Samorząd Studencki

Strona w budowie!

 

,,Samorząd tworzą wszyscy Studenci”
Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Rada Samorządu Studentów
Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego
kadencja 2019/2020 

Przewodniczący Zarządu
Rafał Chojnacki
rafal.chojnacki@samorzad.uw.edu.pl

Członkowie Zarządu

Agnieszka Czajkowska agnieszka.czajkowska@samorzad.uw.edu.pl
Patrycja Żukowska patrycja.zukowska@samorzad.uw.edu.pl
Bartosz Kamiński bartosz.kaminski@samorzad.uw.edu.pl
Aneta Mierzwa aneta.mierzwa@samorzad.uw.edu.pl

Biuro ZSS WCh UW mieści się w sali 18 na poziomie -1, wejście przez Strefę Studencką.

 

Przedstawiciele Studentów w Radzie Wydziału:

  1. Rafał Chojnacki
  2. Patrycja Żukowska
  3. Agnieszka Czajkowska
  4. Michał Żebrowski
  5. Oskar Świątek

 

Reprezentanci w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego:

  1. Rafał Chojnacki
  2. Patrycja Żukowska

 

Komisje Wydziału Chemii:

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

  1. Patrycja Żukowska

Komisja ds. Studenckich i Dydaktyki

  1. Rafał Chojnacki

Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia

  1. Agnieszka Czajkowska