Władze


dr hab. Andrzej Kudelski, prof. ucz.
Dziekan Wydziału Chemii
pok. 208
tel.: 22 55-26-226
tel.: 22 55-26-211

Przyjmuje we wtorki w godz. 14.00-15.30dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga
Prodziekan ds. studenckich
pok.168
tel.: 22 55-26-203

Przyjmuje w poniedziałki w godz. 12.00-13.00


dr hab. Zbigniew Rogulski
Prodziekan ds. finansów i rozwoju
pok. 208
tel.: 22 55-26-226
tel.: 22 55-26-211

Przyjmuje w poniedziałki w godz. 12.00-13.30 w Dziekanacie Głównym


prof. dr hab. Rafał Siciński
Prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą
pok. 312
tel.: 22 55-26-252

Przyjmuje w środy w godz. 11.00-13.00

prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański
Kierownik studiów doktoranckich
pok. 163-2
tel.: 22 55-26-360

Kontakt za pośrednictwem sekcji doktoranckiej