Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
Pokój 0.070 – parter

e-mail: bon@uw.edu.pl

https://bon.uw.edu.pl/

Sekretariat Teresa Duda – bon@uw.edu.pl
P.o. Kierownika Biura Anna Szymańska – anna.szymanska@uw.edu.pl
Konsultantki ds. Studenckich:
Aleksandra Rosochacka – aj.rosochacka@uw.edu.pl
Patrycja Klimczak – patrycja.klimczak@uw.edu.pl
Agnieszka Bysko – a.bysko@uw.edu.pl

 

Informacje dla studentów i pracowników UW z niepełnosprawnościami

Studenci i pracownicy UW z niepełnosprawnościami mogą korzystać z usług dostępnych w BON, takich jak m.in.: wsparcie asystenta, przygotowywanie materiałów w formach alternatywnych, nagrywanie / skanowanie książek i materiałów dydaktycznych, wydruki w brajlu, wydruki w powiększeniu, korzystanie z komputerowych stanowisk pracy, sprzętu wspomagającego oraz wypożyczalni elektronicznego sprzętu przenośnego.

Chcąc skorzystać z jakiejkolwiek formy wsparcia BON należy zgłosić się do Pełnomocnika Dziekana Wydziału Chemii UW ds. Osób z Niepełnosprawnościami lub bezpośrednio do Biura BON, gdzie na podstawie rozmowy oraz przedstawionej dokumentacji zostanie dobrane najodpowiedniejsze rozwiązanie.

Stypendium specjalne

  • dla studentów z niepełnosprawnością

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami może otrzymać student studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie jest wypłacane wyłącznie na wniosek studenta w danym roku akademickim.

  • dla pracowników z niepełnosprawnością

Z tytułu orzeczonej niepełnosprawności pracownicy z niepełnosprawnością są uprawnieni do otrzymywania dodatku specjalnego.

Aby otrzymać stypendium lub dodatek specjalny należy zarejestrować się w BON oraz przedstawić oryginał orzeczenia o stopniu posiadanej niepełnosprawności.