Seminarium Wydziałowe 18.09.2018
11 września 2018

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

18 września 2018 (wtorek), o 15:00,
w Auli C Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
(ul. Żwirki i Wigury 101)

Prof. ANDRZEJ T. SLOMINSKI
(University of Alabama at Birmingham, USA)

wygłosi wykład

„What is new under the sun: Novel secosteroidogenic and lumisteroidogenic pathways”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Abstract:

Several non-canonical secosteroidogenic and lumisteroidogenic pathways have been discovered, which are initiated by the action of CYP11A1 on 7-dehydrocholesterol, vitamins D and lumisterol, and produce  hydroxy-secosteroids or -sterols with a full length or shortened side chain. These can be further metabolized by other CYP enzymes or modified by ultraviolet B radiation. The products of these pathways have had their structures determined and they are produced ex-vivo by adrenal glands, placenta, epidermal keratinocytes and dermal fibroblasts, with several being detected in human serum and skin. They display diverse biological activities on various cell types. Importantly, the major hydroxy-vitamin D3 metabolites show anti-proliferative, anti-cancer, anti-inflammatory, anti-fibrinogenic, prodifferentiation and photoprotective properties, without or with only minimal calcemic effects. They act as biased agonists on the vitamin D receptor and as inverse agonists of retinoid-related orphan receptors. These pathways open new perspectives in medicine and biology and can be useful in new therapeutic strategies.


Seminarium CeNT 22.08.2018
16 sierpnia 2018

Serdecznie zapraszamy na wykład, który wygłosi dr Kamil Tokár (Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences; Faculty of Materials Science and Technology, Slovak University of Technology) zatytułowany „2D Phosporene: modelling of complexity”.
Wykład odbędzie się 22.08.2018 o godz.12:30-14:30 w budynku CeNT (sala 0187).

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt

Zapraszamy!


Seminarium CeNT 5.07.2018
29 czerwca 2018

Serdecznie zapraszamy na wykład Prof. Yoshihisa Yamamoto (Japan Science and Technology Agency/Stanford University), zatytułowany on „Physics of quantum-to-classical crossover and coherent Isingmachines”.
Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 5 lipca o godz.12:00 w budynku CeNT.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt

Zapraszamy!


Seminarium Wydziałowe 26.06.2018
26 czerwca 2018

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE.

26 czerwca 2018 (wtorek), o 14:00,
w Sali Starej Biblioteki

Prof. ANETA MIESZAWSKA
(Department of Chemistry
Brooklyn College
The City University of New York, USA)

wygłosi wykład
„Nanoparticle system for Pt (II) delivery to cancer cells and pH-triggered active targeting”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 20.06.2018
18 czerwca 2018

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

20 czerwca 2018 (środa), o 15:00,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (obok Dziekanatu)

Dr PIOTR GARBACZ
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego w polu elektrycznym”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium CeNT 14.06.2018
11 czerwca 2018

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Matthias’a Bochtler’a z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zatytułowany „The vocabulary of protein-DNA interactions: Symmetry, degeneracy, modifications”.
Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 14.06.2018 o godz.12:00 w budynku CeNT.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt

Zapraszamy!


Seminarium Wydziałowe 18.06.2018 (godz. 10.45)
08 czerwca 2018

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

18 czerwca 2018 (poniedziałek), o 10:45,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Prof. KOJI HASHIMOTO
(Professor Emeritus, Tohoku University i Tohoku Institute of Technology, Japonia)

wygłosi wykład

„For Sustainable Development of the Whole World By Renewable Energy”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium CeNT 15.06.2018
06 czerwca 2018

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Jose’ Lorenzana (Italian National Research Council, Sapienza University of Rome) zatytułowany „Optical properties of quantum antiferromagnets”.
Wykład odbędzie się 15.06.2018 o godz.12:30 w budynku CeNT.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt

Serdecznie zapraszamy!


Seminarium Wydziałowe 11.06.2018
05 czerwca 2018

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

11 czerwca 2018 (poniedziałek), o 14:00,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Mgr JEWGENIJ SYRYANY i dr SYLWIA TURCZYNIAK
(Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej, Centrum Badań Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego)

wygłoszą wykład

„ >>Pan Bóg stworzył ciało stałe, ale diabeł jego powierzchnie << – spektroskopia fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim (XPS) w praktyce”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW

 

Abstrakt
Celem seminarium jest zaznajomienie słuchaczy z podstawami techniki spektroskopii fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim oraz przekonanie, że technika ta jest unikalnym narzędziem służącym do badania zmian składu i stanu chemicznego powierzchni. Wystąpienie przybliża zarówno problematykę preparatyki oraz wymagań stawianych próbkom, które są poddawane badaniom techniką XPS, jak również możliwości i ograniczenia tejże techniki. Podczas prezentacji zasygnalizowane zostaną problemy pojawiające się podczas analizy otrzymanych wyników oraz propozycje ich rozwiązań.


Seminarium CeNT 7.06.2018
04 czerwca 2018

Serdecznie zapraszamy na wykład Ewy K. Stachowiak z State University of New York at Buffalo, zatytułowany „Neurodevelopment origins of schizophrenia – new lessons from induced Pluripotent Stem Cells”.
Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 7 czerwca o godz.12:00 w budynku CeNT.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt

Zapraszamy!