Aktualności:

Konkurs o stypendium dla studenta w projekcie NCN OPUS 13

Konkurs o stypendium dla studenta w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 13 ,,Nanostrukturalne ciekłokrystaliczne

Zgłaszanie kandydatów do RND powoływanych przez rektora

Do 15 września rektor UW powoła członków pierwszych Rad Naukowych Dyscyplin. Kryteria, które muszą spełnić

Konkurs na stanowisko Starszego Asystenta

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko STARSZEGO ASYSTENTA (grupa pracowników

Konkurs – X International Natural Sciences Tournament (INST)

Drodzy Studenci, zachęcamy do udziału w Konkursie X International Natural Sciences Tournament (INST). W załączeniu

Wykładowcy wizytujący – nabór wniosków w konkursie ZIP

Do 8 września jednostki UW, które prowadzą studia, mogą zgłaszać kandydatów na wykładowców wizytujących. Zatrudnienie

Konkurs na stanowisko Post-Doc (asystent) w projekcie NCN OPUS

Konkurs na stanowisko Post-Doc (asystent) w ramach projektu OPUS „Badania frakcjonowania izotopowego jonów metali po

Kryteria dla członków RDN powoływanych przez rektora

Dorobek publikacyjny, kierowanie projektami naukowymi finansowanymi ze źródeł krajowych i europejskich, mobilność międzynarodowa – takie

Oferta pracy dla młodego doktora w projekcie FNP TEAM-TECH

Oferta pracy dla młodego doktora w ramach projektu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt.

Rozstrzygnięcie konkursów o stypendia w projekcie OPUS 16 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla magistranta i stypendium dla doktoranta w

Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla magistranta OPUS NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla magistranta w projekcie OPUS 14: „Bardziej

Więcej aktualności