Aktualności:

Sukces interdyscyplinarnego zespołu pod kierunkiem prof. Macieja Garstki z WB UW z udziałem naukowców z WB, WCh i CNBCh UW

Badania prowadzone pod kierunkiem prof. Macieja Garstki z Zakładu Regulacji Metabolizmu Wydziału Biologii UW pozwoliły skonstruować układ fotowoltaiczny zbudowany z antenowych kompleksów fotosyntetycznych (LHCII), elektrody z przewodzącego grafitu oraz drobnocząsteczkowej pochodnej chinonu biorącej udział w

Campus Letni UW 2022

To już dziś! Rusza formularz zgłoszeniowy na NAJWIĘKSZY wyjazd integracyjno-szkoleniowy UW! Wypełnij go jak najszybciej na naszej stronie internetowej i dołącz do ekipy Campus Letni UW 2022. Kiedy jedziemy? ➡️ 23-28.09 Gdzie jedziemy? ➡️ Wilkasy

Witamy w gronie studentów Wydziału Chemii UW!

Wszystkich kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia, zachęcamy do dołączenia do oficjalnej grupy studentów Uniwersytetu Warszawskiego na Facebooku – Studenci UW! https://bit.ly/studenci-uw Znajdziecie tam Państwo m.in. kampanię #idęnaUW, dzięki której w prosty i przystępny sposób

Graduacja Absolwentów rocznika 2019/2020 i 2020/2021

Szanowni Absolwenci, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza na Graduację Absolwentów rocznika 2019/2020 i 2020/2021, która odbędzie się 9 września 2022 r. (piątek) o godz. 17.00 w auli AB Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych

Rektor UW w sprawie Wydziału Medycznego

Oświadczenie prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora UW, w sprawie powołania Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Szanowni Państwo, Moi Drodzy, wczoraj po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu UW, poprzedzonej wcześniejszą dyskusją oraz kilkunastomiesięcznymi przygotowaniami, w tym rozmowami

Powołanie Wydziału Medycznego UW

29 czerwca, po uzyskaniu pozytywnej opinii przez członków Senatu UW, prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podpisał zarządzenie o utworzeniu Wydziału Medycznego. Po ponad 70 latach przerwy Uniwersytet Warszawski znów będzie kształcić przyszłych lekarzy. 1

Informacja dla studentów i doktorantów z Ukrainy

Інформація для студентів і аспірантів з України

Organizacja kształcenia – komunikaty i informacje

Rekomendacje dla zajęć studenckich w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS-CoV-2

Szanowni Państwo, w związku z decyzjami rządu polskiego w sprawie stopniowego przywracania funkcjonowania Państwa oraz możliwością częściowego powrotu studentów i pracowników na Wydział Kolegium Dziekańskie przygotowało rekomendacje dla zajęć studenckich w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Oferta pracy dla lab-manager/senior technician w projekcie SONATA BIS 6 NCN

Oferta zatrudnienia na specjalnym stanowisku pomocniczym typu lab-manager/senior technician w projekcie badawczym SONATA BIS 6 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Inżynieria krystaliczna alkoholi i amin”. Kierownik projektu: dr hab. Łukasz Dobrzycki. Termin przesyłania dokumentów

Nowy nabór do Szkoły Letniej dla Doktorantów

Serdecznie zachęcamy do udziału w szkole letniej dla doktorantów, której organizatorem jest Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Tytuł: „Doktorancka szkoła letnia w zakresie metrologii chemicznej i zarządzania laboratorium” / „Doctoral summer school in chemical metrology and laboratory management”.

Oferta pracy dla Stypendysty/Stypendystki w projekcie OPUS 22 NCN

Oferta pracy na stanowisku Stypendysta/Stypendystka w projekcie OPUS 22 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki „Lipidowe nanomateriały ciekłokrystaliczne do rekonstytucji i badań fizykochemicznych białek membranowych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Bilewicz. Termin przesyłania dokumentów upływa 15

Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 22 NCN

Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 22 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki ,,Stany wzbudzone pod szkłem powiększającym – adaptacja metod opartych na analizie gęstości do badania molekularnych elektronowych stanów wzbudzonych” (projekt przyznany na

Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie NCN

Konkurs na stanowisko post-doc (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu: „Teoretyczne projektowanie i przewidywanie struktury i właściwości fosforescencyjnych materiałów krystalicznych z wiązaniami halogenowymi i eksperymentalna weryfikacja ich właściwości” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Kierownik

X edycja Konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej 2022

Urząd Patentowy RP ogłasza X edycję Konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej, w tym przede wszystkim przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia

Oferta stypendialna dla doktoranta/doktorantki w projekcie OPUS 22 NCN

Oferta stypendialna dla doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym OPUS 22 „Odrażający, Brudni i Źli? – poszukiwanie mechanizmów antyoksydacyjnego działania wybranych organicznych związków azotu i siarki” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz

Oferta stypendialna dla doktoranta/doktorantki w projekcie SONATA BIS NCN

Oferta stypendialna dla doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym SONATA BIS „Rozpoznanie, transport i ekstrakcja soli z wykorzystaniem modułowych receptorów molekularnych” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Jan Romański. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 sierpnia

Zajęcia dla studentów i doktorantów uczelni Sojuszu 4EU+

Nauczyciele akademiccy na UW mogą zgłaszać zajęcia dydaktyczne, w których w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 będą mogli wziąć udział studenci oraz doktoranci pięciu uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+.  W ramach współpracy edukacyjnej uczelni Sojuszu 4EU+,

UW w szanghajskim rankingu dziedzin naukowych 2022

Fizyka prowadzona na UW znajduje się w przedziale miejsc 51-75 tegorocznego szanghajskiego rankingu dziedzin naukowych. Jest najwyższej sklasyfikowaną dyscypliną naukową w rankingu, wśród polskich uczelni. W Global Ranking of Academic Subjects 2022 uwzględniono również 9

Wyniki konkursu „Nowe Idee – Ukraina”

Osiem wniosków uzyskało dofinansowanie w konkursie na wzmacnianie współpracy badaczy z UW z ukraińskim środowiskiem naukowym. Jednym z wnioskodawców była prof. dr hab. Ewa Bulska (Wydział Chemii UW i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW). Tytuł wniosku: Proteomika fluorobiałek: kompleksowe

Konkurs na stanowisko adiunkt w projekcie OPUS NCN

Konkurs na stanowisko adiunkt (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu NCN Opus: „Od badania procesów zachodzących w sensorach jonoselektywnych w warunkach prądowych z wykorzystaniem fluorymetrii – do jonoselektywnej spektrofluoroelektrochemii”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Agata

Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie OPUS NCN

Konkurs na stanowisko POSTDOKA (adiunkt w grupie pracowników badawczych) w ramach projektu OPUS NCN: „Badania laboratoryjne i terenowe procesów starzenia się wtórnego aerozolu organicznego (SOA) w atmosferze na obszarach pozamiejskich”. Kierownik projektu z ramienia UW:

Nowa uchwała Senatu dotycząca nadawania stopni naukowych na UW

29 czerwca Senat UW podjął uchwałę, która określa sposób postępowania w sprawie nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim. W opracowaniu procedury przyznawania stopni uczestniczyli przedstawiciele społeczności UW, w tym doktoranci. Sposób nadawania

Wakacyjne pismo uczelni

Medycyna na UW, kolejny etap inwestycji przy Dobrej 55, nowy model migracji uchodźczych, odnowienie wyróżnienia HR Excellence – te i wiele więcej tematów związanych z najnowszymi wydarzeniami oraz projektami naukowymi na Uniwersytecie Warszawskim można znaleźć w

Kursy online Sojuszu 4EU+

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w kursach online organizowanych przez uczelnie Sojuszu 4EU+ w semestrze zimowym 2022/2023. Trwa rejestracja na zajęcia Uniwersytetu Sorbońskiego. W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 pięć uczelni Sojuszu 4EU+ (Uniwersytet

Konkurs na stanowisko Asystenta w projekcie CELSA

Konkurs na stanowisko Asystenta (Post-doc, grupa pracowników badawczych) w ramach projektu CELSA: „Merging Excited State Decay Rate Theories with Semi-Classical Non-adiabatic Excited State Dynamics (PhotoSynergy)”. Kierownik projektu: dr Joanna Jankowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 sierpnia