Zbiórka dla uchodźców z Ukrainy
20 czerwca 2022

Uniwersytet Warszawski organizuje zbiórkę żywności i produktów pierwszej potrzeby dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przebywają w Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK w Nadarzynie. W akcję pomocy można włączyć się do 24 czerwca.

W Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK w Nadarzynie znajduje się obecnie 4 tys. uchodźców z Ukrainy. W przyszłym tygodniu trafi tu kolejnych ponad tysiąc z likwidowanego ośrodka przy ul. Modlińskiej w Warszawie. Brakuje środków pierwszej potrzeby i jednorazowego użytku.

W akcję pomocy włącza się Uniwersytet Warszawski, organizując zbiórkę:

 • suchego prowiantu;
 • wody w butelkach;
 • soków;
 • jednorazowych sztućców i naczyń;
 • ręczników papierowych;
 • ręczników kąpielowych.

Wymienione rzeczy i produkty żywnościowe można dostarczać do 24 czerwca (w godz. 10.00–15.00) do Auditorium Maximum (szatnia, poziom -1) na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu.

Kontakt do organizatorów zbiórki:
e-mail: promocja(at)uw.edu.pl;
tel.: +48 22 55 24 060.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Konkurs na stanowisko inżynieryjno-techniczne w projekcie ENSEMBLE3
10 czerwca 2022

Konkurs na stanowisko inżynieryjno-techniczne w niepełnym wymiarze godzin w projekcie Teaming for Excellence „Centre of ExcelleNce for nanophotonicS, advancEd Materials and novel crystal growth-Based technoLogiEs’ – ‚ENSEMBLE3” realizowanego ze środków programu ramowego UE Horyzont 2020. Kierownik projektu: dr hab. Dorota A. Pawlak, prof. ucz. Liczba dostępnych etatów: 2. Termin przesyłania dokumentów upływa 22 czerwca 2022 roku. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt drogą mailową. Więcej informacji >> pdf


Szkoła letnia 4EU+ „Framing Central Europe”
09 czerwca 2022

Od 27 czerwca do 1 lipca na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się szkoła letnia dla studentów studiów II stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktorantów, organizowana przez Sojusz 4EU+ i College of Central European Studies. Zgłoszenia są przyjmowane do 10 czerwca, godz. 12.00.

Szkoła letnia „Framing Central Europe” odbędzie się od 27 czerwca do 1 lipca w Warszawie. Mogą w niej wziąć udział studenci studiów II stopnia i jednolitych magisterskich, a także doktoranci ze wszystkich uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet w Mediolanie).

W programie znajduje się seria wykładów, warsztatów i seminariów dotyczących zagadnień związanych z Europą Środkową, takich jak: instytucje kulturalne; literatura; wzory kulturowe w języku; polityka kulturalna; doświadczenia wojenne; life writing; życiowe historie i dzielone doświadczenia; stosunek do lokalnej, narodowej i/lub religijnej tożsamości. Wszystkie wydarzenia w ramach szkoły letniej odbędą się w języku angielskim.

Uczestnicy z uczelni należących do Sojuszu 4EU+ otrzymają dofinansowanie z College of Central European Studies na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania. 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Pierwsza edycja mikrograntów dla doktorantów
03 czerwca 2022

Dofinansowanie aktywności publikacyjnej oraz określonych aktywności naukowych doktorantów UW będzie celem mikrograntów w ramach Działania IV.4.1.

Projekty doktorantów i doktorantek UW mają przyczynić się do podniesienia jakości badań realizowanych przez nich w związku z przygotowywanymi rozprawami doktorskimi oraz ułatwić ich obronę. Kategorie aktywności, na które można uzyskać dofinansowanie:

 1. proofreading,
 2. Open Access,
 3. udział w kwerendzie zagranicznej,
 4. udział w specjalistycznym szkoleniu,
 5. krótkoterminowy wyjazd naukowy,
 6. długoterminowy wyjazd naukowy,
 7. prowadzenie badań naukowych,
 8. prowadzenie badań naukowych w ramach wyjazdu naukowego.

Nabór rozpoczyna się 10.06.2022.

Regulamin przyznawania grantów

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Piknik dla pracowników UW
02 czerwca 2022

10 czerwca w ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej odbędzie się piknik dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Zaplanowano atrakcje muzyczne i sportowe. Rejestracja trwa do 6 czerwca.

Po przerwie spowodowanej pandemią powraca tradycja pracowniczych spotkań na Uniwersytecie Warszawskim. Okazją do rozmowy i wzajemnego poznania będzie piknik w ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zaplanowano m.in. atrakcje sportowe i muzyczne.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 16.00. Aby wziąć w nim udział, należy do 6 czerwca zarejestrować się przez formularz internetowy >>

Wydarzenie „Piknik dla pracowników UW 2022” na Facebooku >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rekrutacja do programu „Solidarni z Ukrainą”

6 czerwca rozpocznie się rekrutacja do programu „Solidarni z Ukrainą”, który będzie realizowany od 1 lipca do 30 września 2022 roku i zostanie sfinansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Uniwersytet Warszawski otrzymał na ten cel 350 tys. zł.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu 350 tys. zł na stypendia dla studentów i doktorantów z Ukrainy. To efekt pozytywnie zaopiniowanego wniosku uczelni w programie „Solidarni z Ukrainą”.

Jeden z jego modułów jest skierowany do osób, które są studentami w Ukrainie w roku akademickim 2021/2022, przekroczyły granicę Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku i zamierzają kontynuować studia na Uniwersytecie Warszawskim. 

Wszyscy uczestnicy będą zwolnieni z opłat za kształcenie. Otrzymają także stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie.

Wśród celów kursu znajdują się:

 • nauka języka polskiego z naciskiem na komunikację oraz słownictwo przydatne podczas studiów; 
 • nauka języka angielskiego;
 • przygotowanie do studiów na Uniwersytecie Warszawskim poprzez zaznajomienie ze strukturą, zasadami oraz możliwościami, jakie daje Uniwersytet;
 • adaptacja do nowych warunków; 
 • wyposażenie w podstawową wiedzę na temat polskiej kultury oraz komunikacji w  środowisku wielokulturowym;
 • wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych oraz cyfrowych, w tym m.in. umiejętności radzenia sobie ze stresem, odporności psychicznej, zarządzania czasem i organizacji pracy własnej, pracy w zespole, technik uczenia się, obsługi systemów informatycznych istotnych w procesie kształcenia. 

Inauguracja kursu planowana jest na 1 lipca. Uczestnicy zapoznają się z programem i zasadami udziału w programie, poznają strukturę uczelni (who is who), a także dowiedzą się, jakie kierunki studiów i możliwości rozwoju naukowego oferuje UW.

Podczas dnia inauguracyjnego odbędzie się też oprowadzenie po kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu.

Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej i prawnej, a także ze wsparcia mentorów z Erasmus Student Network UW oraz administracji uczelnianej.

Rekrutacja będzie prowadzona od 6 do 19 czerwca przez stronę Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy.

O przyjęciu zdecyduje złożenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej na studia na UW oraz kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej >>

Przy realizacji kursu współpracują: Biuro Współpracy z Zagranicą, Biuro Innowacji Dydaktycznych, Welcome Point, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” oraz Ośrodek Studiów Amerykańskich.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Laureatka Nagrody Młodego Naukowca 2022
31 maja 2022

Pani Paulina Rybak (studentka studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UW, Pracownia Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków) wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej (48th German Liquid Crystal Conference).

Za swoje wystąpienie ustne została laureatką (razem z dwoma innymi młodymi naukowcami z Niemiec) Nagrody Młodego Naukowca (Young Researcher Award) z ramienia Niemieckiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego.

Abstrakt

Więcej informacji: https://www.chemie.uni-wuerzburg.de/glcc2022/home/conference-report-awards-and-glcc2022-photos/

 

Serdecznie gratulujemy!


Legalizacja pobytu w Polsce – spotkanie online dla studentów spoza UE
30 maja 2022

Welcome Point – punkt informacyjny dla zagranicznych studentów, którzy przyjeżdżają na UW – organizuje spotkanie informacyjne, skierowane do studentów spoza UE dotyczące legalizacji pobytu w Polsce.

Wydarzenie poprowadzi dr Łukasz Wieczorek, pełnomocnik dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ds. legalizacji pobytu studentów zagranicznych.

Podczas spotkania omówione zostaną kwestie dotyczące m.in.:

 • zezwolenia na pobyt czasowy lub długoterminowy;
 • wiz studenckich a zezwoleń na pobyt czasowy;
 • procedury ubiegania się po zezwolenie na pobyt w Polsce;
 • pracy zarobkowej w trakcie trwania studiów i o ich ukończeniu;
 • Karty Polaka.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu powinny, wypełnić formularz rekrutacyjny do 1 czerwca do godz. 12.00.

Spotkanie w języku angielskim odbędzie się 2 czerwca o godz. 14.00. Formularz rejestracyjny >>

Spotkanie w języku polskim odbędzie się 9 czerwca o godz. 14.00. Formularz rejestracyjny >>

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie Welcome Point: welcome.uw.edu.pl.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wykład PTChem 02.06.2022

W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem chcielibyśmy poinformować, że wracają do tradycyjnej formy wykłady czwartkowe w postaci bezpośrednich spotkań i jednocześnie pragniemy serdecznie zaprosić na najbliższy wykład pt.: „Chemia organiczna, chemia nieorganiczna i mechanochemia klatek molekularnych”, który wygłosi prof. Agnieszka Szumna z Instytutu Chemii Organicznej PAN.

Wykład odbędzie się w czwartek 2go czerwca 2022 r. o godz. 18:00 w Audytorium Czochralskiego w Gmachu Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75).

https://ptchem.waw.pl/wyklady/

 

Abstrakt


25. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik [RELACJA]
24 maja 2022

W dniu 21 maja 2022 r. na terenie Centrum Nauki Kopernik odbył się 25. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Pikniku była WODA.

Jak co roku na Piknik zawitał tłum gości. Na odwiedzających czekało wiele naukowych atrakcji. Na stoiskach przeprowadzono liczne doświadczenia i eksperymenty. Piknik był znakomitą okazją do aktywnego i przede wszystkim bogatego w wiedzę spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi. Zarówno młodsi jak i starsi mogli znaleźć tu coś dla siebie.

Pracownicy, Doktoranci i Studenci naszego Wydziału zaprezentowali pokazy ciekawej chemii skierowane do szerokiego grona publiczności.

Atrakcje, które czekały na zwiedzających to:

 • Napięcie powierzchniowe wody
 • Wędrująca woda
 • Włoskowatość wody
 • Rozpuszczalność w wodzie… czyli co możemy rozpuścić w wodzie?
 • Krzepnięcie wody
 • Superlepka ciecz
 • (Nie)kanciaste bańki mydlane
 • Badanie jakości wody z różnych rejonów Polski

Koordynatorkami Pikniku Naukowego były: dr Katarzyna Pałka i dr Elżbieta Winnicka.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia!