Oferty pracy

Oferta pracy dla studenta-stypendysty w projekcie badawczym SONATA 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Silnie ukierunkowane fotoprzełączanie w układach molekularnych: pochodzenie, kontrola i zastosowania zjawiska”. Kierownik projektu: dr Joanna Jankowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 20 marca 2021 roku. Więcej informacji >> pdf


Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin”, program Maestro finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowiska: Doktorant (2). Termin przesyłania dokumentów upływa 30 kwietnia 2021 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for candidates to work in a scientific project: „Unorthodox concepts in olefin metathesis”, programme Maestro supported by National Science Centre positions: PhD student (2). Deadline for applications: 30 April 2021. For more info see >> eng


Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza KONKURS na stanowisko ASYSTENTA (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych). Liczba dostępnych etatów: 3. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 maja 2021 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf

The Dean of the Faculty of Chemistry announce a competition for the position of Assistant (Asystent) in a group of research and teaching staff. Available positions: 3. Deadline for applications: 12 May 2021, 14:00. For more info see >> eng


Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza KONKURS na stanowisko ADIUNKTA (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych). Liczba dostępnych etatów: 4. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 maja 2021 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf

The Dean of the Faculty of Chemistry announce a competition for the position of Assistant Professor (Adiunkt) in a group of research and teaching staff. Available positions: 4. Deadline for applications: 12 May 2021, 14:00. For more info see >> eng


Oferta pracy dla Studenta w ramach projektu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dwa miejsca) pt. „Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku”. Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Karol Grela. Termin przesyłania dokumentów upływa 30 kwietnia 2021 roku. Więcej informacji >> pdf

Student position is available in Grela’s group from the TEAM-TECH programme of the Foundation for Polish Science (two offers) „Catalysis for the Twenty-First Century Chemical Industry”. Project leader: prof. dr hab. eng. Karol Grela. Deadline for applications: 30 April 2021. For more info see >> eng


Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program MEiN, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni. Termin nadsyłania zgłoszeń: 19.05.2021 r. Więcej informacji >> pdf

The Rector of the University of Warsaw has opened a call for applicants for the position of Adjunct, as part of the “Excellence Initiative – Research University” programme. The “Excellence Initiative – Research University” is a programme of the Ministry of Education and Science, which enables the University of Warsaw to raise the level of quality of scientific activity, quality of education and, consequently, the international recognition of the University. Closing date for applications: 19.05.2021. More information >> eng


Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program MEiN, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni. Termin nadsyłania zgłoszeń: 19.05.2021 r. Więcej informacji >> pdf

The Rector of the University of Warsaw has opened a call for applicants for the position of Adjunct, as part of the “Excellence Initiative – Research University” programme. The “Excellence Initiative – Research University” is a programme of the Ministry of Education and Science, which enables the University of Warsaw to raise the level of quality of scientific activity, quality of education and, consequently, the international recognition of the University. Closing date for applications: 19.05.2021. More information >> engArchiwum ogłoszeń o pracę znajduje się tu.

Dokumenty do pobrania:

Oferty należy przesyłać wyłącznie w plikach w formacie pdf.

Ogłoszenia należy przesyłać na adres webmaster@chem.uw.edu.pl. Redakcja serwisu nie będzie ingerować w treść ogłoszeń.