Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

studia II stopnia

Studia II stopnia na kierunku Chemia

Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

Kandydaci, którzy byli studentami Wydziału Chemii UW

 1. Ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata.
 2. Kopia dyplomu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego (odpis dyplomu może być dostarczony w terminie późniejszym, po otrzymaniu go z uczelni), oraz oryginał celem poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.
 3. Dowód opłaty rekrutacyjnej.
 4. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki skierowania do lekarza medycyny proszę pobrać w Dziekanacie Studenckim WChUW).
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Kandydaci, którzy nie studiowali na Wydziale Chemii UW

 1. Ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata.
 2. Kopia dyplomu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego raz oryginał celem poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.
 3. Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez
  kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii.
 4. Dowód opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką.
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim.
 6. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki skierowania do lekarza medycyny pracy proszę pobrać w dziekanacie studenckim WChUW).
  Wykaz-jednostek-do-wykonywania-w-2024-roku-badan-lekarskich

Dodatkowo:

 • Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku, gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią.

 

Studia II stopnia na kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa

Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

Kandydaci, którzy byli studentami Wydziału Chemii UW

 1. Ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata.
 2. Kopia dyplomu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego raz oryginał celem poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.
 3. Oświadczenie o o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim.
 4. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.
 5. Wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć (karta przebiegu studiów),
  potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował.
 6. Oświadczenie podpisane przez kandydata,zawierające:
  ‐ wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy czym należy uwzględnić
  tylko przedmioty mające współczynnik większy od zera;
  ‐ wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg reguł określonych
  w zasadach rekrutacji (szczegóły na stronie IRK w dziale Energetyka i Chemia Jądrowa).

Kandydaci, którzy nie studiowali na Wydziale Chemii UW:

 1. Ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata.
 2. Kopia dyplomu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego raz oryginał celem poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.
 3. Oświadczenie o o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim.
 4. Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez
  kandydata fotografii na osobiste konto rejestracyjne.
 5. Dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (22‐ zł).
 6. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy / druki skierowania do lekarza medycyny pracy
  pobieramy w Dziekanacie Studenckim Wydziału Chemii UW).
 7. Wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć (karta przebiegu studiów),
  potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował.
 8. Oświadczenie podpisane przez kandydata,zawierające:
  ‐ wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy czym należy uwzględnić
  tylko przedmioty mające współczynnik większy od zera;
  ‐ wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg reguł określonych
  w zasadach rekrutacji (szczegóły na stronie IRK w dziale Energetyka i Chemia Jądrowa).
  Dodatkowo:

  • Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku, gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią.