Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Program MOST

Program Mobilności Studentów MOST na Wydziale Chemii UW

W roku akademickim 2022/2023 na uczestników Programu MOST na Wydziale Chemii UW czeka 20 miejsc na studiach I stopnia oraz 20 miejsc na studiach II stopnia.

Materiały i wskazówki znajdują się w poszczególnych zakładkach dostępnych na stronie MOST: http://most.amu.edu.pl/

Rekrutacja do Programu MOST, na semestr zimowy i cały rok akademicki 2022/2023 potrwa do 15 maja. Zachęcamy do aplikowania za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (https://irkmost.amu.edu.pl/pl/news/2022Z/) i śledzenia profilu na Facebooku (www.facebook.com/programmost2000). Tam regularnie będą się pojawiać przydatne informacje i oczywiście odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Ogólna informacja

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Ogólnopolskim koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK).

Studia w ramach Programu MOST może podjąć Student nie wcześniej niż po zakończeniu drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 30 ECTS w semestrze lub zaliczenie wybranego przedmiotu i uzyskanie pozostałych punktów w macierzystej uczelni. Warunkiem koniecznym przyjęcia Studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni.

Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus. W zeszłych semestrach studiami na Wydziale Chemii UW w ramach MOST-u zainteresowani byli szczególnie studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Student w ramach Programu MOST ma prawo wybierać przedmioty z programu studiów zamieszczonego na stronie internetowej jednostki z dowolnego semestru lub roku. Może także, będąc przypisanym do jednego kierunku, sporadycznie wybrać przedmioty z innego, pokrewnego. Student Programu MOST otrzymuje zawiadomienie o zakwalifikowaniu na daną uczelnię w lipcu, ale mimo to zgodnie z ustaleniami z Koordynatorem Programu MOST w UW powinien mieć możliwość zapisu na wybrane zajęcia poza kolejnością.

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po Programie MOST: Po drugiej stronie MOST-u, czyli jak przebrnąć przez uniwersytecką rzekę