Prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga

Zdjęcie prodziekan ds. studenckich

Jest związana zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim od 1992 roku. Tu studiowała, obroniła doktorat (1998), zrobiła habilitację (2013).

Od wielu lat jest członkiem Rady Wydziału Chemii, uczestniczyła w przygotowywaniu nowych kierunków i specjalizacji prowadzonych przez WCh samodzielnie (Zawansowane Metody Instrumentalne i Techniki pomiarowe (2015); Chemistry (2012)), czy we współpracy z innymi wydziałami (Environmetal Managment (2010)). Recenzowała wnioski w wydziałowych konkursach IdLab i DSM.

Od 2012 do 2016 była członkiem komisji ds. Studenckich i Dydaktyki Rady Wydziału Chemii UW.

Jej doświadczenie dydaktyczne to zajęcia praktycznie każdego typu: kursowe pracownie, pracownie specjalizacyjne, wykłady specjalizacyjne i monograficzne oraz ćwiczenia rachunkowe. Prowadzi także zajęcia w języku angielskim. Bardzo ważnym elementem jej pracy dydaktycznej jest prowadzenie prac dyplomowych. Była opiekunem (ponad 10) i kierownikiem prac magisterskich (ponad 25), a także kierownikiem prac licencjackich (ponad 15).

„Jest to dla mnie wspaniałe przeżycie naukowe i społeczne.”

Jej zainteresowania naukowe to szeroko pojęte badanie i ochrona środowiska naturalnego.

Tematyka pracy magisterskiej dotyczyła monitoringu skażenia metalami Puszczy Kampinoskiej. Doktorat zaś, dotyczył wykorzystania (na tamte czasy) nowych technik pomiarowych i nowych metod analitycznych w ocenie mobilności metali w glebach. Czuję się specjalistą w specjacji talu w próbkach naturalnych i w przygotowaniu próbek środowiskowych do analizy specjacyjnej. Była recenzentem procesów technologicznych tzw. zielonej technologii zgłaszanych do fundacji GreenEvo i w ramach Akceleratora Zielonych Technologii (Ministerstwo Środowiska).

„Moim obiektem badań naturalnie, są tylko próbki naturalne.”

Przywiązuję ogromną wagę do popularyzacji wiedzy o biogeochemicznym obiegu pierwiastków w środowisku naturalnym.

„Dla mnie chemia to niezbędne narzędzie w nowoczesnym badaniu i ochronie środowiska naturalnego.”

 Czas wolny poświęcam Rodzinie i czytaniu o prehistorii („zapis wydarzeń bez liter”).

W kadencji 2016-2020 pełni funkcję Prodziekana ds. studenckich Wydziału Chemii.