Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Program ERASMUS+

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży, którego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami wsparcia mobilności studenckiej w ramach programu!

Studenci kierunków organizowanych i współorganizowanych przez Wydział Chemii UW mogą skorzystać z dwóch typów wyjazdów:

Biuro Współpracy z Zagranicą UW – link do strony www jednostki odpowiedzialnej za organizację programu ERASMUS na UW


Aktualności

Harmonogram organizacji wyjazdów typu studia w ramach programu ERASMUS w roku akademickim 2024/2025:

– 06.03.2024 – ostateczny termin składania wniosków na wyjazd

– 08.03.2024 – decyzja wydziałowej komisji rekrutacyjnej

– 11.03.2024 – termin złożenia odwołania od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej

– 15.03.2024 – termin rozpatrzenia odwołania, zamknięcie rekrutacji.

ERASMUS – spotkanie organizacyjne:

Środa, 28 lutego · 17:00–18:30

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/tim-crzm-awy

 

Kluczowe zasady rekrutacji w ramach Wydziału Chemii UW (dokument zawierający pełne zasady znajduje się na stronie BWZ)

– Rekrutacja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu USOS. Informacje o życiorysie i list motywacyjny nie muszą być rozbudowane, ale powinny wskazywać na szczególne zainteresowania w dziedzinie chemii, możliwości rozwoju we wskazanym miejscu wyjazdu itp.

Warunki konieczne rekrutacji to:

– aktywny status studenta z wyłączeniem studentów pierwszego roku I stopnia studiów oraz ostatniego semestru studiów I i II stopnia;

– średnia ocen za co najmniej ostatni ukończony rok studiów (3,49), dopuszczalny jest warunkowy wpis na etap studiów, na którym odbywa się rekrutacja, ale dotyczący wyłącznie niezaliczenia jednego przedmiotu (stan na dzień składania podania)*;

– znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+)**.

W przypadku pojawienia się większej ilości osób chętnych na wyjazd do określonego miejsca komisja będzie premiować:

– osoby, dla których jest to pierwszy wyjazd

– osoby z mniejszymi szansami

– osoby o wyższej średniej.

*- informacja ta będzie pobierana bezpośrednio z dziekanatu. Od Państwa oczekujemy 3 ocen do pochwalenia się, które pozwolą nam dodatkowo ocenić Państwa profil zainteresowań.

**- znajomość ta musi być potwierdzona kopią certyfikatu/egzaminu przesłaną do koordynator programu drogą e-mailową.

 

Szczegółowa lista uczelni, z którymi Wydział Chemii ma podpisane umowy bilateralne obowiązujące w roku akademickim 2024/2025 zawierająca informację o liczbie wolnych miejsc (określająca również stopień studiów) jest zamieszczona pod poniższym linkiem.

Ogłoszenie zasad kwalifikacji na wyjazdy na rok akademicki 2024/25 – 15.02.2024


Inne możliwości mobilności akademickiej:

Ogłoszenia dotyczące mobilności  – kwiecień 2024:

1. Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło konkurs dla studentów i doktorantów na studia częściowe ze stypendium Erasmus KA171/2023 do uczelni z krajów niestowarzyszonych z programem rok akademicki 2024/25

ZASADY KWALIFIKACJI dostępne są na stronie BWZ: link do strony

Konkurs dotyczy wyjazdu na semestralne studia w semestrze zimowym 2024/2025 do:

  • Universiteti Europian – Tirana, Albania – 2 stypendia (KA171/2023)
  • Univerzitet u Sarajevu – Sarajewo, Bośnia i Hercegowina – 2 stypendia (KA171/2023)
  • University of Montenegro – Podgorica, Czarnogóra – 2 stypendia (KA171/2023)

***************************************************************************************

  • Universidad Nacional Autonoma, Meksyk – 1 stypendium (KA171/2023) wyłącznie  dla doktorantów, studia w języku hiszpańskim

Termin przekazania dokumentów o przyznanie stypendium –  26 kwietnia 2024, godzina 16:00.

Sposób przekazania dokumentów: elektronicznie, na adres e-mail Biura Współpracy z Zagranicą UW: erasmusbwz@uw.edu.pl

Osoba kontaktowa: p. Joanna Wiszniewska-Owerko; joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl (tel. + 22 55 24 078).

2. Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło możliwość wyjazdu na studia częściowe w ramach umowy bilateralnejdo Gruzji, Tbilisi State University i przekazanie informacji osobom zainteresowanym.

W ramach umowy uczelnia przyjmująca (TSU) zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium.

3. Biuro Współpracy z Zagranicą informuje o możliwości wyjazdu na studia do Kazachstanu. Informacje szczegółowe są dostępne na stronach:

http://bwz.uw.edu.pl/l-n-gumilyov-eurasian-national-university/

http://bwz.uw.edu.pl/al-farabi-kazakh-national-university/

4. Praktyki R&D w farmacji, Szwajcaria – poszukiwani są studenci (absolwenci w momencie wykonywania praktyki) w dziedzinie syntezy oligonukleotydów. Szczeóły i procedura zgłoszeniowa są dostępne pod adresem:

https://careers.roche.com/global/en/job/202404-108475/Internship-in-Oligonucleotide-Synthesis-Basel-8-12-months-m-w-d-1?fbclid=IwAR1yfSeFr_Ut_od9b1WXXuAflF65fnRa6CuLwzMogsFcd56OL5PNtINF4KI

 

– Szkoła letnia Forster Summer School – zrównoważona przyszłość. Uniwersytet w Moguncji 19-30 lipca 2024. Szczegóły dostępne w ulotce.

Stypendia w Austrii – Austriackie Federalne Ministerstwo Edukacji, Nauki i Badań Naukowych zaprasza studentów, absolwentów i naukowców do składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2024/25. Informacje o stypendiach można znaleźć na stronie Austriackiego Forum Kultury: https://austria.org.pl/granty. Pełna oferta stypendialna jest dostępna na stronie www.grants.at (w języku niemieckim i angielskim).

– Otwarty nabór w programie stypendialnym koordynowanym przez Korea University, dotyczącym możliwości dofinansowania studiów magisterskich w dziedzinie półprzewodników (choć prowadzony w ramach Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej). Szczegóły dostępne pod linkiem.

SpiroChem AG, Szwajcaria – praktyki długoterminowe dla studentów stopnia magisterskiego z zakresu chemii organicznej.
Przystąpienie do rekrutacji wymaga (ze względu na ich czas trwania wynoszący ponad 6 miesięcy) uzgodnień z kierownikiem pracy dyplomowej w zakresie możliwości realizacji obu zadań. Możliwe są dwa rozwiązania:
– wcześniejsze przystąpienie do badań magisterskich i wykonania pracy (lub przynajmniej zdecydowanej większości) przed wyjazdem;
– wykonanie pracy dyplomowej w trakcie praktyk – ta kwestia wymaga uzyskania zgody wydziałowego kierownika pracy, a także zgody na takie działania ze strony firmy i jej reprezentanta, który stanie się współkierującym pracą dyplomową.
Szczegóły dotyczące praktyk dostępne są pod linkiem – pdf.