Program Erasmus+

Kontakt

dr Marcin Strawski
e-mail: marcin@chem.uw.edu.pl
pokój nr: 231
tel. wew.: 26423

Nadchodzące terminy wyjazdów w ramach umów bilateralnych – luty/marzec.
Szczegóły: http://bwz.uw.edu.pl/umowy-bilateralne-oferty-dla-pracownikow/

Wyjazdy do krajów partnerskich na rok akademicki 2019/2020 bądź 2020/2021 w ramach programu ERASMUS+ KA107
Termin składania dokumentów do wydziałowego koordynatora 27.11.2019
Szczegółowe informacje: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie

W roku akademickim 2019/2020 nauczyciele akademiccy mogą ubiegać się o dofinansowanie dwóch typów wyjazdów:

STA – w celu prowadzenia zajęć w uczelniach zagranicznych,
Szczegóły organizacji wyjazdu:
Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja i zasady finansowania wyjazdów
Wykaz aktualnych umów dwustronnych na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (ERASMUS+, działanie STA)

Formularze:
Indywidualny program nauczania (Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching)
Podanie o urlop w związku z wyjazdem za granicę w celach dydaktycznych

Uzgodnienie z koordynatorem szczegółów wyjazdu i dokumentacji powinno nastąpić do dnia 16.10.2019.

Organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników* w celach szkoleniowych (STT) w roku akademickim 2019/2020

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacji oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) w roku akademickim 2019/2020

„Indywidualny program szkolenia Mobility Agreement – Staff Mobility for Training”

 

*Wyjazdy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (w tym pracownicy administracji wydziałowej i centralnej, pracownicy inżynieryjno-techniczni, informatycy, programiści) oraz koordynatorzy programu ds. mobilności, bibliotekarze, pracownicy informacji naukowej i dokumentacji, lektorzy.