Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański

Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1994 r. obronił pracę magisterską, a w 1998 r. pracę doktorską. Obie wykonane były pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Tadeusza Marka Krygowskiego. W 1999 r. odbył staż post-doktorski u prof. Paula von Ragué Schleyera, w Uniwersytecie Erlangen-Nürnberg. W 2008 r. habilitował się, zaś od 2014 r. jest profesorem.

Jego główne zainteresowania naukowe związane są z chemią strukturalną małych związków organicznych, układów z cykliczną delokalizacja π-elektronową, węglowodorami aromatycznymi, chemią supramolekularną kwasów boronowych, krystalochemią, inżynierią krystaliczną, efektem podstawnikowym, modelowaniem molekularnym, obliczeniami kwantowo-mechanicznymi (ab initio), strukturalnymi i energetycznymi aspektami charakteru aromatycznego układów π-elektronowych i definicją aromatyczności. Od 2012 roku kieruje Wydziałowym Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. J. Czochralskiego, gdzie prowadzone są badania strukturalne i fizykochemiczne hydratów oraz klatratów niskocząsteczkowych związków organicznych – układów zbliżonych do naturalnie występujących klatratów metanu.

W kadencji 2020-2024 pełni funkcję kierownika studiów doktoranckich.

Zainteresowania: muzyka klasyczna, śpiewanie w chórze, historia współczesna, modelarstwo kolejowe.