II tura rekrutacji na kierunek: chemia stosowana

31 stycznia 2020

Szanowni Państwo,

otwieramy II turę rekrutacji na studia II stopnia na kierunku: chemia stosowana.

Harmonogram:
3 -9.02.2020 r. – rejestracja w systemie IRK
14.02.2020 r. godzina 10.00 – egzamin wstępny
18.02.2020 r. – ogłoszenie wyników
18 – 20.02 r. – przyjmowanie dokumentów

Przypominamy o uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej!!!


Rekrutacja na studia II stopnia: Chemia i Chemia Stosowana

26 listopada 2019

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem opublikowanym w Uchwale Rekrutacyjnej na rok 2019/2020

rejestracja na studia w IRK odbywa się od 7.01.2020 do 17.01.2020.

Egzamin wstępny: 30.01.2020 o g. 10.00 w sali 338 (na drugim piętrze po stronie organicznej)

Ogłoszenie wyników: 4.02.2020

Składanie dokumentów: 4-12.02.2020

Proszę o właściwe zaplanowanie terminów obron.

W razie pytań proszę o kontakt z przewodniczącą Komisji Rekrutacyjnej.


Opłata za elektroniczną legitymację studencką (ELS)

22 lipca 2019

Należność za legitymacje studencką (ELS) w wysokości 22 zł należy wpłacać na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium S.A.:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
56116022020000000076486236
opłata za wydanie legitymacji

Opłatę za ELS powinny wpłacać wyłącznie osoby zakwalifikowane na studia!


Skierowania do lekarza medycyny pracy

12 czerwca 2019

Szanowni Kandydaci,

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem skierowania do lekarza medycyny pracy już teraz proszę zgłaszać się mailowo do Sekretarzy z prośbą o przesłanie pocztą takiego skierowania.

Proszę pamiętać, że warunkiem otrzymania skierowania jest zapisanie się na odpowiedni kierunek i uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Chemia – Studia I stopnia
Jan Niedziński, e-mail: jniedz@chem.uw.edu.pl

Chemia – Studia II stopnia i Chemistry – Studia II stopnia w języku angielskim
Anna Łapińska, e-mail: lanna@chem.uw.edu.pl

Energetyka i chemia jądrowa – Studia I stopnia i II stopnia oraz Chemia medyczna – Studia I stopnia inżynierskie
Katarzyna Lewandowska, e-mail: klewandowska@chem.uw.edu.pl

Chemiczna Analiza Instrumentalna – Studia I stopnia inżynierskie
Agnieszka Sytek, e-mail: asytek@chem.uw.edu.pl


Witamy

7 marca 2018

Witamy na stronie poświęconej rekrutacji na studia I i II stopnia prowadzone na Wydziale Chemii UW