Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Laureaci konkursu Program dla naukowców wizytujących: „Tandemy dla doskonałości” – edycja 3

 

Czworo naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zostało laureatami w ramach kolejnego naboru konkursu w ramach Działania II.2.1. Program dla naukowców wizytujących: „Tandemy dla doskonałości”.

Laureaci konkursu z Wydziału Chemii UW:

 • prof. dr hab. Ewa Górecka
  tytuł wniosku: Łamanie symetrii lustrzanej w fazie nematycznej /Breaking of mirror symmetry in nematic phase
  przyznane środki: 95 350,00 zł
 • prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
  tytuł wniosku: Badania struktury powierzchni i chemii aktynowców
  przyznane środki: 214 250,00 zł
 • dr hab. Paweł Majewski, prof. ucz.
  tytuł wniosku: Laserowe kształtowanie superkryształów zbudowanych z DNA i nanocząstek
  przyznane środki: 249 850,83 zł
 • dr Maciej Bagiński 
  tytuł wniosku: Sterowana światłem indukcja chiralności w nanomateriałach kompozytowych do zastosowań w technologiach optoelektronicznych oraz w autentykacji
  przyznane środki: 250 000,00 zł.

Celem konkursu jest stymulowanie osiągania doskonałości naukowej poprzez zwiększanie poziomu umiędzynarodowienia UW oraz rozpoznawalności badań realizowanych na uczelni.

Środki w wysokości do 250 tys. zł przeznaczone są na projekty pracowników zatrudnionych na wydziale lub w innej jednostce organizacyjnej UW, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i zaliczanych do liczby N oraz pracowników zatrudnionych na UW reprezentujących zespół badawczy.

Założeniem konkursu jest stworzenie „tandemów”, czyli niewielkich zespołów badawczych składających się z zapraszanego naukowca o wybitnym dorobku naukowym w danej dyscyplinie oraz badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego. Oczekiwanymi efektami realizowanych projektów w ramach Programu są:

 • umożliwienie bezpośredniej współpracy doktorantów i badaczy zatrudnionych na UW z najlepszymi naukowcami z innych jednostek,
 • nawiązywanie relacji pozwalających na kontynuację tej współpracy w przyszłości (np. poprzez wspólne aplikowanie o granty),
 • stymulowanie tworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących grup badawczych,
 • przenoszenie know-how dotyczącego metod badawczych i organizacji realizacji badań naukowych, pozwalającego na zwiększenie widoczności badań UW na arenie międzynarodowej.

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl