Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Radiogenomika II stopnia – magisterskie

Postępowanie rekrutacyjne na studia II stopnia na kierunku Radiogenomika obejmuje trwającą 10 minut prezentację z zagadnień zawartych w pracy dyplomowej kandydata oraz egzamin ustny z zagadnień określonych w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia, lub biologia lub fizyka (do wyboru).

Podstawą wpisu na listę kwalifikacyjną jest uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym wyniku równego lub wyższego 50% możliwych do zdobycia punktów (100 punktów).

Podstawą przyjęcia na studia na kierunku radiogenomika jest zajęcie na liście rankingowej kandydatów pozycji mieszczącej się w ramach obowiązującego limitu miejsc oraz złożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie.

Lista rankingowa kandydatów układana jest na podstawie oceny prezentacji, wyniku uzyskanego z egzaminu ustnego i średniej ocen z ostatniego etapu nauki (całego toku studiów I stopnia albo II stopnia, albo jednolitych magisterskich) przy czym:

 • ocena prezentacji – maksymalnie 35 punktów (35% ostatecznego wyniku)
 • egzamin z wybranych zagadnień – 35 punktów (35% ostatecznego wyniku)
 • średnia ocen z ostatniego etapu nauki – maksymalnie 30 punktów (30% ostatecznego wyniku)
  • średnia 4,81 – 5,00 – 30 punktów
  • średnia 4,51 – 4,80 – 25 punktów
  • średnia 4,01 – 4,50 – 20 punktów
  • średnia 3,51 – 4,00 – 10 punktów
  • średnia 3,00 – 3,50 – 5 punktów
  • średnia poniżej 3,00 – 0 punktów