Radiogenomika II stopień

Radiogenomika to nowy kierunek w ofercie studiów drugiego stopnia Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Kierunek ten został utworzony w odpowiedzi na ciągle rosnącą potrzebę kształcenia ekspertów o interdyscyplinarnych umiejętnościach z pogranicza nauk ścisłych, medycyny i farmacji. Specjalnie skonstruowany program studiów, kładący nacisk na rozwiązywanie problemów badawczych metodą projektów, oferuje zdobycie unikatowej wiedzy, szczególnie z zakresu chemii jądrowej, obrazowania i modelowania molekularnego, genomiki, w tym badań genetycznych, określania podłoża genetycznego różnych chorób, zasad prowadzenia badań w fazie przedklinicznej i klinicznej.

Zgodnie z założeniami programu studiów, absolwenci nowego kierunku zdobędą doświadczenie w zakresie prowadzenia zespołowych prac badawczych, prezentacji uzyskanych wyników oraz oceny możliwości ich zastosowania praktycznego. Dla najlepszych studentów przewidziane są programy stażowe organizowane wspólnie z firmami z otoczenia badań na pograniczu chemii, farmacji i medycyny.

Połączenie wiedzy o zapisanej w genomie informacji genetycznej z najnowszymi technikami obrazowania stanowi jedno z podstawowych założeń medycyny spersonalizowanej, czyli opracowywania terapii dopasowanej do indywidualnego pacjenta.

Informacje dotyczące rekrutacji 2021/2022