Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Prof. dr hab. Andrzej Kudelski

Jest związany zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim od 1990 roku. Tu studiował, obronił doktorat (1996) i uzyskał stopień doktora habilitowanego (2004). Prawie trzy lata spędził na stażach po-doktorskich w grupie prof. Gerharda Ertla w Instytucie Fritza-Habera Towarzystwa im. Maxa-Plancka w Berlinie.

W kadencjach 2008-12 i 2012-16 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich.

W trakcie kadencji 2012-2016 był ekspertem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, obecnie jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W kadencji 2012-16 uczestniczył w pracach senackiej komisji ds. studentów, doktorantów i jakości kształcenia.

Jego główne zainteresowania naukowe to pomiary spektroskopowe wykorzystujące nanorezonatory elektromagnetyczne. Zajmuje się również syntezą nanocząstek metali kontrolowaną przez rezonans plazmonów powierzchniowych.

Główne cele stawiane na kadencję 2020-2024 to wspieranie aktywności naukowej i dydaktycznej wszystkich pracowników oraz rozszerzenie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi.

Zainteresowania: brydż sportowy.