Studia podyplomowe

  • Studia Podyplomowe w zakresie Metrologii Chemicznej (strony www)
  • Studium Podyplomowe – Zastosowania Chemii w Ochronie Środowiska (szczegóły)
  • Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Chemii (strony www)
  • Studia Podyplomowe prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych w ramach Centrum Nauk Sądowych (strony www)