Struktura

Kierownik

Prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański

pok. 163-2
tel.: (22) 55-26-360
email: mkc@chem.uw.edu.pl

Sekretariat

Mgr Ewa Szostak

pok. 208
tel.: (22) 55-26-215
email: szostak@chem.uw.edu.pl

Marianna Zapała

pok. 208
tel.: (22) 55-26-215
email: zapala@chem.uw.edu.pl

Wydziałowa Rada Doktorantów

Przewodniczący: mgr Jakub P. Sęk (email: jsek@chem.uw.edu.pl)

Wiceprzewodniczący: mgr Dominika Załubiniak

Członkowie:
mgr Paweł Brzemiński
mgr Maciej Dzwonek
mgr Adrian Fabisiak
mgr Mateusz Granica
mgr Anna Nowak
mgr Andrzej Sitkiewicz

email: radadok@chem.uw.edu.pl