Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Trójstronny projekt finansowany w Weave-UNISONO

Naukowcy z Polski, Niemiec i Czech zrealizują wspólny projekt w obszarze nauk o życiu. Na swoje prace badawcze polski zespół otrzymał prawie 900 tys. zł. Przedstawiamy listę rankingową nr 7 w konkursie Weave-UNISONO (edycja 2022).

Finansowanie otrzymał projekt pt. „Badania unikalnego enzymu dekapującego mRNA świdrowców na potrzeby rozwoju leków przeciwko chorobom zakaźnym oraz zastosowań w biologii chemicznej i biotechnologii”. Po polskiej stronie pokieruje nim dr Maria Górna (Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW). Partnerami zagranicznymi są dr Susanne Kramer z Julius-Maximilians-Universität Würzburg w Niemczech oraz dr Martin Zoltner z Uniwersytetu Karola w Pradze (Biocev, Czech Republic Center for Research of Pathogenicity and Virulence of Parasites).

Świdrowce to pasożyty jednokomórkowe, które powodują zakaźne choroby tropikalne, będące dużym zagrożeniem zwłaszcza dla ludzi mieszkających na ubogich obszarach wiejskich. Zdecydowana większość leków stosowanych obecnie w terapii tych chorób ma poważne ograniczenia: nadmierna toksyczność, duże ryzyko wytworzenia przez pasożyta oporności na leki, albo sposób ich działania nie do końca jest znany – a co za tym idzie – leków nie można ulepszyć ani przystosować. Naukowcy z Polski, Niemiec i Czech chcą wspólnie sprawdzić możliwość zaprojektowania nowych leków w oparciu o cel – w tym przypadku skupią się na enzymie dekapującym mRNA występującym u świdrowców ALPH1.

Projekt otrzymał finansowanie po przeprowadzeniu oceny przez niemiecką Deutsche Forschungsgemeinschaft jako agencję wiodącą w programie Weave. Narodowe Centrum Nauki oraz Czech Science Foundation (GACR) zaakceptowały wyniki tej oceny i przyznały finansowanie dla zespołów z Polski i Czech.

Weave-UNISONO

Konkurs Weave-UNISONO to efekt wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Został ogłoszony w celu uproszczenia procedur składania i selekcji projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich.

Wyłanianie laureatów opiera się na procedurze agencji wiodącej – Lead Agenccy Procedure (LAP), w myśl której tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku, pozostali partnerzy akceptują wyniki tej oceny.

W ramach programu Weave partnerskie zespoły badawcze składają wnioski o finansowanie równolegle do agencji wiodącej oraz do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie. Wspólny projekt musi zawierać spójne plany badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej.

Konkurs Weave-UNISONO jest otwarty w trybie ciągłym. Zachęcamy zespoły pragnące podjąć współpracę z partnerami z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga oraz Belgii-Flandrii do zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego i składania wniosków.

 

Źródło: www.ncn.gov.pl