połomski – student studiów III stopnia RadFarm
 • dr Elżbieta Winnicka – pracownik dydaktyczny, radiochemik
 • dr hab. Marek Pruszyński – pracownik badawczo-dydaktyczny, radiochemik
 • dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. ucz. – ekspert z ramienia URK

Zespół ds. opracowania programu kierunku Chemia Medyczna II stopnia

 • dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka, prof. ucz – przewodnicząca
 • dr hab. Anna Piątek, prof. ucz.
 • prof. dr hab. Anna M. Nowicka
 • prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga
 • prof. dr hab. Sławomir Filipek
 • mgr Karol Kurpiejewski – doktorant studiów doktoranckich WCh
 • Michał Żebrowski – student I stopnia kierunku Chemia Medyczna
 • Daria Polcyn – studentka I stopnia kierunku Chemia Medyczna
 • lic. Patrycja Bończak – studentka II stopnia kierunku Chemia
 • dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. ucz. – ekspert z ramienia URK

Zespół pracujący nad programem studiów II stopnia Radiogenomika

 • dr hab. Marek Pruszyński – Wydział Chemii UW – kierownik działania III.2.3 w POB 1 IDUB
 • dr Beata Brzozowska – Wydział Fizyki UW – Wykonawca Główny w działaniu III.2.3
 • dr hab. Magdalena Markowska – ekspert z ramienia URK – Wydział Biologii UW
 • dr hab. Zbigniew Rogulski – prodziekan ds. infrastruktury i rozwoju – Wydział Chemii UW – pomysłodawca kierunku
 • dr hab. Anna Piątek, prof. ucz. – Wydział Chemii UW
 • mgr Arkadiusz Leniart – student III stopnia – CNBCh
 • mgr Damian Dziubak – student III stopnia – CNBCh
 • Antonina Matuszyńska – studentka II stopnia kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa
 • Krzysztof Domański – student I stopnia kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa

Zespół ds. certyfikatów dydaktycznych European Chemistry Thematic Network (ECTN)

 • dr Dorota Matyszewska – główny sekretarz zespołu
 • dr Dagmara Tymecka
 • mgr Damian Dziubak
 • prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga – członek ECTN
 • dr hab. Anna Piątek, prof. ucz. – koordynator kierunku chemia

Zespół ds. oceny proponowanych wykładów do wyboru

 • dr Anna Zawadzka-Kazimierczuk – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga
 • dr Anna Zawadzka
 • dr Joanna Juhaniewicz-Dębińska
 • prof. dr hab. Paulina Dominiak

Speed Team Rekrutacja II stopień

 • dr Bartosz Hamankiewicz
 • Kamil Gryckiewicz
 • dr hab. Tatiana Korona, prof. ucz.
 • dr hab. Agnieszka Więckowska, prof. ucz.
 • dr Anna Zawadzka