Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Clinical Trials Academy – methodology, organization and monitoring

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

  • Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych (minimum I stopnia – licencjackich) z zakresu:

– nauk biomedycznych, chemicznych, biologicznych (kierunki preferowane)

– pozostałych nauk, w tym informatycznych i prawnych (aplikacje rozpatrywane indywidualnie)


  • General requirements and level of education the condition for participation in postgraduate studies is the completion of higher education (minimum first degree – bachelor’s degree) in the field of:

– biomedical, chemical, biological sciences (preferred directions)

– other sciences, including IT and legal sciences (applications considered individually)

***

Rekrutacja na studia podyplomowe składa się z etapów:

  1. wstępna kwalifikacja na studia podyplomowe – sekretariat studiów podyplomowych – 26.10.2022 r. – 10.11.2022 r. ctacademy@edu.pl
  2. rejestracja w systemie IRK – 26.10.2022 r. – 11.11.2022 r.
  3. rozmowa kwalifikacyjna w zakresie kompetencji językowej – 15.11.2022 r. – 17.11.2022 r.
  4. decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe – 18.11.2022 r.

Czesne

Opłata za studia wynosi 8 500 zł

Opłata wnoszona w II ratach

I rata 4 250 zł

II rata 4 250 zł

Termin wpłaty całości lub pierwszej raty za jeden semestr przypada na dzień nie później niż do końca dnia następującego po pierwszym zjeździe w ramach studium podyplomowego. Termin drugiej raty przypada na dzień następujący po pierwszym zjeździe drugiego semestru.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK): https://irk.uw.edu.pl/en-gb/offer/PODYPL2022/programme/SP-MET/?from=registration%3Cimg%20src=


Recruitment for postgraduate studies consists of the following stages: 

  1. initial qualification for postgraduate studies – secretariat of postgraduate studies – 26.10.2022 r. – 10.11.2022 r. ctacademy@edu.pl
  2. registration in the IRK system – 26.10.2022 r. – 11.11.2022 r.
  3. interview in the field of language competence – 15.11.2022 r. – 17.11.2022 r.
  4. decision on admission to postgraduate studies – 18.11.2022 r.

Więcej informacji / More information