Oferty pracy

Oferta zatrudnienia na specjalnym stanowisku pomocniczym typu lab-manager/senior technician w projekcie badawczym SONATA BIS 6 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Inżynieria krystaliczna alkoholi i amin”. Kierownik projektu: dr hab. Łukasz Dobrzycki. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 sierpnia 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy na stanowisku Stypendysta/Stypendystka w projekcie OPUS 22 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki „Lipidowe nanomateriały ciekłokrystaliczne do rekonstytucji i badań fizykochemicznych białek membranowych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Bilewicz. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 września 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 22 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki ,,Stany wzbudzone pod szkłem powiększającym – adaptacja metod opartych na analizie gęstości do badania molekularnych elektronowych stanów wzbudzonych” (projekt przyznany na podstawie decyzji numer DEC-2021/43/B/ST4/02969). Kierownik projektu: dr hab. Tatiana Korona, prof. ucz. Termin przesyłania dokumentów upływa 16 sierpnia 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko post-doc (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu: „Teoretyczne projektowanie i przewidywanie struktury i właściwości fosforescencyjnych materiałów krystalicznych z wiązaniami halogenowymi i eksperymentalna weryfikacja ich właściwości” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Kierownik projektu: dr Mihails Arhangelskis. Termin przesyłania dokumentów upływa 30 września 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc (a group of science positions) in the research project entitled „Theoretical design and prediction of phosphorescent emissive materials based on halogen bonding interactions and experimental verification of their properties” financed by National Science Centre (NCN) is open for application. Project leader: Dr. Mihails Arhangelskis. Deadline for applications: 30 September 2022. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkt (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu NCN Opus: „Od badania procesów zachodzących w sensorach jonoselektywnych w warunkach prądowych z wykorzystaniem fluorymetrii – do jonoselektywnej spektrofluoroelektrochemii”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Agata Michalska. Termin przesyłania dokumentów upływa 21 sierpnia 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of adjunct (a group of science positions) in the Opus project entitled „Optical emission insight into processes occurring in the ion-selective sensors operating under electrochemical trigger – towards ion-selective spectrofluoroelectrochemistry” financed by NCN is open for application. Project leader: prof. dr hab. Agata Michalska. Deadline for applications: 21 August 2022. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko POSTDOKA (adiunkt w grupie pracowników badawczych) w ramach projektu OPUS NCN: „Badania laboratoryjne i terenowe procesów starzenia się wtórnego aerozolu organicznego (SOA) w atmosferze na obszarach pozamiejskich”. Kierownik projektu z ramienia UW: dr Kacper Błaziak. Termin przesyłania dokumentów upływa 30 września 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of POSTDOC (a research assistant in a group of science positions) in the OPUS NCN project entitled „Laboratory and field studies on secondary organic aerosol (SOA) aging at suburban sites” financed by National Science Centre Poland, is open for application. Project leader (at the Warsaw University): dr Kacper Błaziak. Deadline for applications: 30 September 2022. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko Asystenta (Post-doc, grupa pracowników badawczych) w ramach projektu CELSA: „Merging Excited State Decay Rate Theories with Semi-Classical Non-adiabatic Excited State Dynamics (PhotoSynergy)”. Kierownik projektu: dr Joanna Jankowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 sierpnia 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of a Postdoctoral researcher (research assistant in a group of science positions) in the CELSA project entitled „Merging Excited State Decay Rate Theories with Semi-Classical Non-adiabatic Excited State Dynamics (PhotoSynergy)” financed by the University of Warsaw is open for application. Project leader: Dr. Joanna Jankowska. Deadline for applications: 15 August 2022. For more info see >> pdf


Oferta pracy dla Doktorant bioinformatyk na stanowisku doktoranta w ramach polsko-chińskiego projektu badawczego Sheng 2021/40/Q/NZ2/00078 „Zintegrowane metody modelowania kompleksów białko-białko i złożonych układów biologicznych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Sebastian Kmiecik, prof. ucz. Liczba stanowisk: 1. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 marca 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

PhD student in Bioinformatics as a PhD student under the Polish-Chinese Sheng research project 2021/40/Q/NZ2/00078 „Integrative methods for modeling protein-protein complexes and multimolecular assemblies” financed by the National Science Center. Project manager: dr hab. Sebastian Kmiecik, prof. ucz. Number of positions: 1. Deadline for applications: 10 March 2022. For more info see >> engArchiwum ogłoszeń o pracę znajduje się tu.

Dokumenty do pobrania:

Oferty należy przesyłać wyłącznie w plikach w formacie pdf.

Ogłoszenia należy przesyłać na adres webmaster@chem.uw.edu.pl. Redakcja serwisu nie będzie ingerować w treść ogłoszeń.