Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Publikacja w ACS Applied Materials & Interfaces (2023)

W czasopiśmie ACS Applied Materials & Interfaces wydawnictwa ACS ukazała się publikacja pod tytułem „Lithium Transport Studies on Chloride-Doped Argyrodites as Electrolytes for Solid-State Batteries” autorstwa Dominiki A. Buchberger, Piotra Garbacza, Krzysztofa Słupczyńskiego, Artura Brzezickiego, Macieja Boczara, oraz Andrzeja Czerwińskiego. Praca powstała w wyniku współpracy między grupami prof. Andrzeja Czerwińskiego oraz dra hab. Piotra Garbacza, prof. ucz.

W niniejszej pracy zbadano energię aktywacji oraz przewodnictwo jonowe materiału Li6PS5Cl stosowanego w bateriach w fazie stałej za pomocą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) i elektrochemicznej spektroskopii impedancji (EIS). W pracy przedstawiono nową metodę przygotowywania próbek elektrolitów stałych do pomiaru energii aktywacji przy użyciu temperaturowo-zależnej EIS opracowaną przez zespół naukowców w ramach projektu Homing FNP pod kierownictwem dr inż. Dominiki Buchberger. Energia aktywacji dla próbki cienkowarstwowej jest porównywalna do dynamiki jonów litu w krysztale oszacowanej na podstawie pomiarów NMR. Praca podkreśla znaczenie metod przygotowywania próbek w określaniu dokładnych wartości energii aktywacji i przewodnictwa jonowego elektrolitów stałych oraz istotę opracowania ich optymalnej grubości w projektowaniu nowych baterii litowych w fazie stałej dla uzyskania lepszej dyfuzji jonów litu.

Artykuł powstał w ramach programu Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (POIR.04.04.00-00-5EC3/18-00), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu „Doktorat wdrożeniowy” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, w ZF Polpharma S.A. i Adamed Pharma S.A. (0058/DW/2018/01/1), oraz dzięki użyciu zasobów udostępnionych przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (http://wcss.pl), Grant 27555813.

Link do publikacji: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.3c10857