Oferty pracy

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 15 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Badanie spektroskopowe zmiennych konformacyjnie monowarstw peptydowych związanych z metalem: ku nowym wszechstronnym nanoczujnikom optycznym”. Kierownik projektu: dr Agata Królikowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 maja 2019. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko typu post-doc w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS pt. „Dynamiczna chemia kombinatoryjna w szkieletach metalo-organicznych”. Kierownik projektu: dr Michał Chmielewski. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25 marca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Post-doctoral position is available within the OPUS project entitled: „Dynamic combinatorial chemistry inside Metal-Organic Frameworks” financed by the National Science Centre, Poland. Project leader: Dr. Michał Chmielewski. Deadline for applications: 25 March 2019. For more info see >> eng


Oferta pracy dla młodego doktora w ramach projektu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku”. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Karol Grela. Termin przesyłania dokumentów upływa 5 maja 2019 roku. Więcej informacji >> pdf >> eng >> Application Form


Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Termin przesyłania dokumentów upływa 30 kwietnia 2019. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within OPUS 14 NCN grant ‘Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2’. Principal Investigator: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Deadline for applications: 30 April 2019. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w ramach projektu NCN Maestro: „Struktury chiralne zbudowane z niechiralnych molekuł”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Górecka. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc (adiunkt) in the Maestro project entitled „Chiral structures generated by achiral molecular building blocks” financed by National Science Centre is open for application. Project leader: prof. dr hab. Ewa Górecka. Deadline for applications: 19 April 2019. For more info see >> engArchiwum ogłoszeń o pracę znajduje się tu.

Ogłoszenia o pracę są zamieszczane na stronie internetowej Wydziału oraz na stronie głównej Uniwersytetu w zakładce Praca na UW lub anglojęzycznej stronie w zakładce Jobs.

Oferty należy przesyłać wyłącznie w plikach w formacie pdf.

Prosimy nazywać pliki wg wzoru, używając tylko małych liter, bez polskich znaków: praca + stanowisko + skrótowiec jednostki (wch lub cnbch) + (ewentualnie) rodzaj grantu (np.: opus, sonata itp) +  termin składania dokumentów. Kolejne człony nazwy należy oddzielić podkreślnikami lub myślnikami. Przykładowe nazwy plików z ogłoszeniami o pracę na UW:

  • praca_profesor_zw_wch_do_15_marca.pdf,
  • praca_referent_wch_do_30_wrzesnia.pdf,
  • praca_student_cnbch_opus_do_15_pazdziernika.pdf,
  • job_professor_chem_till_15_march.pdf.

Ogłoszenia, które będą w błędnym formacie pliku lub błędnie nazwane nie zostaną opublikowane.

Ogłoszenia należy przesyłać na adres webmaster@chem.uw.edu.pl. Redakcja serwisu nie będzie ingerować w treść ogłoszeń.