Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Badaczki na Uniwersytecie Warszawskim

11 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Na Uniwersytecie Warszawskim uczy się i pracuje ponad 28 tys. studentek, doktorantek i pracowniczek. Ich zasługą jest wiele grantów, projektów i innych osiągnięć na polu badawczym oraz administracyjnym.

Badaczki z Uniwersytetu Warszawskiego osiągają liczne sukcesy w nauce: publikują artykuły w wysoko punktowanych czasopismach, uzyskują granty przyznawane przez najważniejsze krajowe i międzynarodowe instytucje, w tym prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Są też laureatkami wielu konkursów naukowych.

Granty ERC otrzymało dziewięć badaczek z UW:

 • dr hab. Marta Bucholc, prof. ucz. z Wydziału Socjologii
 • dr Agnieszka Brylak z Wydziału Neofilologii
 • dr hab. Natalia Garner (Letki) z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • prof. Katarzyna Marciniak z Wydziału „Artes Liberales”
 • dr hab. Anna Matysiak, prof. ucz. z Wydziału Nauk Ekonomicznych
 • prof. Justyna Olko z Wydziału „Artes Liberales”
 • dr hab. Dorota Skowron z Obserwatorium Astronomicznego
 • dr hab. Ewa Szczurek, prof. ucz. z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • prof. Magdalena Wojcieszak z Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych

Sześć Badaczek z UW jest też wśród laureatek programu L’Oréal – UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Stypendia otrzymały: dr Katarzyna Bandyra z Wydziału Chemii, dr hab. Anna Karnkowska, prof. ucz. z Wydziału Biologii, dr Maria Górna z Wydziału Chemii, dr hab. Renata Welc-Falęciak z Wydziału Biologii, dr hab. Joanna Sułkowska, prof. ucz. z Wydziału Chemii i Centrum Nowych Technologii, dr hab. Edyta Brzóska-Wójtowicz, prof. ucz z Wydziału Biologii.

Sukcesy naukowe odnoszą również studentki z Uniwersytetu Warszawskiego, m.in. te zajmujące się uczeniem maszynowym. Otrzymują one wsparcie m.in. dzięki programowi stypendialnemu DeepMind. Stypendium umożliwia nawiązanie kontaktów z badaczami i inżynierami oraz studiowanie i prowadzenie badań w zakresie uczenia maszynowego na najlepszych uniwersytetach na świecie. Od 2020 roku wyróżniono w ten sposób osiem studentek.

Studentki, doktorantki i pracowniczki

Na UW uczy się 22,4 tys. studentek (61,7% ogółu osób studiujących na uczelni). W szkołach doktorskich i na studiach doktoranckich kształci się 956 kobiet (50,2% ogółu doktorantów). Przewagę liczebną kobiet widać też wśród ogółu pracowniczek. Na UW jest ich 4,5 tys. (55,8% zatrudnionych osób). W grupie nauczycieli akademickich kobiety stanowią 49,2% osób zatrudnionych na stanowiskach akademickich.

Wsparcie nie tylko na starcie

Na Uniwersytecie Warszawskim powstają inicjatywy, których celem jest wspieranie wszystkich osób – niezależnie od płci – w rozwoju naukowym i zawodowym. W sierpniu 2020 roku przyjęty został Plan Równości Płci dla UW (Gender Equality Plan, GEP). Powstał on na podstawie wyników badań, rozwiązań stosowanych na zagranicznych uczelniach oraz konsultacji wewnętrznych i recenzji eksperckich. Plan Równości Płci dla UW zakłada pięć celów, które służą równym prawom, szansom i obowiązkom kobiet i mężczyzn.

Cele Planu Równości Płci dla UW:
 • zwiększanie świadomości wagi zagadnień równościowych oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności;
 • wspomaganie rozwoju karier naukowych kobiet;
 • zwiększenie równowagi płci w rekrutacji do pracy oraz w szkołach doktorskich;
 • ułatwienie łączenia pracy z życiem rodzinnym;
 • zwiększenie zrównoważonej reprezentacji płci w przewodniczeniu w komisjach wydziałowych, uczelnianych, w kadrze zarządczej, zespołach eksperckich i recenzenckich oraz w przewodniczeniu wydarzeniom naukowym i popularyzatorskim.

Wśród inicjatyw wspierających kobiety na uczelni jest również m.in. Program dla młodych badaczek i dydaktyczek, realizowany jako działanie Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

Innym działaniem finansowanym z Programu IDUB jest Sieć Doktorantek UW wzmacniająca kobiety na wczesnych etapach karier naukowych. Uczestniczki Sieci spotykają się co miesiąc i pozostają w kontakcie poprzez listę mailingową. Sieć została uruchomiona w marcu 2022 roku.

UW uczestniczy również w grupie roboczej poświęconej równości płci w ramach projektu TRAIN4EU+ realizowanego przez Sojuszu 4EU+. Do zadań grupy należy organizacja warsztatów, opracowywanie dokumentów, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie polityk równościowych.

Więcej o sukcesach i działalności kobiet na Uniwersytecie Warszawskim będzie można przeczytać na łamach kolejnego numeru pisma uczelni „UW”.

 

Kobiety na UW

17,4 tys. studentek na studiach stacjonarnych

5 tys. studentek na studiach niestacjonarnych

1000 doktorantek

4,5 tysiąca pracowniczek, w tym 2 tysiące nauczycielek akademickich

9 badaczek z grantami ERC

8 laureatek stypendiów DeepMind

80% osób zarejestrowanych w bazie Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu to kobiety

 

Źródło: www.uw.edu.pl