Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zakończenie

Wynikające z regulaminu studiów podyplomowych / Resulting from the regulations of postgraduate studies:
  • uzyskanie wszystkich efektów uczenia się określonych w programie studiów podyplomowych / • obtaining all learning outcomes specified in the postgraduate program
  • uzyskanie wszystkich punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów podyplomowych / • obtaining all ECTS credits required to complete postgraduate studies
Dodatkowe / Additional:
  • Uzyskanie pozytywnej oceny w ramach egzaminu końcowego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie każdego z modułów tematycznych, w których uczestniczył student / • Obtaining a positive grade as part of the final exam. The condition for taking the exam is to pass each of the thematic modules in which the student participated.