Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Nagroda Dydaktyczna Rektora UW 2023

Sześć osób zostało uhonorowanych tegoroczną Nagrodą Dydaktyczną Rektora UW. Jedną z laureatek Nagrody Dydaktycznej Rektora UW w 2023 roku w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych została Prof. Ewa Poboży z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Dodatkowo pięcioro nauczycieli akademickich otrzymało wyróżnienia w poszczególnych obszarach. Nagrody są przyznawane m.in. za wybitne osiągnięcia dydaktyczne oraz wykorzystywanie nowatorskich metod kształcenia.

Prof. Ewa Poboży z Wydziału Chemii – jest koordynatorką i współkoordynatorką wielu zajęć, m.in. zajęć laboratoryjnych dotyczących zaawansowanych technik instrumentalnych stosowanych w najnowocześniejszych laboratoriach badawczych i rutynowych. Prowadzi zajęcia z zakresu technik separacyjnych i chromatograficznych, kluczowych dla nauczania chemii. Badaczka była liderką na wydziale we wdrażaniu elementów e-learningu. Jednym z jej osiągnięć była transformacja zajęć laboratoryjnych w zajęcia online na platformie COME w czasie pandemii. Od 2014 roku jest sekretarzem naukowym Olimpiady Chemicznej organizowanej pod patronatem Wydziału Chemii UW i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Angażuje się w działalność popularyzatorską, prowadząc m.in. zajęcia dla stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Jest aktywnym członkiem sieci w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej Central European Exchange Program for Univeristy Studies (CEEPUS). Współtworzyła projekt Wysokosprawna chromatografia cieczowa jako nowoczesna metoda rozdzielania i oznaczania związków bioaktywnych, który otrzymał dofinansowanie z Funduszu Innowacji Dydaktycznych;

Nagroda Dydaktyczna Rektora UW przyznawana jest w trzech obszarach nauk: przyrodniczych i ścisłych, społecznych oraz humanistycznych. Rektor UW może również przyznawać wyróżnienia w poszczególnych dziedzinach.

Laureatami Nagrody mogą zostać nauczyciele akademiccy, którzy mają znaczące osiągnięcia dydaktyczne, a w pracy ze studentami wykorzystują nowatorskie metody kształcenia. Wyróżnieni dydaktycy mają wpływ na doskonalenie jakości kształcenia, m.in. poprzez włączanie studentów do badań naukowych czy wydawanie wspólnych publikacji. Nagrodzeni pracownicy UW kształtują wśród studentów kompetencje uniwersalne, w tym umiejętność krytycznego myślenia, kreatywność czy umiejętność współpracy.

Kandydaci zgłaszani są przez dziekanów i kierowników jednostek prowadzących studia. Zgłoszenia ocenia komisja, której przewodniczy prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele studentów i doktorantów.

Uroczystość wręczenia tegorocznej edycji Nagrody Dydaktycznej Rektora UW odbyła się 15 listopada w Auditorium Maximum.

 

Laureaci Nagrody Dydaktycznej Rektora UW w 2023 roku:

w dziedzinie nauk humanistycznych:

 • dr Zofia Dworakowska z Wydziału Polonistyki;
 • dr Karolina Mroziewicz z Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce;

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych:

 • prof. Krzysztof Diks z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
 • prof. Ewa Poboży z Wydziału Chemii;

w dziedzinie nauk społecznych:

 • prof. Katarzyna Kopczewska z Wydziału Nauk Ekonomicznych;
 • Marta Nowak z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych.

 

Wyróżnienia w ramach Nagrody Dydaktycznej otrzymali:

w dziedzinie nauk humanistycznych:

 • dr Rigels Halili z Wydziału Orientalistycznego;
 • dr hab. Karolina Kumor z Wydziału Neofilologii;
 • prof. Joanna Osiejewicz z Wydziału Lingwistyki Stosowanej;

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych:

 • dr Karolina Archacka z Wydziału Biologii;

w dziedzinie nauk społecznych:

 • dr hab. Jakub Górka z Wydziału Zarządzania.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl