Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenia doktorantów

Uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Warszawski zobowiązany jest do powiadomienia uczelni na piśmie, o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od daty jego powstania, w celu wyrejestrowania danego doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny. Ponadto doktoranci zobowiązani są do informowania uczelni o wszelkich zmianach dotyczących nazwiska i adresu.

Druki niezbędne do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego są dostępne w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego oraz w sekretariatach studiów doktoranckich na poszczególnych wydziałach.

Są to:

Zgłoszenie doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego

Doktoranci, którzy ukończyli 26 rok życia i nie pracują, oraz nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię na ich pisemny wniosek (wypełniony druk ZUS ZZA i oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu z innego tytułu).

W sytuacji, gdy doktorant nie ukończył 26 lat, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez jednego z pracujących: rodziców, opiekunów lub małżonka.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony druk ZUS ZZA
  • wypełnione i podpisane oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu
  • dowód osobisty
  • ważna legitymacja doktorancka
  • numer NIP

Zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny doktoranta

Doktorant może zgłosić do ubezpieczenia członka swojej rodziny, o ile nie posiada on prawa do ubezpieczenia z innego tytułu.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony druk ZCNA
  • odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu małżeństwa
  • PESEL dziecka, PESEL członka rodziny

Doktoranci cudzoziemcy

Obywatele z krajów Unii Europejskiej, jeśli nie są ubezpieczeni w kraju pochodzenia, mogą zostać ubezpieczeni przez UW na takich samych zasadach jak Polacy, po uprzednim podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Obcokrajowcy z krajów Unii Europejskiej mogą korzystać ze wszystkich ulg medycznych na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Osoby, które nie przedstawią jednego z tych dokumentów będą zobowiązane do pokrycia kosztów świadczenia medycznego.

Natomiast doktoranci nie będący obywatelami polskimi, a posiadający Kartę Polaka, mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Cudzoziemcy spoza UE kształcący się w Polsce mogą ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Narodowym Funduszu Zdrowia, po podpisaniu umowy w NFZ – Oddział Mazowiecki, Warszawa ul. Chałubińskiego 8, tel. 0 22 582 84 18.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Informacje dotyczące trybu wydawania karty EKUZ znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.gov.pl).

Do wniosku o wydanie karty EKUZ niezbędne jest zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zaświadczenie takie jest wystawiane ubezpieczonym doktorantom przez Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego na ich wyraźny wniosek. W celu uzyskania ww. zaświadczenia prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z naszym Biurem pod numerem telefonu 0 22 55 24 036.

 

Więcej informacji: http://studiadoktoranckie.uw.edu.pl/dla-doktoranta/ubezpieczenia-doktorantow/