Oferty pracy

Oferta zatrudnienia doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Przegrupowanie Achmatowicza optycznie czynnych alkoholi i amin allilowych jako skuteczne narzędzie w stereokontrolowanej syntezie skomplikowanych związków organicznych”. Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Bauer, prof. UW. Termin przesyłania dokumentów upływa 30 maja 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko typu post-doc (adiunkt naukowy) w ramach projektu NCN OPUS pt. „Mechanizm wnikania ciekłokrystalicznych lipidowych nośników leków – kubosomów i heksozomów w błony lipidowe”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Bilewicz. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 2 kwietnia 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie “Badania przedkliniczne nowatorskich inhibitorów angiogenezy” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER. Kierownik projektu: dr Rafał Wieczorek. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 marca 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko typu post-doc (asystent naukowy) w ramach projektu TECHMATSTRATEG „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone dla zastosowań specjalnych”. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 marca 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki MAESTRO: „Nowe, nieograniczone rozdzielczością, metody i zastosowania spektroskopii NMR”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Wiktor Koźmiński. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 roku. Więcej informacji >> pdfArchiwum ogłoszeń o pracę znajduje się tu.

Ogłoszenia o pracę są zamieszczane na stronie internetowej Wydziału oraz na stronie głównej Uniwersytetu w zakładce Praca na UW lub anglojęzycznej stronie w zakładce Jobs.

Oferty należy przesyłać wyłącznie w plikach w formacie pdf.

Prosimy nazywać pliki wg wzoru, używając tylko małych liter, bez polskich znaków: praca + stanowisko + skrótowiec jednostki (wch lub cnbch) + (ewentualnie) rodzaj grantu (np.: opus, sonata itp) +  termin składania dokumentów. Kolejne człony nazwy należy oddzielić podkreślnikami lub myślnikami. Przykładowe nazwy plików z ogłoszeniami o pracę na UW:

  • praca_profesor_zw_wch_do_15_marca.pdf,
  • praca_referent_wch_do_30_wrzesnia.pdf,
  • praca_student_cnbch_opus_do_15_pazdziernika.pdf,
  • job_professor_chem_till_15_march.pdf.

Ogłoszenia, które będą w błędnym formacie pliku lub błędnie nazwane nie zostaną opublikowane.

Ogłoszenia należy przesyłać na adres webmaster@chem.uw.edu.pl. Redakcja serwisu nie będzie ingerować w treść ogłoszeń.