Oferty pracy

Oferta zatrudnienia dla Studentki/Studenta w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki „Elektrokatalizatory metali nieszlachetnych osadzonych na grafenie funkcjonalizowanym azoem aktywne wobec redukcji tlenu: ich projektowanie i badanie”. Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Miecznikowski. Termin przesyłania dokumentów upływa 29 kwietnia 2019. Więcej informacji >> pdf


Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko badawczo – dydaktyczne PROFESORA UCZELNI. Liczba dostępnych etatów: 4. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 stycznia 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy (umowa zlecenie) dla Studenta/Studentki studiów II stopnia na kierunku Chemia, Inżynieria Nanostruktur w ramach projektu „Nanocząstki metali do zastosowań medycznych”. Wydatek finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Granty na badania i rozwój”. Kierownik projektu: dr hab. Elżbieta Megiel. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 stycznia 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studenta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 13 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt.: „Nanorezonatory elektromagnetyczne o silnych właściwościach magnetycznych: nowe materiały do prowadzenia analiz powierzchni przy wykorzystaniu spektroskopii Ramana”. Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Kudelski, prof. ucz. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 lutego 2019. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studenta – stypendysty w projekcie badawczym SONATA 14 finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki „Silnie ukierunkowane fotoprzełączanie w układach molekularnych: pochodzenie, kontrola i zastosowania zjawiska”. Kierownik projektu: dr Joanna Jankowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 21 lutego 2019. Więcej informacji >> pdf


Oferty pracy dla doktorantów – stypendystów w projekcie badawczym OPUS 17 finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki „Bioanalityczny wgląd w życie populacji bakteryjnych – alternatywne podejście do monitorowania wzrostu mikrobiologicznego”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Robert Koncki. Termin przesyłania dokumentów upływa 7 lutego 2019. Więcej informacji >> oferta 1 (pdf) oferta 2 (pdf) oferta 3 (pdf)


Oferta zatrudnienia doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. ucz. Termin przesyłania dokumentów upływa 16 lutego 2020. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within OPUS 14 NCN grant „Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2”. Principal Investigator: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. ucz. Deadline for applications: 16 February 2020. For more info see >> engArchiwum ogłoszeń o pracę znajduje się tu.

Dokumenty do pobrania:

Oferty należy przesyłać wyłącznie w plikach w formacie pdf.

Ogłoszenia należy przesyłać na adres webmaster@chem.uw.edu.pl. Redakcja serwisu nie będzie ingerować w treść ogłoszeń.

Przypominamy, że ogłoszenia o pracę mogą Państwo umieszczać samodzielnie na stronie głównej UW: https://www.uw.edu.pl/dodaj-oferte-pracy/.