Struktura

Kierownik

Prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański

pok. 163-2
tel.: (22) 55-26-360
email: mkc@chem.uw.edu.pl

Sekretariat

Mgr Ewa Szostak

pok. 208
tel.: (22) 55-26-215
email: szostak@chem.uw.edu.pl

Marianna Zapała

pok. 208
tel.: (22) 55-26-215
email: zapala@chem.uw.edu.pl

Wydziałowa Rada Doktorantów:

Mgr Dorota Konarzewska – przewodnicząca

Mgr Paweł Brzemiński
Mgr Urszula Budniak
Mgr Grzegorz Cichowicz
Mgr Maciej Dzwonek
Mgr Adrian Fabisiak
Mgr Bartłomiej Fedorczyk
Mgr Agata Krzak
Mgr Sylwia Kutyła