Program Erasmus+

Kontakt

dr Marcin Strawski
e-mail: marcin@chem.uw.edu.pl
pokój nr: 231
tel. wew.: 26423

Konkurs Erasmus+ dotyczący wyjazdów dydaktycznych nauczycieli akademickich w ramach Programu KA107– STA 2021/2022 lub 2022/2023 do: Białoruś, Filipiny, Gruzja, Jordania, Kanada, Rosja, Ukraina.

Na stronie BWZ znajdą Państwo dokładną informację o warunkach konkursu – liczbie stypendiów, uniwersytetach przyjmujących, datach składania dokumentów oraz listę niezbędnych dokumentów.

Link do programu Erasmus + KA107: http://bwz.uw.edu.pl/projekt-ka107-2019

Termin składania list zgłoszeń do konkursu przez koordynatorów jednostek: 30 listopada, godz. 14:00.

 

Konkurs Erasmus+ dotyczący wyjazdów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (STT) do: Jordania, Nepal, Rosja.

Na stronie BWZ znajdą Państwo dokładną informację o warunkach konkursu – liczbie stypendiów, uniwersytetach przyjmujących, datach składania dokumentów oraz listę niezbędnych dokumentów.

Link do programu Erasmus + KA107: http://bwz.uw.edu.pl/projekt-ka107-2019

Termin składania list zgłoszeń do konkursu przez koordynatorów jednostek: 30 listopada, godz. 14:00.

 

Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) na rok akademicki 2020/2021 oraz 2021/2022

Kandydatura/kandydatury na wyjazd STA będą przekazywane do BWZ na bieżąco, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej i koordynatora ds. mobilności. W pierwszym kroku należy zgłosić się do koordynatora ds. mobilności w celu przygotowania indywidualnego programu nauczania (Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching).

Formularze

 

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) na rok akademicki 2020/2021 oraz 2021/2022

Kandydatura/kandydatury na wyjazd STT będą przekazywane do BWZ na bieżąco, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej i koordynatora ds. mobilności. W pierwszym kroku należy zgłosić się do koordynatora ds. mobilności w celu przygotowania indywidualnego programu szkolenia.

Formularze