Rekrutacja na studia II stopnia na kierunek Chemia (Chemistry)

30 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną rekrutacja na studia II stopnia na kierunek Chemia w roku 20/21 odbędzie się w dwóch turach: sierpień/wrzesień 2020 oraz styczeń/luty 2021.

W turze sierpniowo-wrześniowej egzamin wstępny na studia II stopnia odbędzie się 28.08.2020 o godzinie 9.00. Dokumenty od zakwalifikowanych kandydatów będziemy przyjmować  w I terminie: 24-25.09.2020 i w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w II terminie: 28-29.09.2020.

W zakładce Harmonogram znajduje się szczegółowy harmonogram obydwu tur rekrutacji.

Trzymamy za Was kciuki!

Komisja Rekrutacyjna WCh UW


Opłata za elektroniczną legitymację studencką (ELS)

22 lipca 2019

Należność za legitymacje studencką (ELS) w wysokości 22 zł należy wpłacać na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium S.A.:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
56116022020000000076486236
opłata za wydanie legitymacji

Opłatę za ELS powinny wpłacać wyłącznie osoby zakwalifikowane na studia!


Skierowania do lekarza medycyny pracy

12 czerwca 2019

Szanowni Kandydaci,

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem skierowania do lekarza medycyny pracy już teraz proszę zgłaszać się mailowo do Sekretarzy z prośbą o przesłanie pocztą takiego skierowania.

Proszę pamiętać, że warunkiem otrzymania skierowania jest zapisanie się na odpowiedni kierunek i uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Chemia – Studia I stopnia
Jan Niedziński, e-mail: jniedz@chem.uw.edu.pl

Chemia – Studia II stopnia i Chemistry – Studia II stopnia w języku angielskim oraz Chemia stosowana – Studia II stopnia
Anna Łapińska, e-mail: lanna@chem.uw.edu.pl

Energetyka i chemia jądrowa – Studia I stopnia i II stopnia oraz Chemia medyczna – Studia I stopnia inżynierskie
Katarzyna Lewandowska, e-mail: klewandowska@chem.uw.edu.pl

Chemiczna Analiza Instrumentalna – Studia I stopnia inżynierskie
Agnieszka Sytek, e-mail: asytek@chem.uw.edu.pl


Witamy

7 marca 2018

Witamy na stronie poświęconej rekrutacji na studia I i II stopnia prowadzone na Wydziale Chemii UW