Aktualności:

Brave Camp vol. 8 już w lipcu 2022!

Zapraszamy do rekrutacji na 8 edycję Brave Campu, który odbędzie się stacjonarnie w dniach 10-16 lipca!  Zgłoś swój pomysł w formularzu! Rekrutacja trwa do 5 czerwca. Akademia przedsiębiorczości Brave Camp to inicjatywa skierowana do społeczności

Rekrutacja 2022/2023 na UW

6 czerwca rozpoczną się zapisy na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na UW w roku akademickim 2022/2023. Do 5 lipca kandydaci będą mogli rejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Uniwersytet przygotował też ofertę

Testy w kierunku koronawirusa – 30 czerwca

Pracownicy i doktoranci UW mogą poddać się bezpłatnym badaniom w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 do 30 czerwca. Test mogą wykonać ponownie także osoby, które skorzystały już z badania prowadzonego przez Warsaw Genomics. Na czym polega badanie?

Informacja dla studentów i doktorantów z Ukrainy

Інформація для студентів і аспірантів з України

Organizacja kształcenia – komunikaty i informacje

Rekomendacje dla zajęć studenckich w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS-CoV-2

Szanowni Państwo, w związku z decyzjami rządu polskiego w sprawie stopniowego przywracania funkcjonowania Państwa oraz możliwością częściowego powrotu studentów i pracowników na Wydział Kolegium Dziekańskie przygotowało rekomendacje dla zajęć studenckich w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Studenci o studiowaniu na UW

Od 23 maja do 13 czerwca studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w ogólnouniwersyteckiej ankiecie, która ma na celu poznanie ich opinii m.in. na temat studiowania, identyfikacji z uczelnią czy funkcjonowania systemu wsparcia. Badanie prowadzi

Ogłaszamy 3. edycję minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych

Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a pozostałymi uczelniami członkowskimi Sojuszu 4EU+ poprzez realizację wspólnych projektów badawczych w czterech obszarach flagowych Sojuszu. Zespoły badawcze składające się z pracowników, zespoły badawcze składające się

Stypendia IDUB dla studentów studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu statystyki i zastosowań statystyki

Do końca listopada br. studenci pierwszego roku studiów magisterskich lub czwartego roku jednolitych studiów magisterskich mogą wnioskować o Stypendia IDUB w ramach Działania II.3.8. Celem Stypendium jest włączenie studentów studiów magisterskich, których zainteresowania naukowe związane

Tematyczne Programy Badawcze w Działaniu I.1.5 – zaproszenie do składania projektów

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na realizację projektów w ramach Tematycznych Programów Badawczych w Działaniu I.1.5. Zgłaszany projekt powinien: mieć charakter naukowy i być zgodny z zakresem Działania I.1.5, realizować cele

Mikrogranty w Działaniu I.1.5 – zaproszenie do składania projektów

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na realizację projektów mikrograntów w ramach Działania I.1.5. Zgłaszany projekt powinien: mieć charakter naukowy i być zgodny z zakresem Działania I.1.5, realizować cele Działania; podejmować działania

Wykłady specjalistyczne ze statystyki – zaproszenie do składania projektów w ramach Działania II.3.8

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na realizację projektów w ramach Działania II.3.8. Zgłaszany projekt powinien: mieć charakter naukowo-dydaktyczny i być zgodny z zakresem Działania II.3.8, realizować cele Działania; ułatwiać wdrożenie studentów

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium dla studenta i doktoranta w projekcie SONATA BIS NCN

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium dla studenta i doktoranta w ramach projektu Sonata Bis „Rozpoznanie, transport i ekstrakcja soli z wykorzystaniem modułowych receptorów molekularnych”. Komisja stypendialna (dr hab. Jan Romański, dr hab. Karolina Pułka-Ziach, dr hab.

Kolejne konkursy w Działaniu IV.4.1

Konkursy odbywające się w ramach Działania IV.4.1 „Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW” przyjmą formę mikrograntów realizowanych w naborze otwartym. Wychodząc naprzeciw potrzebom doktorantek i doktorantów UW, kolejne konkursy w ramach Działania IV.4.1. „Kompleksowy program

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2022/2023

Na UW ruszyła rekrutacja doktorantów i doktorantek. W tym roku dostępnych jest 330 miejsc w czterech szkołach doktorskich: Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej. Kształcenie w szkołach doktorskich

Bezpłatne dzienne studia podyplomowe dla nauczycieli w Szkole Edukacji PAFW i UW – rekrutacja 2022/2023

Aby zmieniać edukację, potrzeba nie tylko odwagi, ale też twardych kompetencji. Szkoła Edukacji PAFW i UW po raz siódmy otwiera nabór do programu stypendialnego dla osób, które chcą zostać nauczycielami języka polskiego, matematyki, historii i

Konferencja 4EU+ o współpracy dot. infrastruktury edukacyjnej i badawczej 8.06.2022

Konferencja online dot. współpracy w zakresie infrastruktury edukacyjnej i badawczej w ramach europejskich sojuszy uniwersyteckich. Podczas wydarzenia spotkają się przedstawiciele sojuszy uniwersytetów europejskich: 4EU+, UNA-EUROPA, EUGLOH, EPICUR i CHARM-EU, którzy podzielą się doświadczeniami i wnioskami

Trwa nabór do Szkoły Letniej pt. „Podejście procesowe w zarządzaniu laboratorium”

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w wyjazdowej, prowadzonej w języku angielskim, studenckiej szkole letniej pt. „Podejście procesowe w zarządzaniu laboratorium”. Szkoła letnia odbędzie się w dniach: 10.07.2022 – 24.07.2022 w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej

Internetowa Rekrutacja Kandydatów z Ukrainy

Uniwersytet Warszawski we współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji przygotował ogólnopolską platformę Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy. Serwis umożliwia wyszukanie kierunku studiów, ofert współpracy lub pracy na polskich uczelniach. Platforma została przygotowana z inicjatywy Konferencji Rektorów

System Analizy Danych na UW

Na UW zostało opracowane nowoczesne narzędzie analityczne – System Analizy Danych. – SAD umożliwia bieżącą analizę danych dydaktycznych, przedstawionych w zagregowany sposób i uszczegółowionych. System będzie miał znaczenie w kształtowaniu polityki rekrutacyjnej na wydziałach – podkreśla

Oferta pracy dla Post-Doc w projekcie OPUS 17 NCN

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Niemożliwe staje się możliwe: makrocyklizacja nieuprzywilejowanych dienów w wysokim stężeniu

Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie SONATA BIS NCN

Konkurs na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu SONATA BIS pt.: „Opracowanie procedury wykorzystującej metody in-situ i ex-situ do analizy właściwości materiałów elektrodowych podczas cyklowania baterii litowo-jonowych” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

UW ze środkami NAWA na pomoc Ukraińcom

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu 350 tys. zł na stypendia dla studentów i doktorantów z Ukrainy. To efekt pozytywnie zaopiniowanego wniosku uczelni w programie „Solidarni z Ukrainą”. UW otrzyma 350 tys. zł na stypendia

Najnowsze projekty przedwdrożeniowe z Wydziału Chemii UW

Przedstawiamy projekty (dwóch pracowników z Wydziału Chemii – dr. hab. Marcina Karbarza i dr. hab. Wojciecha Hyka, prof. ucz.), które otrzymały finansowanie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu