Stypendia

Stypendium doktoranckie

Aktami prawnymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie przyznawania stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2021/2022 są:

Do 3 sierpnia 2021 r. doktoranci Wydziału Chemii mogą składać wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2021/2022. Wnioski o przyznanie stypendium są składane drogą elektroniczną przez USOSweb.

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego

Termin na złożenie wniosku: 13 września – 18 października 2021 r.
Ocena wniosków przez Komisję Doktorancką: do 8 listopada 2021 r.

 

Stypendium Rektora dla doktorantów

Termin na złożenie wniosku: 13 września – 18 października 2021 r.
Ocena wniosków przez Komisję Doktorancką: do 8 listopada 2021 r.