Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Projekt „Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL – Nadzór II (2022-26)”

Projekt „Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL – Nadzór II (2022-26)” otrzymał finasowanie w ramach programu „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wnioskodawcą jest konsorcjum „Sieć Centrów Doskonałości XFEL”, w skład którego wchodzi Uniwersytet Warszawski. Celem projektu jest przede wszystkim wsparcie polskiego środowiska naukowego w wykorzystaniu Europejskiego Lasera na Swobodnych Elektronach (European X-ray Free Electron Laser, EuXFEL) do realizacji nowatorskich badań naukowych. Planowane jest m.in. rozszerzenie społeczności polskich użytkowników EuXFEL oraz rozwój ich kompetencji w zakresie rozwiązań technologicznych związanych z EuXFEL, przygotowania projektów badawczych czy realizacji badań z użyciem EuXFEL. Organizacja szkoleń, warsztatów, jak również pomoc w realizacji pomiarów pilotażowych koniecznych do przygotowania wysokiej jakości projektów badawczych na EuXFEL, będzie realizowana właśnie w ramach sieci Centrów Doskonałości XFEL (CD XFEL) – unikatowych laboratoriów badawczych, które zostaną stworzone na potrzeby projektu.

CD XFEL UW, działające na Wydziale Chemii UW, dedykowane jest badaniom w zakresie chemii i fizyki materiałów molekularnych wykazujących właściwości fotoaktywne (włączając w to badania pod wysokim ciśnieniem), ze szczególnym uwzględnieniem śledzenia zmian strukturalnych wywołanych naświetlaniem ciągłym/impulsem świetlnym w kryształach małych cząsteczek (luminescencyjne kompleksy metali przejściowych, związki przełączalne itp.).

Koordynatorami działań z ramienia CD XFEL UW są dr hab. Katarzyna Jarzembska, prof. ucz. (katarzyna.jarzembska@uw.edu.pl) – lider centrum oraz dr inż. Radosław Kamiński (rkaminski85@uw.edu.pl).

Więcej informacji o projekcie pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/aktualnosci/wsparcie-polskich-uzytkownikow-euxfel