Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Projekt Lakes Connect

6 lutego w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowe osiągnięcia projektu Lakes Connect, którego liderem jest UW. Wydarzenie miało głównie wymiar praktyczny, a jego celem było pokazanie możliwości współpracy oraz efektywnej komunikacji między naukowcami a przedstawicielami administracji publicznej.

Projekt Lakes Connect służy poszukiwaniu rozwiązań minimalizujących wpływ turystyki na czystość jezior i rozwijanie międzyinstytucjonalnego podejścia łagodzącego negatywny wpływ turystyki na zasoby wodne. Liderem przedsięwzięcia jest Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CNBCh) UW. Projekt realizowany jest przez Grupę Badawczą – Analityczne Centrum Eksperckie – pod kierownictwem prof. Ewy Bulskiej. Współfinansowany jest ze środków Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021–2027.

W ramach projektu naukowcy przeprowadzili pilotażowe badania dotyczące wpływu turystyki na stan wód w wybranych jeziorach z terenów Polski, Litwy i Łotwy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecność mikroplastiku.

– W trakcie kolejnych zadań projektowych zdobyliśmy wiele niezwykle cennych doświadczeń, zwłaszcza że był to pierwszy projekt Interreg na Uniwersytecie Warszawskim, a to oznaczało przecieranie nowych ścieżek. Choć zbliżamy się do końca projektu, planujemy kontynuację badań nad mikroplastikiem, szczególnie w odniesieniu do środowiska. Spotkanie, gromadzące przedstawicieli nauki i administracji, było okazją do przedstawienia efektów naszej pracy – mówi prof. Ewa Bulska, dyrektor CNBCh UW.

W spotkaniu, które odbyło się 6 lutego w CNBCh, uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, a także przedstawiciele administracji publicznej: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Urzędu Miejskiego w Olecku, Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz Gminy Stawiguda.

Podczas spotkania, na podstawie doświadczeń z projektu Lake Connect, omówiono także możliwości współpracy nauki z administracją. Częścią wydarzenia były warsztaty pt. „Razem czyli jak? Doświadczenia UW we współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi w projektach badawczych”. Poprowadzone były dzięki wsparciu Centrum Współpracy i Dialogu UW przez dr Annę Nicińską z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW i dr Sylwię Dudek-Mańkowską z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Warsztaty poświęcone były efektywnej komunikacji między naukowcami a administracją publiczną, wymianie doświadczeń, identyfikacji problemów komunikacyjnych oraz sposobom ich rozwiązania.

 

Źródło: www.uw.edu.pl