Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Chemia medyczna II stopnia – magisterskie

Podstawą kwalifikacji jest zdanie egzaminu ustnego z zagadnień określonych w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia medyczna z wynikiem równym lub wyższym niż 60% możliwych do zdobycia punktów.

Podstawą przyjęcia na studia na kierunku chemia medyczna jest zajęcie na liście rankingowej pozycji mieszczącej się w ramach obowiązującego limitu miejsc oraz złożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie.

Lista rankingowa kandydatów układana jest na podstawie wyniku uzyskanego z egzaminu ustnego i średniej ocen z ostatniego etapu nauki (całego toku studiów I stopnia lub II stopnia, lub jednolitych magisterskich) przy czym:

 • egzamin z wybranych zagadnień – maksymalnie 70 punktów (70% ostatecznego wyniku)
 • średnia ocen z cyklu kształcenia prowadzącego do uzyskania przedłożonego dyplomu – maksymalnie 30 punktów (30% ostatecznego wyniku)
  • średnia 4,81 – 5,00 – 30 punktów
  • średnia 4,51 – 4,80 – 25 punktów
  • średnia 4,01 – 4,50 – 20 punktów
  • średnia 3,51 – 4,00 – 10 punktów
  • średnia 3,00 – 3,50 – 5 punktów
  • średnia poniżej 3,00 – 0 punktów