Samorząd Studencki

Strona w budowie!

 

,,Samorząd tworzą wszyscy Studenci”
Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

Zarząd Samorządu Studentów
Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego
kadencja 2018/2019 

Przewodniczący Zarządu
Marcin Guza
marcin.guza@samorzad.uw.edu.pl
tel.: 602 695 769

Wiceprzewodniczący Zarządu
Rafał Chojnacki
rafal.chojnacki@samorzad.uw.edu.pl

Członkowie Zarządu

Agnieszka Czajkowska agnieszka.czajkowska@samorzad.uw.edu.pl
Patrycja Żukowska patrycja.zukowska@samorzad.uw.edu.pl
Bartosz Kamiński bartosz.kaminski@samorzad.uw.edu.pl

Biuro ZSS WCh UW mieści się w sali 18 na poziomie -1, wejście przez Strefę Studencką.

 

Przedstawiciele Studentów w Radzie Wydziału:

 1. Rafał Chojnacki
 2. Agnieszka Czajkowska
 3. Julia Ciechocińska
 4. Marcin Guza
 5. Bartosz Kamiński
 6. Oliwia Patrzałek
 7. Antoni Tarnowski
 8. Katarzyna Wielondek-Parol
 9. Michał Żebrowski
 10. Patrycja Żukowska

 

Reprezentanci w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego:

 1. Rafał Chojnacki
 2. Marcin Guza

 

Komisje Wydziału Chemii:

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 1. Patrycja Żukowska

Komisja ds. Studenckich i Dydaktyki

 1. Rafał Chojnacki
 2. Marcin Guza

Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia

 1. Agnieszka Czajkowska