Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Oferty pracy w Centrum Doskonałości ENSEMBLE3

Centrum Doskonałości ENSEMBLE3 jako partner naukowy Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do dołączenia do zespołu. Projekt ENSEMBLE3 jest finansowany z grantu ze środków UE, którego Uniwersytet Warszawski jest oficjalnym beneficjentem. E3 łączy metody wzrostu kryształów z najnowszymi koncepcjami materiałowymi w nanofotonice. Ostatni rok był dla naszego zespołu rokiem dynamicznego wzrostu. Powitaliśmy 60 nowych członków i ciągle się rozwijamy. Nadal mamy kilka stanowisk, które chcemy obsadzić. Sprawdź nasze ogłoszenia o pracę i aplikuj już dziś na następujące pozycje:
Pracownicy naukowi:
Lider Grupy Nanocharakteryzacji Optycznej
Lider Grupy Półprzewodników Złożonych III-V
Lider Grupy Biotechnologii Fotoniki
Lider Grupy w Plazmonice, Metamateriałach, Fotonice, Optoelektronice, Fizyce, Chemii, Naukach o Materiałach lub pokrewnych dziedzinach
Starszy badacz w ENSEMBLE3 CoE w dziedzinie fotoniki, optoelektroniki, fizyki, chemii, nauk o materiałach lub pokrewnych dziedzinach.
Stanowiska postdoktorskie w Grupie Systemów Energii Nowej Generacji.
Pracownicy administracyjni:
Radca Prawny – specjalista ds. umów
Specjalista ds. finansowo-organizacyjnych.
Dołącz do nas teraz i pracuj w innowacyjnym środowisku naukowym! Sprawdź szczegółowe opisy stanowisk i wymagania https://ensemble3.eu/pl/kariera
A jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat pracy z nami – odwiedź nasze kanały społecznościowe:
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/ensemble3/
FB https://www.facebook.com/E3photonics/

ENSEMBLE3 Centre of Excellence, as a scientific partner of the University of Warsaw, invites you to join our team. ENSEMBLE3 is financed by an EU-funded project whose official beneficiary is University of Warsaw. E3 combines crystal growth methods with the latest material concepts in nanophotonics. The past year has been an exciting one for our team. We welcomed 60 new members and continued to grow. We still have a few open positions that we are looking to fill.
Check out our job postings and apply today for the following roles:
Scientist:
Optical Nanocharacterization Group Leader
III-V Compound Semiconductors Group Leader
Biophotonic Applications Group Leader
Group Leader in Plasmonics, Metamaterials, Photonics, Optoelectronics, Physics, Chemistry, Materials Science, or related fields
Senior researcher at ENSEMBLE3 CoE in photonics, optoelectronics, physics, chemistry, materials science, or related fields.
Postdoctoral positions in the Next Generation Energy Systems Group.
Administrative Team Member:
Legal Counsel – Contract Specialist
Finance and Organisation Specialist.
Join us now and work in an innovative scientific environment! View detailed job descriptions and requirements at the link https://ensemble3.eu/pl/kariera
Do not forget to also visit our social media channels for more updates and information.
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/ensemble3/
FB https://www.facebook.com/E3photonics/