Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wręczenie dyplomów laureatom Stypendiów na Start UW

171 studentów i doktorantów przyjętych na studia lub do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w trwającym roku akademickim odebrało dyplomy Stypendiów na Start, które są inicjatywą Rektorskiego Funduszu Stypendialnego.

Od roku akademickiego 2022/2023 Uniwersytet Warszawski oferuje Stypendia na Start w ramach Rektorskiego Funduszu Stypendialnego. Otrzymują je najzdolniejsi nowo przyjęci studenci i doktoranci UW.

12 maja w Pałacu Kazimierzowskim na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak wręczył laureatom dyplomy Stypendiów na Start. Otrzymało je 171 osób, w tym 81 laureatów Stypendium na Start dla Olimpijczyków, 42 laureatów Stypendium na Start dla Sportowców i 48 laureatów Stypendium na Start dla Doktorantów.

Z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego 3 studentów zostało laureatami Stypendium na Start dla Sportowców:

Dominika Kaczmarczyk

Klaudia Nowak

Ida Wiśniewska

Wysokość stypendium w przypadku Stypendium na Start dla Olimpijczyków oraz dla Sportowców wynosi 12 tys. zł, a w przypadku Stypendium na Start dla Doktorantów – 18 tys. zł (wypłacane jednorazowo).

W uroczystości wzięli udział m.in. laureaci, przedstawiciele władz UW, kierownicy jednostek dydaktycznych, dyrektorzy Szkół Doktorskich, przedstawiciele Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów, a także Akademickiego Związku Sportowego.

Program przewiduje trzy typy stypendiów:

  • Stypendium na Start dla Olimpijczyków – przeznaczone dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich będących laureatami olimpiad przedmiotowych, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskali maksymalną liczbę punktów na podstawie posiadanego tytułu laureata olimpiady przedmiotowej;
  • Stypendium na Start dla Sportowców – przeznaczone dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów pierwszego roku kształcenia w Szkole Doktorskiej, będących wybitnymi sportowcami posiadającymi status medalisty Mistrzostw Polski lub finalisty Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy, a także w przypadku studentów – mających prawo do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim, w którym ubiegają się o „Stypendium na Start”;
  • Stypendium na Start dla Doktorantów – przeznaczone dla doktorantów pierwszego roku kształcenia w Szkole Doktorskiej, którzy osiągnęli w postępowaniu rekrutacyjnym wynik punktowy znajdujący się w 20% najwyższych wyników w danej dyscyplinie lub w ramach programu kształcenia w danej Szkole Doktorskiej.

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.uw.edu.pl