Oferty pracy

Laboratorium Chemii Supramolekularnej poszukuje studentów chętnych do pracy przy realizacji projektu badawczego z pogranicza chemii organicznej i materiałowej.

Tytuł projektu: „Dynamiczna Chemia Kombinatoryjna w Szkieletach Metalo-Organicznych”

Celem projektu jest stworzenie zupełnie nowej klasy ‚inteligentnych’ materiałów porowatych, które będą potrafiły adoptować się do środowiska zewnętrznego pod wpływem bodźców chemicznych i fizycznych.

Kierownik projektu: dr hab. Michał Chmielewski

Kwota stypendium: 1500 PLN/mc netto

Termin na nadsyłanie aplikacji upływa 10 grudnia 2021 r.

Więcej informacji na www.mchmielewski.pl oraz w załączniku.


Kierownik Projektu – dr hab. Dorota Latek (Kierownik Laboratorium Modelowania Procesów Komórkowych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Systemy samouczące w projektowaniu związków modulujących aktywację receptorów GPCR”, program OPUS 20 – Narodowe Centrum Nauki. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 grudnia 2021 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – Dorota Latek, DSc PhD (Head of Modeling of Cellular Processes Laboratory, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for candidates to work in a research project: „Self-learning systems in the design of compounds modulating GPCR receptors activation”, OPUS 20 – National Science Centre. Deadline for applications: 15 December 2021. For more info see >> engArchiwum ogłoszeń o pracę znajduje się tu.

Dokumenty do pobrania:

Oferty należy przesyłać wyłącznie w plikach w formacie pdf.

Ogłoszenia należy przesyłać na adres webmaster@chem.uw.edu.pl. Redakcja serwisu nie będzie ingerować w treść ogłoszeń.