Aktualności:

Oferta pracy dla doktoranta w projekcie OPUS 14 NCN

Oferta stypendialna dla doktoranta w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt.

Dołącz do oficjalnej grupy studentów UW!

Wszystkich studentów Wydziału Chemii, a w szczególności przyszłych studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich,

Oferta pracy w projekcie FNP Homing

Oferta zatrudnienia w projekcie FNP Homing „Towards new methods of extracting thermodynamic properties from X-ray

Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. ,,Właściwości i reaktywność

Konkurs na stanowisko Starszego Wykładowcy

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w zakresie chemii organicznej,

Konkurs na stanowisko Adiunkta

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko ADIUNKTA w zakresie chemii organicznej,

Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 13 NCN

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 13 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Nanorezonatory

Laureaci ChemSession’18

Pierwsza Nagroda P1 Mateusz Abram (Centrum Nowych Technologii & Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski) „CYTOCHROME C553-PHOTOSYSTEM

Wakacje w Bibliotece Wydziału Chemii UW

Rozstrzygnięcie konkursu na doktoranta NCN OPUS 14

Komisja rekrutacyjna do przeprowadzenia konkursu na stypendia naukowe NCN finasowane z grantu OPUS 14 pt.

Więcej aktualności