Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Chemiczna analiza instrumentalna I stopnia – inżynierskie

Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników matur, egzaminu dojrzałości bądź innego równoważnego dokumentu sporządza listę rankingową osób zakwalifikowanych na studia na kierunku: Chemiczna Analiza Instrumentalna I stopnia.

Lista ta określa kolejność kwalifikowania kandydatów w ramach limitu miejsc. W roku 2023 limit ten wynosi: 25.

Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać kandydat to 100 punktów. Minimalna liczba, poniżej której zgłoszenia nie są rozpatrywane to 50 punktów.

Punkty przeliczane są według następującego schematu:

Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe I stopnia

Przedmiot wymaganyMnożnikWagaTwój wynik matury [%]
Język polski10%
Matematyka20%
Język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki)30%
Przedmiot wymagany (do wyboru: chemia, biologia, informatyka, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka)40%

Wyświetlony tutaj wynik kalkulacji służy jedynie celom poglądowym. Podany wynik nie stanowi podstawy obliczenia właściwej ilości punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozycję na liście ustala się tylko i wyłącznie na podstawie danych podanych w IRK

Twój wynik:

Szczegółowe sposoby przeliczania punktów ze świadectwa dojrzałości, matury międzynarodowej (IB), matury europejskiej (EB), matury zagranicznej znajdują się w dokumencie: Szczegółowe Zasady Kwalifikacji.

Ulgi w postępowaniu rekrutacyjnym:

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

  • Olimpiady Chemicznej,
  • Olimpiady Fizycznej,
  • Olimpiady Biologicznej,
  • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
  • Olimpiady Matematycznej,
  • Olimpiady Informatycznej.

LAUREACI:

  • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Szczegółowe zasady przyjmowania laureatów i finalistów znajdują się tutaj.