Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Studenci, doktoranci i absolwenci, którzy w trakcie studiów stali się twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, mogą zgłosić się do konkursu Student-Wynalazca. Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Nabór zgłoszeń trwa do 25 stycznia 2023 r. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz uzyskała wsparcie finansowe z programu Społeczna odpowiedzialność nauki.
Główne cele konkursu

Najważniejsze założenia konkursu to m.in.:

  • zachęcenie studentów do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,
  • promowanie wyników prac badawczo-rozwojowych chronionych prawami wyłącznymi lub zgłoszonych do ochrony,
  • upowszechnienie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej,
  • zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej.
Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które są:

  • studentami studiów I, II lub III stopnia i twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego, zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą w okresie trwania studiów,
  • absolwentami studiów, w tym studiów doktoranckich, i są twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego, który został zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą w okresie trwania studiów lub do 6 miesięcy od daty ukończenia studiów,
  • twórcami lub współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego, na który zostało udzielone prawo wyłączne w okresie trwania studiów.
Jak zgłosić się do konkursu?

Aby zgłosić swój udział w konkursie, należy przesłać zgłoszenie na adres mailowy ksw@tu.kielce.pl. Powinno ono zawierać:

  • formularz zgłoszeniowy,
  • potwierdzenie zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą lub decyzję o udzieleniu prawa wyłącznego,
  • oświadczenie z czytelnym podpisem twórcy/współtwórcy dokonującego zgłoszenia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 lutego 2023 r.

 

 

Źródło: www.gov.pl