Stypendia

Stypendium doktoranckie

Aktami prawnymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie przyznawania stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021 są:

Od 19 sierpnia 2020 r. doktoranci Wydziału Chemii mogą składać wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021. Po raz pierwszy wnioski o przyznanie stypendium są składane drogą elektroniczną przez USOSweb (po raz pierwszy też udostępniono możliwość wgrywania załączników potwierdzających osiągnięcia).

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego

Termin na złożenie wniosku: 14 września – 16 października 2020 r.
Ocena wniosków przez Komisję Doktorancką: do 6 listopada 2020 r.

 

Stypendium Rektora dla doktorantów

Termin na złożenie wniosku: 14 września – 16 października 2020 r.
Ocena wniosków przez Komisję Doktorancką: do 6 listopada 2020 r.