Oferty pracy

Oferta zatrudnienia dla Studentki/Studenta w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki „Elektrokatalizatory metali nieszlachetnych osadzonych na grafenie funkcjonalizowanym azoem aktywne wobec redukcji tlenu: ich projektowanie i badanie”. Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Miecznikowski. Termin przesyłania dokumentów upływa 29 kwietnia 2019. Więcej informacji >> pdf


Konkurs o stypendium naukowe dla magistranta w ramach projektu OPUS NCN: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości”. Kierownik projektu: dr hab. Paulina M. Dominiak, prof. UW. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 maja 2019 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta (młodego doktora, postdoca) w grupie dra Jana Stanka w ramach projektu „Nowe metody określania struktury i dynamiki biomolekuł za pomocą Jądrowego Rezonansu Magnetycznego w ciele stałym z ultraszybką rotacją” w programie „Polskie Powroty” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 maja 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

We invite applications for a post-doc position in dr Jan Stanek’s group under a grant „Novel methods for dynamics and structural studies of biomolecules by Nuclear Magnetic Resonance in the solid-state with ultrafast magic-angle spinning” in the framework of „Polish Return” programme financed by Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA). Deadline for applications: 30 May 2019. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki, Sonata Bis 7: „Foldamerowe mimetyki alfa helis – synteza, samoorganizacja i rozpoznanie molekularne”. Kierownik projektu: dr Karolina Pułka-Ziach. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 czerwca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc (pol. adiunkt) in the Sonata Bis 7 project entitled „Alpha-helicomimetic foldamers – synthesis, self-assembly and molecular recognition” financed by National Science Centre, Poland is open for application. Project leader: dr Karolina Pułka-Ziach. Deadline for applications: 12 June 2019. For more info see >> eng


Oferta Stypendialna dla doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym SONATA BIS „Foldamerowe mimetyki alfa helis – synteza, samoorganizacja i rozpoznanie molekularne” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr Karolina Pułka-Ziach. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 lipca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta Stypendialna dla studentki/studenta w projekcie badawczym SONATA BIS „Foldamerowe mimetyki alfa helis – synteza, samoorganizacja i rozpoznanie molekularne” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr Karolina Pułka-Ziach. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 lipca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 lipca 2019. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within OPUS 14 NCN grant ‘Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2’. Principal Investigator: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Deadline for applications: 15 July 2019. For more info see >> eng

 


Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym Harmonia 10 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Wpływ adsorpcji powierzchniowej na strukturę i właściwości adhezywne wybranych filmów peptydowych”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 lipca 2019. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within Harmonia 10 NCN grant ‘Influence of surface adsorption on the structure and adhesive properties of selected peptide films’. Principal Investigator: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Deadline for applications: 15 July 2019. For more info see >> eng


Oferta zatrudnienia magistranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. ,,Właściwości i reaktywność cząsteczek i kompleksów cząsteczkowych w warunkach częściowych ograniczeń przestrzennych”. Kierownik projektu: dr hab. Tatiana Korona. Termin przesyłania dokumentów upływa 30 czerwca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta w ramach projektu NCN OPUS 14, nr UMO-2017/27/B/ST4/02739: „Teoria efektów relatywistycznych oraz efektów elektrodynamiki kwantowej dla przewidywania właściwości dielektrycznych i refrakcyjnych gazów atomowych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogumił Jeziorski. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 czerwca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc in the NCN OPUS 14, no. UMO-2017/25/B/ST4/02698 project entitled „Theory of relativistic and quantum electrodynamics effects for the prediction of dielectric and refractive properties of atomic gases” financed by NCN is open for application. Project leader: prof. dr hab. Bogumił Jeziorski. Deadline for applications: 10 June 2019. For more info see >> engArchiwum ogłoszeń o pracę znajduje się tu.

Ogłoszenia o pracę są zamieszczane na stronie internetowej Wydziału oraz na stronie głównej Uniwersytetu w zakładce Praca na UW lub anglojęzycznej stronie w zakładce Jobs.

Oferty należy przesyłać wyłącznie w plikach w formacie pdf.

Prosimy nazywać pliki wg wzoru, używając tylko małych liter, bez polskich znaków: praca + stanowisko + skrótowiec jednostki (wch lub cnbch) + (ewentualnie) rodzaj grantu (np.: opus, sonata itp) +  termin składania dokumentów. Kolejne człony nazwy należy oddzielić podkreślnikami lub myślnikami. Przykładowe nazwy plików z ogłoszeniami o pracę na UW:

  • praca_profesor_zw_wch_do_15_marca.pdf,
  • praca_referent_wch_do_30_wrzesnia.pdf,
  • praca_student_cnbch_opus_do_15_pazdziernika.pdf,
  • job_professor_chem_till_15_march.pdf.

Ogłoszenia, które będą w błędnym formacie pliku lub błędnie nazwane nie zostaną opublikowane.

Ogłoszenia należy przesyłać na adres webmaster@chem.uw.edu.pl. Redakcja serwisu nie będzie ingerować w treść ogłoszeń.