Rekrutacja na studia II stopnia: Chemia i Chemia Stosowana

26 listopada 2019

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem opublikowanym w Uchwale Rekrutacyjnej na rok 2018/2019

rejestracja na studia w IRK odbywa się od 7.01.2020 do 17.01.2020.

Egzamin wstępny: 30.01.2020 o g. 10

Ogłoszenie wyników: 4.02.2020

Składanie dokumentów: 4-12.02.2020

Proszę o właściwe zaplanowanie terminów obron.

W razie pytań proszę o kontakt z przewodniczącą Komisji Rekrutacyjnej.


Dni adaptacyjne

22 lipca 2019

Rozkład dni adaptacyjnych dla I roku
Wydziału Chemii UW
w roku akademickim 2019/2020

26.09.2019 r. (czwartek)

AULA

godz. 900–940 Spotkanie z Prodziekanem ds. studenckich, opiekunami roku (chemia, chemia medyczna, energetyka i chemia jądrowa, chemiczna analiza instrumentalna) i samorządem studenckim
godz. 940–1040 BHP na UW. Przepisy, wypadki, ubezpieczenie
godz. 1040–1050 Spotkanie z lekarzem wydziałowym
godz. 1050–1105 Przerwa
godz. 1105–1135 Szkolenie p. poż.
godz. 1135–1235 BHP na UW- szkolenie z pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
godz. 1235–1250 Przerwa
godz. 1250–1440 BHP na Wydziale Chemii – zagrożenia
godz. 1440–1505 Test zaliczający szkolenie
godz. 1505–1605 Spotkanie z Przedstawicielami Zarządu Samorządu Studentów UW

 

27.09.2019 r. (piątek)

godz. 925–1000 Spotkanie z przedstawicielem Szkoły Języków Obcych (Aula)
godz. 1015–1100         grupa 1 szkolenie p.poż. Sala 141 (grupa Energetyka i Chem. Jądr. CHAI)*
godz. 1110–1155 grupa 2 szkolenie p.poż. Sala 141(grupa Chemia medyczna))*
godz. 1205–1250 grupa 3 szkolenie p.poż. Sala 141*
godz. 1300–1345 grupa 4 szkolenie p.poż. Sala 141*
godz. 1355–1440 grupa 5 szkolenie p.poż. Sala 141*
godz. 1450–1535 grupa 6 szkolenie p.poż. Sala 141*
godz. 1545–1630 grupa 7 szkolenie p.poż. Sala 141* (w tym studenci studiów II stopnia)
godz. 900–1600 formalności w dziekanacie studenckim CHEMIA
godz. 900–1230 formalności w dziekanacie studenckim CHEMIA MEDYCZNA
godz. 1230–1600 formalności w dziekanacie studenckim CHEMICZNA ANALIZA INSTRUMENTALNA, ENERGETYKA i CHEMIA JĄDROWA

 

*Studenci będą podzieleni na grupy wg alfabetu.

Skład grup będzie wywieszony w gablocie 1-go roku (przy wejściu do budynku po prawej stronie)

 

 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020

30.09.2019 r. godz. 10.00 Aula Wydziału

obecność studentów pierwszego roku obowiązkowa

 


Opłata za elektroniczną legitymację studencką (ELS)

22 lipca 2019

Należność za legitymacje studencką (ELS) w wysokości 22 zł należy wpłacać na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium S.A.:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
56116022020000000076486236
opłata za wydanie legitymacji

Opłatę za ELS powinny wpłacać wyłącznie osoby zakwalifikowane na studia!


II stopień chemia – II tura rekrutacji

14 czerwca 2019

Szanowni Państwo,

w przypadku, gdy nie zostanie wypełniony limit miejsc w I turze rekrutacji na kierunek Chemia II stopnia, otworzymy II turę, z rejestracją w dniach: 12.08-11.09.2019 i terminem składania dokumentów:23-24.09.2019.


Intensywny kurs języka polskiego

12 czerwca 2019

Welcome Point, podobnie jak w ubiegłym roku, organizuje INTENSYWNY
DWUTYGODNIOWY KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW (IPLC_invitation) przyjętych na
studia drugiego stopnia w języku angielskim na UW.

Kurs odbędzie się w drugiej połowie września, BEZPOŚREDNIO PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROKU AKADEMICKIEGO (16–27.09.2019).


Skierowania do lekarza medycyny pracy

12 czerwca 2019

Szanowni Kandydaci,

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem skierowania do lekarza medycyny pracy już teraz proszę zgłaszać się mailowo do Sekretarzy z prośbą o przesłanie pocztą takiego skierowania.

Proszę pamiętać, że warunkiem otrzymania skierowania jest zapisanie się na odpowiedni kierunek i uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Chemia – Studia I stopnia
Jan Niedziński, e-mail: jniedz@chem.uw.edu.pl

Chemia – Studia II stopnia i Chemistry – Studia II stopnia w języku angielskim
Anna Łapińska, e-mail: lanna@chem.uw.edu.pl

Energetyka i chemia jądrowa – Studia I stopnia i II stopnia oraz Chemia medyczna – Studia I stopnia inżynierskie
Katarzyna Lewandowska, e-mail: klewandowska@chem.uw.edu.pl

Chemiczna Analiza Instrumentalna – Studia I stopnia inżynierskie
Agnieszka Sytek, e-mail: asytek@chem.uw.edu.pl


Witamy

7 marca 2018

Witamy na stronie poświęconej rekrutacji na studia I i II stopnia prowadzone na Wydziale Chemii UW