Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Program ERASMUS+

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży, którego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami wsparcia mobilności studenckiej w ramach programu!

Studenci kierunków organizowanych i współorganizowanych przez Wydział Chemii UW mogą skorzystać z dwóch typów wyjazdów:

Biuro Współpracy z Zagranicą UW – link do strony www


Aktualności

ERASMUS+ wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023:

– Szczegółowa lista uczelni, z którymi Wydział Chemii ma podpisane umowy bilateralne zawierająca informację o liczbie wolnych miejsc (określająca również stopień studiów) jest zamieszczona pod poniższym linkiem.

Otworzone konkursy dla studentów i doktorantów do krajów partnerskich

Kursy online Sojuszu 4EU+

Studenci Sojuszu 4EU+, do którego należy Uniwersytet Warszawski, mogą wziąć udział w kursach online oferowanych przez Uniwersytet Sorboński. Zajęcia odbędą się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023. W zależności od wydziału oferującego kurs termin zgłoszeń upływa 30 listopada albo w pierwszych tygodniach grudnia.

W semestrze letnim 2022/2023 Uniwersytet Sorboński uruchomi kursy online dla studentów Sojuszu 4EU+. Zajęcia będą odbywać się od stycznia do czerwca przyszłego roku. Podczas kursów poruszone zostaną tematy dotyczące m.in.: zielonej chemii, znaczenia literatury w nauczaniu, historii Europy Środkowo-Wschodniej czy robotyki eksperymentalnej.

Pełna lista dostępnych kursów wraz ze szczegółowymi informacjami na temat procedury rekrutacyjnej znajdują się na nowo powstałym 4EU+ Student Portal.

W zależności od wydziału oferującego kurs termin zgłoszeń upływa 30 listopada (Faculty of Humanities) albo w pierwszych tygodniach grudnia (Faculty of Sciences and Engineering).

Więcej informacji znajduje się na stronie 4EU+ >>

Inne możliwości mobilności akademickiej:

Program NAWA

Termin składania wniosków 20 grudnia 2022, do godz. 15.00

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą opisana jest procedura wewnętrzna na Uniwersytecie Warszawskim;

Strona: Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej | bwz.uw.edu.pl

Zakładka: Program wymiany stypendialnej studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych– oferta wyjazdowa

Szczegóły ogłoszenia na stronie NAWA:

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – NAWA

Taiwan Semiconductor Scholarship Program 2022

Taiwan Semiconductor Scholarship Program 2022 to program umożliwiający studentom studiów II stopnia oraz doktorantom kontynuację nauki lub prowadzenie badań dotyczących półprzewodników na tajwańskich uczelniach. Zgłoszenia do programu odbywają się bezpośrednio u organizatora. Szczegóły na stronie: tscsp.ntu.edu.tw