Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Polityka równościowa na UW

Uniwersytet Warszawski wprowadził zmiany dotyczące polityki przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i innym zachowaniom niepożądanym na uczelni. Nowe zarządzenie integruje dotychczasowe procedury, prezentuje również rozwiązania z zakresu prewencji, edukacji i wsparcia dla pokrzywdzonych.

Nowe zarządzenie w sposób kompleksowy reguluje kwestie dotyczące przeciwdziałania zachowaniom, które są nieakceptowalne na Uniwersytecie Warszawskim (np. molestowaniu seksualnemu, nierównemu traktowaniu, mobbingowi i innym zachowaniom niepożądanym).

Dokument łączy i porządkuje dotychczas funkcjonujące procedury (antydyskryminacyjną i antymobbingową), ujednolica i usprawnia funkcjonowanie Komisji ds. nierównego traktowania i dyskryminacji oraz Komisji ds. mobbingu i innych zachowań niepożądanych oraz reguluje sposób, w jaki prowadzone są postępowania przed obiema Komisjami.

Ponadto zarządzenie wprowadza rozwiązania z zakresu prewencji i edukacji, a także wsparcia dla osób doświadczających zachowań niepożądanych.

Najważniejsze zmiany wprowadzone zarządzeniem:
  • zamiast dwóch odrębnych procedur dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji oraz mobbingu – jedna procedura obejmująca przeciwdziałanie szerokiemu zakresowi zachowań nieakceptowalnych na UW: nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi i innym zachowaniom niepożądanym;
  • powołanie Zespołu Koordynatorek przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi oraz innym zachowaniom niepożądanym – w skład Zespołu wchodzą dwie koordynatorki, które zajmują się przyjmowaniem skarg i wspierają osoby poszkodowane w przygotowaniu się do postępowania przed właściwą Komisją;
  • ujednolicenie procedury zgłaszania skarg (elektroniczny formularz dostępny na stronie Zespołu Koordynatorek);
  • ujednolicenie procedury przeprowadzania postępowań wyjaśniających przez dwie Komisje: ds. nierównego traktowania i dyskryminacji oraz ds. mobbingu i innych zachowań niepożądanych;
  • wskazanie konkretnych uprawnień osób poszkodowanych oraz konsekwencji dla osób dopuszczających się zachowań niepożądanych;
  • obowiązkowe powołanie Pełnomocników ds. równości na wszystkich wydziałach oraz w szkołach doktorskich oraz możliwość powołania takich Pełnomocników w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu;
  • obowiązkowe zapoznanie się przez osoby rozpoczynające pracę na UW z treścią zarządzenia oraz materiałami i szkoleniami dotyczącymi przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi i innym zachowaniom niepożądanym;
  • obowiązkowe szkolenia dotyczące przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi i innym zachowaniom niepożądanym dla osób rozpoczynających studia na I roku;
  • obowiązek upowszechniania materiałów i szkoleń dotyczących ww. problematyki wśród całej społeczności akademickiej nałożony na kierowników jednostek dydaktycznych (KJD), kierowników jednostek organizacyjnych oraz Pełnomocników ds. równości.
Zespół Koordynatorek

Anna Grędzińska (dyskryminacja, w tym molestowanie i molestowanie seksualne, nierówne traktowanie)

Magdalena Miksa (mobbing i zachowania niepożądane)

kontakt: zespolkoordynatorow(at)uw.edu.pl

Przydatne linki

 

Źródło: www.uw.edu.pl