Uniwersytet Młodego Chemika-Polska

„Uniwersytet Młodego Chemika – Polska”

W ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. Wniosek złożony przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Uniwersytet Młodego Chemika” nr POWR.03.01.00-00-U150/17-00 uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją „PRZYSZŁOŚĆ W NAUCE”.

W ramach tego projektu wsparcie uzyskają uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, klas trzecich szkół gimnazjalnych i klas pierwszych szkół ponadpodstawowych z obszaru całej Polski, planujący związać swą przyszłość z naukami przyrodniczymi i ścisłymi, a w szczególności z chemią. Oferta będzie oferowana szkołom z obszarów o zróżnicowanej liczbie ludności, a co najmniej połowę będą stanowić dzieci z obszarów wiejskich lub małych miasteczek.

Celem głównym projektu ,,Uniwersytet Młodego Chemika” jest wzrost kompetencji i umiejętności młodzieży z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, w szczególności CHEMII. Dodatkowo młodzież będzie miała okazję wykorzystywać i utrwalać umiejętności posługiwania się j. angielskim, wzmocnić lub nabyć zdolność do kreatywnego myślenia podczas rozwiązywania problemów z zakresu nauk ścisłych, utrwalić umiejętności pracy w zespole. Projekt ma ich zainspirować do twórczego i niekonwencjonalnego podchodzenia do problemu badawczego, zapoznać z uczelnią wyższą (WCh UW) i zainspirować do pracy na rzecz popularyzacji wiedzy o chemii.

Projekt składa się z 2 głównych etapów. Pierwszy dotyczy pracy w szkole (własnej ucznia), gdzie podniesione zostaną kompetencje w dziedzinie chemii oraz społeczne. Te działania będą koordynowane przez fundację. Drugi etap to działania na terenie Wydziału Chemii UW. Proces dydaktyczny prowadzony będzie na zbliżonym poziomie do studiowania. Nacisk będzie kładziony na samodzielną pracę (samo-edukacja), co jest cechą dydaktyki chemii na wyższej uczelni.

Projekt ten jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rozwijającej się gospodarki (innowacyjnej, nowe materiały, nowe technologie) i ciągle zmieniającego się rynku pracy (pojawianie się i znikanie poszczególnych zawodów).

Zespół realizujący projekt: dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, dr Agnieszka Siporska, dr Sylwia Żołądek, dr Tomasz Deptuła, dr Maciej Chotkowski, dr Anna Ruszczyńska, dr Monika Sadowska.

Wartość projektu: 480 640,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 465 640,00 zł

Projekt realizowany przez Wydział Chemii UW wspólnie z Fundacją „PRZYSZŁOŚĆ W NAUCE” www.przyszloscwnauce.org

Skrócony opis projektu UMC PL

Harmonogram I etapu

II etap UMC PL

Etap II – opis i harmonogram zajęć

III etap UMC PL

Etap III – opis zajęć

 

„Uniwersytet Młodego Chemika” w mediach: