Archiwum

2017

 1. Dostawa wanny Langmuira wraz z komputerem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Numer postępowania: 120/15/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 625260-N-2017.
  Termin składania ofert: 08.12.2017 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 2. Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Numer postępowania: 120/14/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 620132-N-2017.
  Termin składania ofert: 30.11.2017 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik Nr 1 – Specyfikacja techniczna
  Załącznik Nr 2 – Wykaz certyfikatów
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 3. Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Numer postępowania: 120/11/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2017/S 187-382406.
  Termin składania ofert: 14.11.2017 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik Nr 1 część 1
  Załącznik Nr 1 część 1
  Załącznik Nr 1 część 2
  Załącznik Nr 1 część 2
  Załącznik Nr 1 część 3
  Załącznik Nr 1 część 3
  Formularz oferty i JEDZ w wersji edytowalnej
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 4. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Numer postępowania: 120/13/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2017/S 158-326933.
  Termin składania ofert: 27.09.2017 06.10.2017 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik Nr 1 – Specyfikacja techniczna
  Załącznik Nr 1 – Specyfikacja techniczna w wersji edytowalnej
  Załącznik Nr 2 – Wykaz certyfikatów
  Formularz oferty i JEDZ w wersji edytowalnej
  Zmiany w SIWZ #1
  Zmiany w SIWZ #2
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji laboratoriów: 226R, 227R, 228R, 229R, oraz remont pomieszczeń: 211, 265 i Dziekanatu Studenckiego w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1 i Żwirki i Wigury 101.
  Numer postępowania: 120/10/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 560601-N-2017.
  Termin składania ofert: 16.08.2017 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
  Część 1: Przedmiar
  Część 2: Przedmiar
  Część 3: Przedmiar
  Część 4: Przedmiar
  STWiOR
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert Oświadczenie do grupy kapitałowej
  Wybór ofert
 6. Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację intensywnego źródła promieniowania rentgenowskiego typu ‘microfocus’ do dyfraktometru niskokątowego (kompatybilnego z urządzeniem Bruker Nanostar).
  Numer postępowania: 120/9/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 556937-N-2017.
  Termin składania ofert: 17.08.2017 29.08.2017 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie 1
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Pytanie 2
  Informacja z otwarcia ofert Oświadczenie do grupy kapitałowej
  Wybór ofert
 7. Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów oraz nośników magnetycznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Numer postępowania: 120/2/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 544944-N-2017.
  Termin składania ofert: 18.07.2017 21.07.2017 godz. 11:45
  SIWZ
  Załącznik Nr 1
  Załącznik Nr 1 w wersji edytowalnej
  Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
  Ogłoszenie
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Pytanie
  Załącznik Nr 1 po zmianach
  Załącznik Nr 1 po zmianach w wersji edytowalnej
  Informacja z otwarcia ofert Oświadczenie do grupy kapitałowej
  Wybór ofert
 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji laboratoriów: 226R, 227R, 228R, 229R, 117, oraz remont pomieszczeń: 224R, 211, 265 i Dziekanatu Studenckiego w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1 i Żwirki i Wigury 101.
  Numer postępowania: 120/7/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 541064-N-2017.
  Termin składania ofert: 13.07.2017 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
  Część 1: Przedmiar
  Część 2: Przedmiar Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3
  Część 3: Przedmiar
  Część 4: Przedmiar
  Część 5: Przedmiar
  Część 6: Przedmiar
  STWiOR
  Informacja z otwarcia ofert Oświadczenie do grupy kapitałowej
  Wybór
 9. Przetarg nieograniczony na dostawę komory rękawicowej wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 1.
  Numer postępowania: 120/8/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 521568-N-2017.
  Termin składania ofert: 13.06.2017 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 10. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Numer postępowania: 120/4/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2017/S 051-093689.
  Termin składania ofert: 20.04.2017 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 11. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia magazynów odpadów chemicznych i biologicznych do utylizacji w budynku CNBCh UW przy ul. Żwirki i Wigury 101.
Numer postępowania: CNBCh/18/2017/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 77136 – 2017.
Termin składania ofert: 12.05.2017 godz. 11:45
SIWZ
Ogłoszenie
Informacja z otwarcia ofert
Wybór

Przetarg nieograniczony na dostawę lasera niebieskiego 405 nm i zestawu filtrów do linii 405 nm oraz zwierciadeł dla całego układu optycznego do rozbudowy spektrometru ramanowskiego LabRAM HR800 Jobin Yvon dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 1.
Numer postępowania: 120/6/2017
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 508683-N-2017.
Termin składania ofert: 25.05.2017 godz. 11:45
SIWZ
Ogłoszenie
Informacja z otwarcia ofert
Wybór

Przetarg nieograniczony na dostawę mikrowagi kwarcowej z detekcją rozpraszania (dyssypacji) energii wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
Numer postępowania: 120/5/2017
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 57338 – 2017.
Termin składania ofert: 12.04.2017 godz. 11:45
SIWZ
Ogłoszenie
Pytanie
Informacja z otwarcia ofert
Wybór

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
Numer postępowania: 120/1/2017
Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2017/S 044-080196.
Termin składania ofert: 11.04.2017 godz. 11:45
SIWZ
Załącznik Nr 1
Ogłoszenie
Informacja z otwarcia ofert
Wybór

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
Numer postępowania: 120/3/2017
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 35308-2017.
Termin składania ofert: 16.03.2017 godz. 11:45 28.03.2017 godz. 11:45
SIWZ
Załącznik Nr 1
Ogłoszenie
Pytanie
Zmiany w SWIZ
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Wybór

Przetarg nieograniczony na dostawę części do spektrometru mas Q-Tof 6540 Agilent wraz z naprawą i sprawdzeniem poprawności działania.

Numer postępowania: CNBCh/10/2017/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 63739 – 2017.
Termin składania ofert: 19.04.2017 godz. 11:45
SIWZ
Ogłoszenie
Informacja z otwarcia ofert
Wybór

Przetarg nieograniczony na wykonanie zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego rozdzielnic na poziomie -1 w budynku CeNT III.

Numer postępowania: CNBCh/05/2017/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 39155 – 2017.
Termin składania ofert: 23.03.2017 godz. 11:45
SIWZ
Ogłoszenie
Projekt
Projekt uzupełnienie
Przedmiar
Przedmiar uzupełnienie
STWIOR
↑ Pobierz wszystko (zip)
Pytanie
Informacja z otwarcia ofert
Wybór

 

2016

 1. Przetarg nieograniczony na dostawę reaktora mikrofalowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 352152-2016.
  Termin składania ofert: 07.12.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 2. Przetarg nieograniczony na dostawę automatycznego analizatora sorpcji gazów dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 350613-2016.
  Termin składania ofert: 06.12.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 3. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do eksperymentów NMR pod wysokim ciśnieniem hydrostatycznym dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 339061-2016.
  Termin składania ofert: 22.11.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 4. Przetarg nieograniczony na dostawę najwyższej klasy potencjostatu z modułem FRA (analizatorem częstotliwości) umożliwiającym analizę częstotliwości w zakresie 10 µHz – 32 MHz wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 319018-2016.
  Termin składania ofert: 18.10.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 5. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2016/S 190-340355.
  Termin składania ofert: 08.11.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór
 6. Przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu gazowego z autosamplerem i detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 114473-2016.
  Termin składania ofert: 12.07.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Wybór
 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów, pomieszczenia 129A oraz wykonanie otworów okiennych w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 74277-2016.
  Termin składania ofert: 22.06.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Przedmiar
  Przedmiar
  Przedmiar
  Przedmiar
  STWIOR
  Wybór
 8. Przetarg nieograniczony na dostawę syntezatora mikrofalowego (część 1) oraz dostawa aparatu do miareczkowania metodą Karla Fishera (część 2) dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 135438-2016.
  Termin składania ofert: 10.06.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Pytanie
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wybór
 9. Przetarg nieograniczony na dostawę najwyższej klasy potencjostatu z modułem FRA (analizatorem częstotliwości) umożliwiającym analizę częstotliwości w zakresie 10 µHz – 32 MHz wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 127936-2016.
  Termin składania ofert: 09.06.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wybór
 10. Przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu cieczowego z detektorem diodowym dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 103278-2016.
  Termin składania ofert: 13.05.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Wybór
 11. Przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopu odwróconego z bocznym portem optycznym wraz z wyposażeniem zawierającym zestaw luster dichroicznych i obiektyw typu Schwarzschilda, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 88864-2016.
  Termin składania ofert: 26.04.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wybór
 12. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2016/S 077-136048.
  Termin składania ofert: 31.05.2015 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik
  Załącznik
  Wybór
 13. Przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopu badawczego z oprzyrządowaniem dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 66018-2016.
  Termin składania ofert: 06.04.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Wybór
 14. Przetarg nieograniczony na dostawę czytnika płytkowego fluorescencji z funkcją pomiarów anizotropii fluorescencji oraz dozowania reagentów wraz z dedykowanym stanowiskiem do procesowania danych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 86762-2016.
  Termin składania ofert: 26.04.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Wybór
 15. Przetarg nieograniczony na dostawę spektrofluorymetru z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 62576-2016.
  Termin składania ofert: 31.03.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Wybór
 16. Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu do pomiaru izoterm absorbcji gazów oraz analizy powierzchni właściwej absorbentów i rozkładu porów w zakresie mikro i mezoporów wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 64860-2016.
  Termin składania ofert: 05.04.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Wybór
 17. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do chromatografii cieczowej HPLC z oprogramowaniem, oprzyrządowaniem i akcesoriami dla Centrum Nauk Bilogiczno-Chmicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 61636-2016.
  Termin składania ofert: 31.03.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Wybór
 18. Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 46500-2016.
  Termin składania ofert: 15.03.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Wybór
 19. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2016/S 032-051424.
  Termin składania ofert: 22.03.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik
  Załącznik
  Wybór
 20. Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1 i Żwirki i Wigury 101.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2016/S 027-043892.
  Termin składania ofert: 17.03.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Wybór