Samorząd Studencki

Strona w budowie!

 

,,Samorząd tworzą wszyscy Studenci”
Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Rada Samorządu Studentów
Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego
kadencja 2019/2020 

Przewodniczący Zarządu
Rafał Chojnacki
rafal.chojnacki@samorzad.uw.edu.pl

Członkowie Zarządu

Agnieszka Czajkowska agnieszka.czajkowska@samorzad.uw.edu.pl
Patrycja Żukowska patrycja.zukowska@samorzad.uw.edu.pl
Bartosz Kamiński bartosz.kaminski@samorzad.uw.edu.pl
Aneta Mierzwa aneta.mierzwa@samorzad.uw.edu.pl

Biuro ZSS WCh UW mieści się w sali 18 na poziomie -1, wejście przez Strefę Studencką.

 

Przedstawiciele Studentów w Radzie Dydaktyki Chemii:

 1. Rafał Chojnacki
 2. Sylwia Jopa
 3. Aneta Mierzwa
 4. Jan Orliński
 5. Michał Żebrowski
 6. Patrycja Żukowska

 

Przedstawiciele Studentów w Radzie Wydziału:

 1. Rafał Chojnacki
 2. Patrycja Żukowska
 3. Agnieszka Czajkowska
 4. Michał Żebrowski
 5. Oskar Świątek

 

Reprezentanci w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego:

 1. Rafał Chojnacki
 2. Patrycja Żukowska

 

Komisje Wydziału Chemii:

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 1. Patrycja Żukowska

Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia

 1. Agnieszka Czajkowska