Samorząd Studencki

Strona w budowie!

 

,,Samorząd tworzą wszyscy Studenci”
Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
kadencja 2021/2022

Przewodniczący Rady
Piotr Łętowski
piotr.letowski@samorzad.uw.edu.pl

Wiceprzewodnicząca Rady
Natalia Kułakowska
natalia.kulakowska@samorzad.uw.edu.pl

Pełnomocnik Finansowy
Jan Kacprzykowski
jan.kacprzykowski@samorzad.uw.edu.pl

Członkowie Rady
Jakub Szewczyk
jakub.szewczyk@samorzad.uw.edu.pl
Irek Tomczyk
i.tomczyk@cent.uw.edu.pl

Biuro ZSS WCh UW mieści się w sali 18 na poziomie -1, wejście przez Strefę Studencką.

 

Reprezentanci w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego:

  1. Piotr Łętowski
  2. Klaudia Nowak

Przedstawiciele Studentów w Radzie Dydaktycznej:

  1. Sylwia Jopa
  2. Piotr Łętowski
  3. Klaudia Nowak
  4. Irek Tomczyk

Przedstawiciele Studentów w Radzie Wydziału:

  1. Sylwia Jopa
  2. Piotr Łętowski
  3. Klaudia Nowak
  4. Irek Tomczyk