Oferty pracy

Oferta zatrudnienia dla Studentki/Studenta w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki „Elektrokatalizatory metali nieszlachetnych osadzonych na grafenie funkcjonalizowanym azoem aktywne wobec redukcji tlenu: ich projektowanie i badanie”. Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Miecznikowski. Termin przesyłania dokumentów upływa 29 kwietnia 2019. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko post-doc w ramach projektu OPUS 16 nr 2018/31/B/ST4/00406 „Oddziaływania statyn z błonami biologicznymi – implikacje dla poszukiwań bezpiecznego systemu dostarczania leku”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Bilewicz. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 listopada 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc in the OPUS 16 project of no. 2018/31/B/ST4/00406 entitled „Interactions of statins with biological membranes – implications for safe systems of drug delivery” financed by Polish National Science Centre is open for application. Project leader: prof. Renata Bilewicz. Deadline for applications: 20 November 2019. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta w ramach projektu EURAMET (EMPIR) nr 18SIB04: „Towards quantum-based relizations of the pascal”, finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu HORYZONT 2020. Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogumił Jeziorski. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 14 listopada 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of postdoc in the EURAMET (EMPIR) Project 18SIB04 „Towards quantum-based realizations of the pascal”, financed by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program, is open for application. Project leader: Prof. dr. Bogumił Jeziorski. Deadline for applications: 14 November 2019. For more info see >> eng


Oferta stypendialna dla dwóch doktorantów/doktorantek w projekcie badawczym SONATA BIS „Rozpoznanie, transport i ekstrakcja soli z wykorzystaniem modułowych receptorów molekularnych” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Jan Romański. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 listopada 2019. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu EURAMET (EMPIR) nr 18SIB04: „Towards quantum-based relizations of the pascal”, finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu HORYZONT 2020. Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogumił Jeziorski. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 8 grudnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of postdoc (a research position) in the EURAMET (EMPIR) Project 18SIB04 „Towards quantum-based realizations of the pascal”, financed by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program, is open for application. Project leader: Prof. dr. Bogumił Jeziorski. Deadline for applications: 8 December 2019. For more info see >> engArchiwum ogłoszeń o pracę znajduje się tu.

Dokumenty do pobrania:

Oferty należy przesyłać wyłącznie w plikach w formacie pdf.

Ogłoszenia należy przesyłać na adres webmaster@chem.uw.edu.pl. Redakcja serwisu nie będzie ingerować w treść ogłoszeń.

Przypominamy, że ogłoszenia o pracę mogą Państwo umieszczać samodzielnie na stronie głównej UW: https://www.uw.edu.pl/dodaj-oferte-pracy/.