Aktualności:

Konkurs na stanowisko Adiunkta

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza KONKURS na stanowisko ADIUNKTA (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych). Liczba dostępnych etatów: 4. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 maja 2021 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf The Dean

Konkurs na stanowisko Asystenta

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza KONKURS na stanowisko ASYSTENTA (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych). Liczba dostępnych etatów: 3. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 maja 2021 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf The Dean of

Wytyczne do prowadzenia zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Prodziekana ds. studenckich Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 10 lutego 2021 r. w sprawie zajęć praktycznych dla studentów kierunków studiów organizowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego odbywających się w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego w

Informatory dla studentów I roku studiów

Chemia Chemia medyczna Energetyka i chemia jądrowa Chemiczna analiza instrumentalna

Informacja o egzaminach zdalnych

Rekomendacje dla zajęć studenckich w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS-CoV-2

Szanowni Państwo, w związku z decyzjami rządu polskiego w sprawie stopniowego przywracania funkcjonowania Państwa oraz możliwością częściowego powrotu studentów i pracowników na Wydział Kolegium Dziekańskie przygotowało rekomendacje dla zajęć studenckich w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Nowe kierunki studiów 2021/2022

Sztuka pisania, chemia medyczna, Machine Learning, nanoinżynieria czy publikowanie współczesne to przykłady nowych kierunków studiów, które zostaną uruchomione na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022. Na Uniwersytecie Warszawskim można studiować kierunki humanistyczne, społeczne, ścisłe, a

Konkurs fotograficzny dla studentów i doktorantów 4EU+

Czym jest europejskość? Co znaczy być Europejczykiem? Studenci i doktoranci Sojuszu 4EU+, którego Uniwersytet Warszawski jest członkiem, mogą odpowiedzieć na to pytanie w formie zdjęcia i wziąć udział w konkursie na Instagramie. Na zwycięzców czekają

Nowe Idee w POB II

O kwoty od 30 000 zł do 150 000 zł mogą starać się pracownicy i zespoły pracowników UW w konkursie „Nowe Idee” w Priorytetowym Obszarze Badawczym II. Celem konkursu jest wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie

Szkolenia BUW dla pracowników naukowych i doktorantów UW

Zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu pisania, publikowania i promowania tekstów naukowych. Szkolenia odbywają się poprzez Google Meet. Nie prowadzimy rejestracji na szkolenia. Zajęcia trwają od 60 do 120 minut. W dniu szkolenia wystarczy kliknąć w

Nowe Idee w POB V

Wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z POB V, które przyczynią się do poprawy jednego lub więcej wskaźników IDUB jest celem konkursu „Nowe Idee”, do którego nabór rozpoczyna się 20.04.2021. O wsparcie w wysokości od 30

Podsumowanie grantów obliczeniowych ICM UW

206 mln rdzenio-godzin obliczeń, 475 aktywnych użytkowników, 282 projekty – to efekty grantów obliczeniowych Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW realizowanych w 2020 roku. Sprawozdania z grantów, wykłady specjalne oraz podsumowanie obliczeń były tematem

Konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (1)

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program MEiN, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz

Konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (2)

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program MEiN, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz

Sojusz 4EU+ stowarzyszeniem

Rektorzy sześciu uniwersytetów członkowskich Sojuszu 4EU+, do którego należy UW, przyjęlirezolucję o utworzeniu stowarzyszenia „4EU + European University Alliance e.V.”. Jego siedzibą będzie niemiecki Heidelberg. – Nadanie Sojuszowi osobowości prawnej oznacza wzmocnioną i pogłębioną współpracę

Wsparcie na uczelni

Uniwersytet Warszawski jest różnorodną wspólnotą. Jednym ze szczególnie istotnych zadań uczelni jest zapewnianie poczucia bezpieczeństwa wszystkim członkom jej społeczności. UW systematycznie podejmuje działania na rzecz budowania środowiska wolnego od wszelkich przejawów nierównego traktowania. Na uczelni

Szkoła letnia „Uczenie Maszynowe w Fizyce i Chemii Kwantowej”

W dniach 24.08-03.09.2021 Wydział Fizyki będzie gościł doktorantów i młodych pracowników naukowych zainteresowanych łączeniem metod uczenia maszynowego z fizyką i chemią kwantową. Zorganizowana w ramach Działania IV.4.2 „Międzynarodowe szkoły letnie dla doktorantów i młodych pracowników