Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

ChJiR I stopnia – licencjackie

Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki to studia I stopnia, które trwają trzy lata i kończą się nadaniem stopnia licencjata.

Chemia jądrowa nie istnieje bez zrozumienia zjawisk fizycznych leżących u podstaw promieniotwórczości a także oddziaływania tego promieniowania z materią. Dlatego w ramach kierunku ściśle współpracujemy z naukowcami z Wydziałem Fizyki UW. W programie studiów obok takich przedmiotów jak np.:

  • Chemia ogólna
  • Chemia fizyczna
  • Chemia jądrowa i radiacyjna
  • Chemia pierwiastków promieniotwórczych

znajdują się przedmioty:

  • Wstęp do chemii i fizyki jądrowej
  • Fizyka jądrowa
  • Warsztaty z fizyki jądrowej

Mając na względzie przewidywane miejsca zatrudnienia absolwentów (głównie firmy z branży farmaceutycznej, chemicznej i pokrewnych), ten kierunek studiów uwzględnia nie tylko najnowsze osiągnięcia w naukach chemicznych, ale także oczekiwania pracodawców.

Absolwent tego kierunku będzie miał możliwość kontynuowania nauki w ramach kierunków na studiach II stopnia oferowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, w tym np. Radiogenomiki.

W trakcie III roku studenci mają możliwość odbycia praktyk studenckich w wymiarze 120 godzin. Przykładowe miejsca gdzie można odbyć praktyki to: