Program Erasmus+

Kontakt

dr Marcin Strawski
e-mail: marcin@chem.uw.edu.pl
pokój nr: 231
tel. wew.: 26423

26.03.2018 ogłoszono dodatkowe konkursy na wyjazdy do wybranych  krajów partnerskich. Więcej informacji na stronie BWZ (http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie)

W roku akademickim 2018/2019 nauczyciele akademiccy mogą ubiegać się o dofinansowanie dwóch typów wyjazdów:

1.  STA – w celu prowadzenia zajęć w uczelniach zagranicznych,
2.  STA+STT – wyjazd łączony do jednej i tej samej uczelni w celu prowadzenia zajęć i uczestniczenia w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe (dydaktyczne).
Szczegóły organizacji wyjazdu:
Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja i zasady finansowania wyjazdów
Taryfikator
Krok po kroku (wkrótce)
Wykaz aktualnych umów dwustronnych na wyjazdy w celu prowadzenia zająć dydaktycznych (ERASMUS+, działanie STA)

Formularze:
Indywidualny program nauczania (Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching)
Indywidualny program nauczania i szkolenia (Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching an Training)
Wniosek wyjazdowy STA/STA+STT
Podanie o urlop w związku z wyjazdem za granicę w celach dydaktycznych

Uzgodnienie z koordynatorem szczegółów wyjazdu i dokumentacji powinno nastąpić do dnia 7.11.2018.

Organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników* w celach szkoleniowych (STT) w roku akademickim 2018/2019

Uzgodnienie z koordynatorem szczegółów wyjazdu i dokumentacji powinno nastąpić do dnia 29.10.2018.

 

*Wyjazdy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (w tym pracownicy administracji wydziałowej i centralnej, pracownicy inżynieryjno-techniczni, informatycy, programiści) oraz koordynatorzy programu ds. mobilności, bibliotekarze, pracownicy informacji naukowej i dokumentacji, lektorzy.