Program Erasmus+

Kontakt

dr Marcin Strawski
e-mail: marcin@chem.uw.edu.pl
pokój nr: 231
tel. wew.: 26423

26.03.2018 ogłoszono dodatkowe konkursy na wyjazdy do wybranych  krajów partnerskich. Więcej informacji na stronie BWZ (http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie)

Organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) w roku akademickim 2017/2018

Uzgodnienie z koordynatorem szczegółów wyjazdu i dokumentacji powinno nastąpić do dnia 20.10.2017.

Organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celu prowadzenia zajęć (STA) do uczelni z krajów partnerskich w roku akademickim 2017/2018

Uzgodnienie z koordynatorem szczegółów wyjazdu i dokumentacji powinno nastąpić do dnia 20.10.2017.

Organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników* w celach szkoleniowych (STT) w roku akademickim 2017/2018

Uzgodnienie z koordynatorem szczegółów wyjazdu i dokumentacji powinno nastąpić do dnia 20.10.2017.

 

*Wyjazdy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (w tym pracownicy administracji wydziałowej i centralnej, pracownicy inżynieryjno-techniczni, informatycy, programiści) oraz koordynatorzy programu ds. mobilności, bibliotekarze, pracownicy informacji naukowej i dokumentacji, lektorzy.