Oferty pracy

Kierownik Projektu – dr hab. Sebastian Kmiecik, Kierownik Laboratorium Biologii Obliczeniowej w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Rozwój narzędzi do racjonalnego projektowania leków peptydowych” finansowanego przez program OPUS Narodowego Centrum Nauki na stanowisko doktorant (2 pozycje). Termin przesyłania dokumentów upływa 24 września 2021 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – dr hab. Sebastian Kmiecik, Head of Laboratory of Computational Biology at Biological and Chemical Research Centre, Faculty of Chemistry, University of Warsaw is looking for candidates to work on the scientific project: „Development of tools for the rational design of peptide therapeutics” financed by the National Science Centre OPUS program for PhD student (2 positions). Deadline for applications: 24 September 2021. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu badawczego OPUS 2020/39/B/NZ2/01301 „Rozwój narzędzi do racjonalnego projektowania leków peptydowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Sebastian Kmiecik. Liczba stanowisk: 2. Termin przesyłania dokumentów upływa 24 września 2021 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc in the OPUS project 2020/39/B/NZ2/01301 entitled „Development of tools for the rational design of peptide therapeutics” financed by the National Science Centre, Poland, is open for application. Project leader: dr hab. Sebastian Kmiecik. Available positions: 2. Deadline for applications: 24 September 2021. For more info see >> eng


Konkurs dla studenta/studentki oraz doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Badania regulacji allosterycznej hydrolaz SARS CoV-2 z wykorzystaniem metod metyl-TROSY NMR – w poszukiwaniu nowych miejsc wiązania inhibitorów”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Wiktor Koźmiński. Bezpośredni opiekun: dr Rafał Augustyniak. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 października 2021 roku o godzinie 15.00. Więcej informacji >> pdf


Uniwersytet Warszawski w związku z realizacją programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” poszukuje Menedżera Laboratorium RNA. Termin przesyłania dokumentów upływa 23 września 2021 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studenta-stypendysty w projekcie badawczym SONATA 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Silnie ukierunkowane fotoprzełączanie w układach molekularnych: pochodzenie, kontrola i zastosowania zjawiska”. Kierownik projektu: dr Joanna Jankowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 30 września 2021 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 18 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Opracowanie nowej metody wykrywania DNA o danej sekwencji przy pomocy powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii ramanowskiej”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Kudelski. Termin przesyłania dokumentów upływa 23 września 2021 roku. Więcej informacji >> pdfArchiwum ogłoszeń o pracę znajduje się tu.

Dokumenty do pobrania:

Oferty należy przesyłać wyłącznie w plikach w formacie pdf.

Ogłoszenia należy przesyłać na adres webmaster@chem.uw.edu.pl. Redakcja serwisu nie będzie ingerować w treść ogłoszeń.