Chemia medyczna

Od roku akademickiego 2018/19 na Wydziale Chemii UW zostaje uruchomiony nowy kierunek studiów I stopnia – Chemia Medyczna.

Przygotowany program studiów, obejmujący przedmioty dedykowane tylko temu kierunkowi, będzie realizowany przy współpracy
z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Studia zostały przewidziane na 7 semestrów, a ich ukończenie wiąże się z uzyskaniem tytułu zawodowego Inżynier.

Informacje dotyczące rekrutacji 2018/2019

Plan zajęć: Rok I (semestr 1) | Rok II (semestr 3)

Letnia sesja egzaminacyjna 2018/2019 Chemia Medyczna I rok