Seminarium Wydziałowe 29.03.2019
28 marca 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

29 marca 2019 (piątek), o 12:30,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Dr Joanna Kowalska
(Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

” Nukleotydy modyfikowane w łańcuchu fosforanowym jako niewyczerpane źródło funkcjonalnych analogów i sond molekularnych do badania ważnych procesów biologicznych”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 19.03.2019
16 marca 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

19 marca 2019 (wtorek), o 12:45,
w sali 104 (podziemia Chemii Fizycznej)

Dr MARCIN KAŁEK
(Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego)

wygłosi wykład

„Badania syntetyczne i mechanistyczne nad katalizą homogeniczną
w zastosowaniach z zakresu chemii organicznej”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 19.03.2019
13 marca 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

19 marca 2019 (wtorek), o 12:00,
w sali 104 (podziemia Chemii Fizycznej)

Dr WIKTOR LEWANDOWSKI
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Wpływ architektury molekularnej promezogenicznych ligandów
na proces dynamicznej reorganizacji agregatów nanocząstek”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 14.03.2019
08 marca 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

14 marca 2019 (czwartek), o 14:45,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr EWA NAZARUK
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Liotropowe lipidowe fazy ciekłokrystaliczne
jako układy do podawania i kontrolowanego uwalniania leków”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 14.03.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

14 marca 2019 (czwartek), o 14:00,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr DOROTA LATEK
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Białka transblonowe – od sekwencji do mechanizmów działania”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 12.03.2019
04 marca 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

12 marca 2019 (wtorek), o 12:00,
w sali 104 (podziemia Chemii Fizycznej)

Dr MICHAŁ CHMIELEWSKI
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Od prostych bloków budulcowych
do fluorescencyjnych sensorów i transporterów anionów
oraz templatowanej anionami samoorganizacji struktur nietrywialnych topologicznie”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 4.03.2019
26 lutego 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

4 marca 2019 (poniedziałek), o 14:45,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr KATARZYNA JARZEMBSKA
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Na styku spektroskopii i krystalografii – badania fizykochemiczne wybranych fotoaktywnych kompleksów koordynacyjnych”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 4.03.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

4 marca 2019 (poniedziałek), o 14:00,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr ŁUKASZ DOBRZYCKI
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„O hydratach, chaosie i kosmosie”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 28.02.2019
22 lutego 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

28 lutego 2019 (czw.), o 15:30,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Prof. HORST VOGEL
[Ecole polytechnique federale de Lausanne (EPFL), Szwajcaria]

wygłosi wykład

„Structure and dynamics of ligand-gated ion channels”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 25.02.2019
21 lutego 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

25 lutego 2019 (pon.), o 14:00,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr KRZYSZTOF KILIAN
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Statyczne i przepływowe metody wydzielania
i zatężania jonów metali na stałych sorbentach – zastosowania
analityczne i radiochemiczne”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW