Egzamin na studia II stopnia na kierunek chemia

5 lipca 2021

Szanowni Państwo,

Egzamin wstępny na kierunek chemia II stopnia odbędzie się 28.01.2022 o godzinie 13.00 w sali 338.

Ci z Państwa, którym wygaśnie ważność badań od lekarza medycyny pracy proszeni są o zgłaszanie się do Dziekanatu po skierowanie na badania ALE dopiero po zarejestrowaniu się w systemie IRK na studia i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.

 

 


Skierowania do lekarza medycyny pracy

1 czerwca 2021

Szanowni Kandydaci,

Skierowania do lekarza medycyny pracy można otrzymać po zgłoszeniu prośby mailowo do opiekunów kierunków. Warunkiem otrzymania skierowania jest zapisanie się na odpowiedni kierunek i uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Proszę pamiętać, że złożenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do studiowania na Wydziale Chemii jest warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia.

Chemia – I stopnia
Jan Niedziński, e-mail: jniedz@chem.uw.edu.pl

Chemia – II stopnia i Chemistry – II stopnia w języku angielskim
Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki –  I stopnia
Radiogenomika – II stopnia
Joanna Keller-Perz, e-mail: jkperz@chem.uw.edu.pl

Chemia medyczna – I stopnia oraz II stopnia
Katarzyna Lewandowska, e-mail: klewandowska@chem.uw.edu.pl

Chemiczna Analiza Instrumentalna – I stopnia 
Agnieszka Sytek, e-mail: asytek@chem.uw.edu.pl


Opłata za elektroniczną legitymację studencką (ELS)

22 lipca 2019

Należność za legitymacje studencką (ELS) w wysokości 22 zł należy wpłacać na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium S.A.:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
56116022020000000076486236
opłata za wydanie legitymacji

Opłatę za ELS powinny wpłacać wyłącznie osoby zakwalifikowane na studia!