Konferencja „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”
31 stycznia 2017

W dniach 12-14 października 2017 r. w Zielonej Górze odbędzie się III Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”. Będzie to konferencja z sesjami plenarnymi, posterowymi oraz sesją terenową. W tym roku wraz z konferencją obchodzony jest jubileusz 40-lecia zielonogórskiej Inżynierii Środowiska.

Więcej informacji:

Załącznik


Wykład Koła Naukowego PromienioTwórczy 24.01.2017
20 stycznia 2017

Członkowie Koła Naukowego PromienioTwórczy serdecznie zapraszają na wykład pt: „Hormeza radiacyjna”, podczas którego omówiony zostanie wpływ małych dawek promieniowania na organizmy żywe.

Informacje te przestawi Pani dr Aneta Cheda.

Wykład rozpocznie się o godzinie 17:00 dnia 24 stycznia (wtorek) br. w auli B Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.


Konkurs „Prawo z Energią”

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań ma zaszczyt zaprosić do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”, którego Gala Finałowa odbędzie się 19 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gala Finałowa będzie połączona z II Ogólnopolską Konferencją Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”. Partnerem Głównym projektu została Kancelaria CMS Polska.

Konkurs jest projektem ogólnopolskim, skierowanym do studentów i absolwentów do 26. roku życia. Od uczestników oczekujemy znajomości tematyki prawa energetycznego, szeroko pojętej energetyki oraz polityki energetycznej. W związku z tym, w konkursie mogą brać udział nie tylko studenci prawa, ale też innych kierunków. Od uczestników oczekujemy sporządzenia esejów, prezentujących temat w ciekawy sposób oraz kreatywności, przejawiającej się m.in. w zawarciu elementu badawczego pracy, postawieniu tezy naukowej, odważnej interpretacji przepisów. Uczestnicy mogą powoływać się na zapadłe orzeczenia sądów polskich i europejskich, dane statystyczne, jak również samodzielnie przeprowadzone badania. Uczestnicy powinni też mieć wiedzę ogólną na temat prawa energetycznego i energetyki.

Konkurs składa się z dwóch etapów – pierwszego, polegającego na stworzeniu eseju z ilustracjami na jeden z podanych przez Radę Naukową tematów oraz drugiego – Gali Finałowej, podczas której pięciu najlepszych uczestników ma za zadanie wygłosić referaty na temat stworzonych wcześniej esejów oraz wziąć udział w quizie wiedzy z prawa energetycznego. Odpowiedzi uczestników oceniane są przez członków Rady Naukowej.

Tematy esejów na I etap, regulamin oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wydarzenia (http://prawozenergia.elsa.org.pl). Zachęcamy również do śledzenia strony wydarzenia na portalu Facebook (https://www.facebook.com/events/1772471359684183/).


Uroczystość wręczenia stypendiów ministra
12 stycznia 2017

Dnia 11 stycznia 2017 roku na Radzie Wydziału Chemii UW odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2016/2017 za wybitne osiągnięcia naukowe.

Wykaz nagrodzonych studentów z Wydziału Chemii:

 1. Michał Biedrzycki
 2. Zuzanna Jańczuk
 3. Jarosław Kusio
 4. Sylwia Parzyszek
 5. Piotr Szustakiewicz

Wykaz nagrodzonych doktorantów z Wydziału Chemii:

 1. Jan Krajczewski
 2. Edyta Matysiak-Brynda

 


Noc Biologów 13.01.2017
02 stycznia 2017

Wydział Biologii UW po raz kolejny zaprasza na Noc Biologów (wykłady, warsztaty, dyskusje), która odbędzie się 13 stycznia w budynku Wydziału Biologii oraz w CNBCh. W poprzednim roku w Nocy Biologów  wzięło odział ponad 4000 gości – począwszy od przedszkolaków, a skończywszy na emerytach – entuzjastach biologii.

Oferta tematyczna jest bardzo bogata – pełny program dostępny jest na stronie:
http://www.nocbiologow.pl/index.php?id=jednostka&nazwa=warszawa2

Wykłady i pokazy są ogólnodostępne, natomiast zajęcia warsztatowe i laboratoryjne są tak oblegane, że na niektóre z nich wprowadzono konieczność rejestrowania się.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem internetowym:
http://www.nocbiologow.pl/index.php?id=jednostka&nazwa=warszawa2&idp=opis


Studenci ze stypendium ministra
21 grudnia 2016

5 studentów i 2 doktorantów z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2016/2017.

Co roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagradza najlepszych studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe. W tym roku rektorzy polskich uczelni przedstawili ministerstwu 1902 wnioski kandydatów.

Ocenił je specjalnie powołany zespół, złożony z 24 ekspertów reprezentujących siedem dziedzin nauki i sztukę. Wnioski oceniano metodą punktową, a punkty przyznawane były za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 709 stypendiów studentom i 76 stypendiów doktorantom. Z Uniwersytetu Warszawskiego dofinansowanie otrzymało 92 studentów i 8 doktorantów. W roku akademickim 2016/2017 wysokość stypendium dla studentów wynosi 15 tysięcy złotych, dla doktorantów zaś 25 tysięcy złotych.

Wykaz nagrodzonych studentów z Wydziału Chemii:

 1. Michał Biedrzycki
 2. Zuzanna Jańczuk
 3. Jarosław Kusio
 4. Sylwia Parzyszek
 5. Piotr Szustakiewicz

Wykaz nagrodzonych doktorantów z Wydziału Chemii:

 1. Jan Krajczewski
 2. Edyta Matysiak-Brynda

 

Więcej informacji znajduje się na stronie MNiSW.


Nagroda MNiSW
13 grudnia 2016

Dr hab. Sebastian Kmiecik z Wydziału Chemii został laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody przyznawane są przez resort za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Kandydatów zgłaszają m.in. rady wydziałów, rady naukowe lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe.

Dr hab. Sebastian Kmiecik, laureat nagrody za osiągnięcia naukowe I stopnia jest adiunktem w Zakładzie Chemii Teoretycznej i Krystalografii Wydziału Chemii UW. Zajmuje się badaniami łączącymi chemię oraz biologię, m.in. biologią strukturalną oraz modelowaniem molekularnym.

 


Laureaci w konkursie UOTT na pracę dyplomową
07 grudnia 2016

Dr Bartosz Hamankiewicz i mgr Konrad Kitka z Wydziału Chemii UW otrzymali nagrody na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny, odpowiednio w kategorii pracy doktorskiej i licencjackiej.

Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 8 grudnia o 12:00 w auli 1130 w budynku CeNT. Podczas uroczystości p. Anna Goral odczytała przemówienie prof. UW dr hab. Anny Gizy-Poleszczuk, prorektor ds. rozwoju i podsumowała konkurs. Następnie odbyły się krótkie prezentacje nagrodzonych prac. Sponsorem nagród jest Kancelaria Rzeczników Patentowych AOMB.