UNIWERSYTET WARSZAWSKI English version | Szukaj:
WCh UW logo
Wydział Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: (22) 5526211-212 (Dziekanat), (22) 5526204-206 (Dziekanat Studencki), (22) 5526230 (Administracja)
 Strona główna
 • Studia
 • Inne

Informator o Wydziale Chemii

Centrum Nauk
Biologiczno-Chemicznych
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
200 lat UW
Europejska Karta Naukowca
Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący
Serdecznie zapraszam na uroczystą
Inaugurację roku akademickiego 2016/2017 studiów I stopnia,
która odbędzie się 29 września 2016r. o godzinie 09.00 w Auli im. Wojciecha Świętosławskiego.
Uroczystość uświetni wykład inauguracyjny pt.
Elektrochemia w otaczającym nas świecie,
który wygłosi prof. dr hab. Paweł Kulesza.
Wspólnie z Dyrekcją Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych i Dziekanem Wydziału Biologii zapraszam na
Inaugurację roku akademickiego studiów II i III stopnia,
która odbędzie się 29 września 2016r. o godz. 15.00 w auli Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych.
Wykład Inauguracyjny zatytułowany
Między biologią a chemią: poszukiwanie układu odniesienia
wygłosi prof. dr hab. Adam Szewczyk, Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego.
Dziekan Wydziału Chemii UW
Spotkanie z kandydatem na Prodziekana Wydziału Chemii UW ds. finansowych i rozwoju
Zebranie Przedwyborcze z kandydatem:
3 października 2016 r. o godzinie 15.00 w Auli im. Wojciecha Świętosławskiego Wydziału Chemii UW
I miejsce w grupie Kierunków: Chemia
ZMITP logo
Od października 2016 roku Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego proponuje nowy kierunek studiów inżynierskich:
Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe
Advanced Methods of Instrumental Analysis and Measurement Techniques
.
Dyżury komisji stypendialnej
Warsztaty dla studentów zagranicznych
Od pomysłu do wdrożenia
Studies in English at Faculty of Chemistry
Master Studies
Oferta pracy dla studenta w projekcie
Helikalne oligomoczniki jako związki modelowe do badania dalekozasięgowego transportu elektronów
Kierownik projektu: dr Karolina Pułka-Ziach
PhD student position in block-copolymer research project:
Innovative Nanostructured Functional Materials by Combinatorial Methods of Directed Self-Assembly of Block Copolymers
Principal Investigator: Dr. Paweł W. Majewski
Oferta pracy dla studenta w projekcie
Synteza innowacyjnych funkcjonalnych materiałów nanostrukturalnych w oparciu o samoorganizujące się kopolimery blokowe
Kierownik projektu: dr Paweł W. Majewski
Oferta pracy dla studenta w projekcie
Nowe metody analizy danych rentgenowskich źródłem właściwości termodynamicznych dla modelowych układów polimorficznych
Kierownik projektu: dr Anna Hoser
Oferta pracy dla studenta w projekcie
Inteligentne, wielofunkcyjne materiały reagujące na parametry środowiska do modyfikacji powierzchni elektrod w tym mikroelekrod i nanoelektrod
Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Stojek
Oferta pracy w projekcie
Inteligentne, wielofunkcyjne materiały reagujące na parametry środowiska do modyfikacji powierzchni elektrod w tym mikroelekrod i nanoelektrod
Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Stojek
Oferta pracy w projekcie
Structure and photophysical properties of selected pyrene derivatives in high pressure conditions
Kierownik projektu: dr Anna Makal
Oferta pracy dla studenta w projekcie
Przegrupowanie Achmatowicza optycznie czynnych alkoholi i amin allilowych jako skuteczne narzędzie w stereokontrolowanej syntezie skomplikowanych związków organicznych
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Bauer, prof. UW
Oferta pracy w projekcie
Przegrupowanie Achmatowicza optycznie czynnych alkoholi i amin allilowych jako skuteczne narzędzie w stereokontrolowanej syntezie skomplikowanych związków organicznych
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Bauer, prof. UW
Oferta pracy w projekcie
Ścieżki przemian konformacyjnych i molekularne mechanizmy agregacji amyloidogennego fragmentu H insuliny
Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Dzwolak, prof. UW
Nowoczesny Uniwersytet
Swiss Contribution Polsko-Szwajcarski Program Badawczy
Polish-Swiss Research Programme

PSPB-079/2010
Warszawska chemia uniwersytecka w fotografii, 1918 - 2011 WARSZAWSKA CHEMIA UNIWERSYTECKA W FOTOGRAFII
1918 - 2011
Kronika fotograficzna wybranych wydarzeń życia naszego Wydziału na podstawie zdobytych zdjęć archiwalnych oraz kronik prowadzonych w sposob tradycyjny przez Zofię Boglewską-Hulanicką i Joannę Ruszkowską w latach 1990-2006, uzupełnionych o aktualną dokumentację z zasobów internetowych.
Książka jest do nabycia w Bibliotece Wydziału Chemii.
Cena 15 zł
Archiwum wydarzeń
USOS Zamówienia publiczne
USOS USOSweb
APD Archiwum Prac Dypl.
webmail Poczta
Spis pracowników Spis pracowników
Biblioteka Biblioteka
Forum WCh Forum Wydziału
Samorząd Studencki WCh Samorząd Studencki

Studiuj na Wydziale Chemii
Studiuj na Wydziale Chemii
Kierunki zamawiane:
PROJEKT ZAKOŃCZONY

Najlepsza uczelnia w grupie kierunków studiów: CHEMIA
2015
Najlepsza uczelnia w grupie kierunków studiów - CHEMIA 2015 r.
2014
Najlepsza uczelnia w grupie kierunków studiów - CHEMIA 2014 r.
2013
Najlepsza uczelnia w grupie kierunków studiów - CHEMIA 2013 r.
 
© 1999 - 2016 Wydział Chemii UW Webmaster