Samorząd Studencki

Strona w budowie!

 

,,Samorząd tworzą wszyscy Studenci”
Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Rada Samorządu Studentów
Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego
kadencja 2020/2021

Przewodniczący Rady
Bartosz Kamiński
bartosz.kaminski@samorzad.uw.edu.pl

Członkowie Rady

Sylwia Jopa sylwia.jopa@samorzad.uw.edu.pl
Piotr Łętowski piotr.letowski@samorzad.uw.edu.pl
Gabriela Szczupaj gabriela.szczupaj@samorzad.uw.edu.pl
Michał Żebrowski michal.zebrowski@samorzad.uw.edu.pl

Biuro ZSS WCh UW mieści się w sali 18 na poziomie -1, wejście przez Strefę Studencką.

 

Przedstawiciele Studentów w Radzie Dydaktycznej:

 1. Sylwia Jopa
 2. Piotr Łętowski
 3. Michał Żebrowski
 4. Patrycja Żukowska
 5. Jan Orliński
 6. Julia Ciechocińska

Reprezentanci w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego:

 1. Bartosz Kamiński

Przedstawiciele Studentów w Radzie Wydziału:

 1. Bartosz Kamiński
 2. Sylwia Jopa
 3. Piotr Łętowski
 4. Konrad Mroziński
 5. Patrycja Żukowska
 6. Agnieszka Czajkowska