Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

ChAI I stopnia – inżynierskie

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta dysponującego wiedzą dotyczącą ogólnie pojętej metodologii pomiaru w przemyśle (m. in. spożywczym, farmaceutycznym, technologii chemicznej i pokrewnych).

Na ofertę dydaktyczną dla studentów składają się zajęcia w postaci wykładów, ćwiczeń, proseminariów i laboratoriów. W porównaniu z kierunkiem Chemia, na kierunku Chemiczna Analiza Instrumentalna zaproponowano rozszerzony zakres wiedzy o metodach analizy fizykochemicznej próbek z położeniem akcentu na eksperyment. Wprowadzono dodatkowe przedmioty dotyczące sposobu przygotowywania próbek do badań oraz metod zatężania i badania specjacji. Na trzecim i czwartym semestrze prowadzona jest duża pracownia fizykochemiczna, w ramach, której zostały połączone zajęcia prowadzone na kierunku chemia I stopnia przez różne zakłady dydaktyczne. W ramach zajęć laboratoryjnych omawiane są przede wszystkim tematy związane z identyfikacją fizykochemiczną analizowanych próbek, zapewnieniem jakości badań, chemometrią i metrologią. W ramach laboratorium inżynierskiego studenci muszą samodzielnie opracować własny problem pomiarowy i go opisać. Rezultaty są przedstawiane podczas seminarium inżynierskiego i opisane w formie pracy dyplomowej.