Oferty pracy

Oferta pracy dla studenta-stypendysty w projekcie badawczym SONATA 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Silnie ukierunkowane fotoprzełączanie w układach molekularnych: pochodzenie, kontrola i zastosowania zjawiska”. Kierownik projektu: dr Joanna Jankowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 października 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych, w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki, Sonata Bis7: „Foldamerowe mimetyki alfa helis – synteza, samoorganizacja i rozpoznanie molekularne”. Kierownik projektu: dr hab. Karolina Pułka-Ziach. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 6 listopada 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc (a group of science positions) (pol. adiunkt w grupie pracowników badawczych) in the Sonata Bis 7 project entitled „Alpha-helicomimetic foldamers – synthesis, self-assembly and molecular recognition” financed by National Science Centre, Poland is open for application. Project leader: dr hab. Karolina Pułka-Ziach. Deadline for applications: 6 November 2020. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko doktoranta/studenta-stypendysty w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 17: „THIO-SWITCH: towards novel photo-active switchable materials–exploration of dithienylethene-based transition-metal complexes via advanced in situ photocrystallographic and spectroscopic approaches”. Kierownik projektu: dr inż. Radosław Kamiński. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23 października 2020 roku do godziny 12.00. Więcej informacji >> pdf

 


Oferta zatrudnienia stypendysty/ki w projekcie badawczym OPUS 16 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Oddziaływania statyn z błonami biologicznymi – implikacje dla poszukiwań bezpiecznego systemu dostarczania leku”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Bilewicz. Termin przesyłania dokumentów upływa 30 października 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Laboratorium Biologii Obliczeniowej poszukuje kandydatów na stanowisko postdoc’a w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Chemii). Projekt: OPUS 2019/33/B/NZ2/02100 „Opracowanie nowej metody dokowania białko-białko w oparciu o giętkie dokowanie krótkich fragmentów peptydowych” – finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 października 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Laboratory of Computational Biology seeks candidates for the postdoc position in Bioinformatics/Computational Biology at the Biological and Chemical Research Center (Faculty of Chemistry), University of Warsaw. Project: OPUS 2019/33/B/NZ2/02100 „Development of a new protein-protein docking method based on the flexible docking of short peptide fragments” – financed by the National Science Centre. Deadline for applications: 31 October 2020. For more info see >> eng


Laboratorium Biologii Obliczeniowej poszukuje kandydatów na stanowisko doktoranta w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Chemii). Projekt: OPUS 2019/33/B/NZ2/02100 „Opracowanie nowej metody dokowania białko-białko w oparciu o giętkie dokowanie krótkich fragmentów peptydowych” – finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 października 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Laboratory of Computational Biology seeks candidates for the graduate student in Bioinformatics/Computational Biology at the Biological and Chemical Research Center (Faculty of Chemistry), University of Warsaw. Project: OPUS 2019/33/B/NZ2/02100 „Development of a new protein-protein docking method based on the flexible docking of short peptide fragments” – financed by the National Science Centre. Deadline for applications: 23 October 2020. For more info see >> engArchiwum ogłoszeń o pracę znajduje się tu.

Dokumenty do pobrania:

Oferty należy przesyłać wyłącznie w plikach w formacie pdf.

Ogłoszenia należy przesyłać na adres webmaster@chem.uw.edu.pl. Redakcja serwisu nie będzie ingerować w treść ogłoszeń.

Przypominamy, że ogłoszenia o pracę mogą Państwo umieszczać samodzielnie na stronie głównej UW: https://www.uw.edu.pl/dodaj-oferte-pracy/.