Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga

Jest związana zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim od 1992 roku.

Uczestniczyła w przygotowywaniu nowych kierunków i specjalizacji prowadzonych przez WCh samodzielnie (Zawansowane Metody Instrumentalne i Techniki Pomiarowe; Chemistry), czy we współpracy z innymi wydziałami (Environmental Management). Podczas pierwszej kadencji skupiła się na tworzeniu kolejnych kierunków tj. Chemia Medyczna i Radiogenomika oraz uzyskaniu certyfikatów doskonałości PKA i European Chemistry Thematic Network.

Obecnie jest członkiem Komisji senackiej ds. dydaktyki i studentów. Przewodniczy Radzie Dydaktycznej WCh, jako Kierownik Jednostki Dydaktycznej i Centrum Dydaktyki Chemii, a także jest członkiem rad dydaktycznych innych jednostek dydaktycznych.

Jej doświadczenie dydaktyczne to zajęcia praktycznie każdego typu: kursowe pracownie, pracownie specjalizacyjne, wykłady specjalizacyjne i monograficzne oraz ćwiczenia rachunkowe. Prowadzi także zajęcia w języku angielskim. Bardzo ważnym elementem jej pracy dydaktycznej jest prowadzenie prac dyplomowych. Była opiekunem (ponad 10) i kierownikiem prac magisterskich (ponad 40), a także kierownikiem prac licencjackich (ponad 23), a obecnie i inżynierskich.

„Jest to dla mnie wspaniałe przeżycie naukowe i społeczne.”

Jej zainteresowania naukowe to szeroko pojęte badanie i ochrona środowiska naturalnego.

Tematyka pracy magisterskiej dotyczyła monitoringu skażenia metalami Puszczy Kampinoskiej. Doktorat zaś, dotyczył wykorzystania (na tamte czasy) nowych technik pomiarowych i nowych metod analitycznych w ocenie mobilności metali w glebach. Czuję się specjalistą w analizie specjacyjnej metali śladowych w próbkach naturalnych i w przygotowaniu próbek środowiskowych do szeroko pojętej analizy specjacyjnej. Była recenzentem procesów technologicznych tzw. zielonej technologii zgłaszanych do fundacji GreenEvo i w ramach Akceleratora Zielonych Technologii (Ministerstwo Środowiska).

„Moim obiektem badań naturalnie, są tylko próbki naturalne.”

Przywiązuję ogromną wagę do popularyzacji wiedzy o biogeochemicznym obiegu pierwiastków w środowisku naturalnym.

„Dla mnie chemia to niezbędne narzędzie w nowoczesnym badaniu i ochronie środowiska naturalnego.”

Czas wolny poświęca Rodzinie i czytaniu o prehistorii („zapis wydarzeń bez liter”).

W kadencji 2020-2024 pełni funkcję Prodziekana ds. studenckich Wydziału Chemii.