Oferty pracy

Konkurs na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu OPUS 2019/33/B/NZ2/02100 „Opracowanie nowej metody dokowania białko-białko w oparciu o giętkie dokowanie krótkich fragmentów peptydowych”. Kierownik projektu: dr Mateusz Kurciński. Termin przesyłania dokumentów upływa 6 lutego 2021. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc in the OPUS project entitled „Development of a new protein-protein docking method based on the flexible docking of short peptide fragments” financed by the National Science Centre is open for application. Project leader: dr Mateusz Kurciński. Deadline for applications: 6 February 2021. For more info see >> eng


Oferta zatrudnienia stypendysty – studenta w projekcie badawczym OPUS 15 „Połączenie metody Rosetta z gruboziarnistym modelem SURPASS w nowy wieloskalowy algorytm modelowania białek i ich kompleksów” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Dominik Gront, prof. ucz.  Termin przesyłania dokumentów upływa 27 stycznia 2021 roku. Więcej informacji >> pdf

Scholarships for a student in the research project OPUS 15 „Combination of the Rosetta method with the coarse-grained SURPASS model into a new multi-scale algorithm for modeling proteins and their complexes” financed by the National Science Center (NCN). Project leader: dr hab. Dominik Gront, prof. ucz. Deadline for applications: 27 January 2021. For more info see >> engArchiwum ogłoszeń o pracę znajduje się tu.

Dokumenty do pobrania:

Oferty należy przesyłać wyłącznie w plikach w formacie pdf.

Ogłoszenia należy przesyłać na adres webmaster@chem.uw.edu.pl. Redakcja serwisu nie będzie ingerować w treść ogłoszeń.