Seminarium Wydziałowe 27.05.2019
17 maja 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

27 maja 2019 (poniedziałek), o 15:00,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Prof. MIROSLAV VLCEK
[Centrum Materiałów i Nanotechnologii (CEMNAT), Wydział Technologii Chemicznej,
Uniwersytet w Pardubicach, Republika Czeska]

wygłosi wykład

„Micro- and nanostructuring of high refractive index glasses – how and why?”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW

 

Abstract

In this lecture critical review of various micro and nanostructuring techniques of high refractive index chalcogenide based glasses will be given. It will be shown that due to lower rigidity of their structure in comparison with classical oxide glasses ChGs structure can be easily modified by exposure to suitable radiation. Furthermore their composition can be locally modified by exploiting radiation induced diffusion and dissolution of some metals. All these structural/compositional changes result- in selective wet or dry etching which allows ChGs surface structuring. Low rigidity and relatively low softening temperatures allows their surface to be also corrugated by direct laser writing method or by embossing. Particular examples of ChGs applications will be presented. Brief introduction of other research activities of Center of Materials and Nanotechnologies, FCHT University of Pardubice will be also given.


Seminarium Wydziałowe 21.05.2019
07 maja 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

21 maja 2019 (wtorek), o 15:00,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Prof. MARGIT CICHNA-MARKL
(Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Vienna, Austria)

wygłosi wykład

„Application of PCR – high resolution melting analysis
in food and clinical analysis”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Specjalne Seminarium Wydziałowe 10.04.2019
06 kwietnia 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SPECJALNE SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

z okazji Jubileuszu 70-lecia
Prof. dr. hab. GRZEGORZA CHAŁASIŃSKIEGO

10 kwietnia 2019 (środa), o 15:00,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Prof. MACIEJ GUTOWSKI
(Heriot-Watt University, Edynburg, Wielka Brytania)

wygłosi wykład

„70 lecie Prof. Grzegorza Chałasińskiego – Przykłady Inspirujących Osiągnięć”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 15.04.2019
05 kwietnia 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

15 kwietnia 2019 (poniedziałek), o 14:00,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Dr PAWEŁ MAJEWSKI
(Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

„Samoorganizacja kopolimerów blokowych pod wpływem dynamicznego wygrzewania wiązką laserową”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 5.04.2018
01 kwietnia 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

5 kwietnia 2019 (piątek), o 15:00,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr ANNA MAKAL
(Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

„Wpływ otoczenia w sieci krystalicznej na właściwości fizykochemiczne materiałów”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 2.04.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

2 kwietnia 2019 (wtorek), o 12:30,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Dr hab. PAULINA DOMINIAK, prof. UW
(Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

„Modelowanie gęstości elektronowej na potrzeby rentgeno- i elektronografii
oraz chemii i biologii strukturalnej”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 1.04.2019
29 marca 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

1 kwietnia 2019 (poniedziałek), o 10:45,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Dr RENATA SOLARSKA
(Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

„Modyfikacje strukturalno-morfologiczne oraz powierzchniowe
półprzewodnikowych tlenków metali przejściowych
do efektywnego przetwarzania energii słonecznej”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 1.04.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

1 kwietnia 2019 (poniedziałek), o 10:00,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Dr WOJCIECH SŁAWIŃSKI
(Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

„Modelowanie struktur krystalicznych o istotnym stopniu nieporządku”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 29.03.2019
28 marca 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

29 marca 2019 (piątek), o 13:15,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW
(Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

„Chemicznie modyfikowane mRNA”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 29.03.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

29 marca 2019 (piątek), o 12:30,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Dr Joanna Kowalska
(Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

” Nukleotydy modyfikowane w łańcuchu fosforanowym jako niewyczerpane źródło funkcjonalnych analogów i sond molekularnych do badania ważnych procesów biologicznych”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW