Dni adaptacyjne

8 września 2020

Szanowni byli Kandydaci a teraz już nasi Studenci.

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem dni adaptacyjnych na Wydziale Chemii (HARMONOGRAM ZDALNYCH DNI ADAPATCYJNYCH) dla wszystkich nowych studentów studiów I i II stopnia.

Podczas zdalnych spotkań dowiecie się jakie są zasady studiowania na WCh, spotkacie się z Panią Dziekan, Opiekunami kierunków, Samorządem WCH, Pełnomocnikiem do spraw niepełnosprawnych oraz przeprowadzone zostanie szkolenie BHP.


Kolejna tura rekrutacji na kierunek Chemia II stopnia

3 września 2020

Szanowni Kandydaci,

ogłoszenie wyników na studia II stopnia na kierunku Chemia odbędzie się 23.09.2020.

W przypadku sytuacji, w której nie wypełnimy limitu miejsc zostanie otwarta kolejna tura rekrutacji zgodnie z następującym harmonogramem:

24.09.-1.10.2020 – rejestracja w systemie IRK

2.10.2020 – ostatni dzień wykonywania opłat rekrutacyjnych

8.10.2020 godzina 9.00 – egzamin wstępny

12.10.2020 – ogłoszenie wyników

13-14.10.2020 – składanie dokumentów

Proszę pamiętać, że na kierunki prowadzone przez WCh wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Po skierowania można zwracać się do opiekuna kierunku po zarejestrowaniu w IRK i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej.


Kolejna tura rekrutacji na kierunek Chemia I stopnia

3 września 2020

Szanowni Kandydaci,

od 5 września w systemie IRK zostaną uruchomione zapisy na drugą turę rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia.

Szczegółowy harmonogram:

1.10.2020 – ostatni dzień rejestracji na studia

2.10.2020 – ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych

12.10.2020 – ogłoszenie wyników rekrutacji

13-14.10.2020 – przyjmowanie dokumentów

Proszę pamiętać, że na kierunki prowadzone przez WCh wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Po skierowania można zwracać się do opiekuna kierunku po zarejestrowaniu w IRK i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej.

 


Skierowania do lekarza medycyny pracy

20 sierpnia 2020

Szanowni Kandydaci,

Skierowania do lekarza medycyny pracy można otrzymać po zgłoszeniu prośby mailowo do opiekunów kierunków. Warunkiem otrzymania skierowania jest zapisanie się na odpowiedni kierunek i uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Chemia – Studia I stopnia
Jan Niedziński, e-mail: jniedz@chem.uw.edu.pl

Chemia – Studia II stopnia i Chemistry – Studia II stopnia w języku angielskim oraz Chemia stosowana – Studia II stopnia
Anna Łapińska, e-mail: lanna@chem.uw.edu.pl

Energetyka i chemia jądrowa – Studia I stopnia i II stopnia oraz Chemia medyczna – Studia I stopnia inżynierskie
Katarzyna Lewandowska, e-mail: klewandowska@chem.uw.edu.pl

Chemiczna Analiza Instrumentalna – Studia I stopnia inżynierskie
Agnieszka Sytek, e-mail: asytek@chem.uw.edu.pl


Rekrutacja na studia II stopnia na kierunek Chemia (Chemistry)

30 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną rekrutacja na studia II stopnia na kierunek Chemia w roku 20/21 odbędzie się w dwóch turach: sierpień/wrzesień 2020 oraz styczeń/luty 2021.

W turze sierpniowo-wrześniowej egzamin wstępny na studia II stopnia odbędzie się STACJONARNIE 28.08.2020 o godzinie 9.00 w Auli  dla kandydatów na studia w języku polskim i ZDALNIE dla kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim. Dokumenty od zakwalifikowanych kandydatów będziemy przyjmować  w I terminie: 24-25.09.2020 i w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w II terminie: 28-29.09.2020.

W zakładce Harmonogram znajduje się szczegółowy harmonogram obydwu tur rekrutacji.

Trzymamy za Was kciuki!

Komisja Rekrutacyjna WCh UW


Opłata za elektroniczną legitymację studencką (ELS)

22 lipca 2019

Należność za legitymacje studencką (ELS) w wysokości 22 zł należy wpłacać na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium S.A.:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
56116022020000000076486236
opłata za wydanie legitymacji

Opłatę za ELS powinny wpłacać wyłącznie osoby zakwalifikowane na studia!