Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Chemia stosowana II stopnia – magisterskie

Podstawą kwalifikacji na studia na kierunku Chemia stosowana II stopnia jest egzamin testowy przeprowadzony na Wydziale Chemii UW. Wynik egzaminu stanowi podstawę ustalenia miejsca na liście rankingowej kandydata na studia.

Zagadnienia egzaminacyjne oraz sposób przeprowadzenia egzaminu opisane są w zakładce egzamin. Wymagane jest uzyskanie z egzaminu minimum 30 punktów (tzn. 60% maksymalnej liczby punktów wynoszącej 50).

Wynik egzaminu jest ważny 12 miesięcy od daty przystąpienia do egzaminu. Kandydat musi mieć ważny egzamin w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji na studia.

Na studia II stopnia mogą rejestrować się również kandydaci, którzy nie otrzymali jeszcze dyplomu I stopnia. Na koncie IRK należy zaznaczyć rodzaj dyplomu a numer dyplomu i datę wystawienia pozostawić bez zmian. Dane te należy uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia.

W roku 2023 limit miejsc na kierunku chemia wynosi 10.