Konferencja dotycząca europejskich uniwersytetów
12 maja 2021

Pierwsze rezultaty współpracy nad tworzeniem wspólnych ram edukacyjnych, adaptacja do warunków pandemicznych i wyzwania na przyszłość – to tematy, które zostaną poruszone podczas konferencji online z udziałem przedstawicieli czterech sojuszy uniwersytetów europejskich, w tym Sojuszu 4EU+, którego członkiem jest UW. Spotkanie odbędzie się 19 maja. Rejestracja trwa do 14 maja.

Uczestnicy konferencji „Towards shared educational frameworks within European University alliances: first results, pandemic adaptations and challenges for the future” podejmą dyskusję nad rozwojem współpracy dotyczącej tworzenia wspólnych modeli edukacyjnych w sojuszach uniwersytetów europejskich:

 • jakie działania i programy udało się zrealizować?,
 • jakich zmian i rozwiązań wymagało dostosowanie się do kryzysu pandemicznego COVID-19 oraz różnic instytucjonalnych?,
 • przed jakimi wyzwaniami i przeszkodami mogą stanąć sojusze w dalszej realizacji swoich strategii edukacyjnych?

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele czterech sojuszy europejskich uniwersytetów: CHARM-EU, CIVIS, Una Europa i 4EU+ Alliance, które otrzymały granty w pierwszym pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus.

Konferencja „Towards shared educational frameworks within European University alliances: first results, pandemic adaptations and challenges for the future odbędzie się online 19 maja, w godz. 14.00–16.00. Rejestracja trwa do 14 maja. Link do konferencji otrzymają wyłącznie zarejestrowani uczestnicy.

Szczegóły dotyczące programu konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie 4EU+ >>

Spotkanie adresowane jest do studentów, doktorantów, pracowników uczelni członkowskich sojuszy, przedstawicieli Komisji Europejskiej, polityków, organizacji zajmujących się szkolnictwem wyższym i wszystkich zainteresowanych koncepcją sojuszy uniwersytetów europejskich.

 

Uczelnie Sojuszu 4EU+ wspólnie prowadzą badania i kształcą studentów, tworzą inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni.
https://4euplus.eu

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Komunikat rektora UW w sprawie organizacji szczepień przeciw COVID-19 w Uniwersyteckim Punkcie Szczepień
10 maja 2021

Do 12 maja (środa) do północy został przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń na szczepienia, które odbędą się w Uniwersyteckim Punkcie Szczepień (UPSz) w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Publikujemy komunikat rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 6 maja 2021 roku w sprawie organizacji punktu szczepień na Uniwersytecie Warszawskim.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Warszawski przystępuje do zorganizowania Uniwersyteckiego Punktu Szczepień (UPSz) w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (przestrzeń sportowa na poziomie -1), w ramach wytycznych rządowych dla programu zakładowych punktów szczepień, którego rozpoczęcie przewidziane jest na przełom maja i czerwca 2021 roku.

Program przeznaczony jest dla osób, które jeszcze nie zostały zaszczepione i ma na celu zbudowanie bezpiecznego miejsca pracy i studiowania, niezależnie od kryteriów wiekowych (poza warunkiem ogólnym – ukończony 18. rok życia).

UW planuje poprowadzić UPSz we współpracy z CenterMed, który dotychczas świadczy na naszą rzecz usługi medycyny pracy. Kompleksową obsługę medyczną, w tym rejestrację, ustalanie terminów i informowanie pacjentów o terminach szczepień oraz wykonywanie szczepień, będzie świadczyć CenterMed.

W programie nie ma możliwości wyboru rodzaju szczepionki, które będą dostarczane z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na podstawie zgłoszonej przez CenterMed liczby osób.

Osoby, które zgłosiły chęć zaszczepienia w ramach szczepień powszechnych i mają wyznaczony termin lub oczekują na jego wyznaczenie, będą mogły skorzystać z Uniwersyteckiego Punktu Szczepień w przypadku, gdy termin szczepienia w systemie powszechnym jest późniejszy niż ten wynikający z harmonogramu w UPSz.

Zgłoszenie do szczepienia w UPSz oznacza również wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych do CenterMed i ma na celu ustalenie docelowej liczby osób, a następnie umówienie terminu szczepienia i jego realizację. Na tej podstawie CenterMed zamówi odpowiednią liczbę szczepionek i następnie będzie prowadził rejestrację na konkretne terminy, weryfikując chętnych z wcześniej uzyskaną z Uniwersytetu listą.

Działając w oparciu o wytyczne rządowe, Uniwersytet Warszawski przystępuje do akcji szczepień w zakładach pracy i uruchamia Uniwersytecki Punkt Szczepień (dalej: UPSz).

Kto może zapisać się na szczepienie w UPSz?

Komunikat dotyczy jeszcze niezaszczepionych przeciw COVID-19 osób z poniższych grup:

 • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi,
 • nauczyciele akademiccy, doktoranci,
 • studenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli 18. rok życia,
 • osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak zapisać się na szczepienie?

Żeby zapisać się na szczepienie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy „Zgłoszenie na szczepienie organizowane przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z CenterMed” dostępny na stronie: https://covid.uw.edu.pl/zgloszenia-na-szczepienia-organizowane-przez-uniwersytet-warszawski/. Formularz będzie dostępny do środy 12 maja 2021 roku (do północy).

Ważne informacje:

 • Podmiot leczniczy wykonujący szczepienia: „CenterMed Warszawa” Sp. z o.o., 00-630 Warszawa, ul. Waryńskiego 10a.
 • Lokalizacja UPSz: budynek BUW (przestrzeń sportowa na poziomie -1), 00-312 Warszawa, ul. Dobra 56/66 ‎
 • Terminy szczepień: planowany termin rozpoczęcia szczepień to przełom maja i czerwca 2021 r. Szczepienia będą realizowane siedem dni w tygodniu. Dokładny termin (data, godzina) zostanie przekazany przez CenterMed. Termin realizacji szczepień uzależniony będzie od liczby osób, które zgłoszą się na szczepienie w UPSz.
 • Rodzaj szczepionki: Uniwersytet Warszawski nie ma możliwości wyboru szczepionki – w UPSz będą podawane szczepionki przekazane przez RARS (Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych) do CenterMed.
 • Rejestracja na szczepienie: W celu rejestracji na szczepienie zgłaszają się Państwo do CenterMed, który weryfikuje Państwa dane z listą osób przekazaną przez UW (dane osobowe przekazane w formularzu zgłoszeniowym nie będą powtórnie zbierane przez CenterMed w ramach rejestracji). CenterMed wyznacza termin szczepienia (data, godzina) i informuje o terminach.

Szczegóły dotyczące rejestracji oraz inne ważne informacje organizacyjne o szczepieniach w ramach UPSz będą dostępne od 19 maja 2021 roku na stronie: https://centermed.pl/uw. Na tej stronie zostaną także wskazane dedykowane numery do kontaktu telefonicznego z CenterMed w sprawie szczepień w UPSz.

Po zgłoszeniu chęci zaszczepienia, należy sprawdzać informacje na wskazanej stronie przychodni, ponieważ wszystkie obowiązujące informacje będą tam publikowane niezwłocznie po ich potwierdzeniu. W razie pytań, prosimy o korzystanie z dedykowanych numerów telefonów, które kierują do zespołu odpowiedzialnego za UPSz. Odradza się kontaktowania pod ogólne numery przychodni, które kierują do recepcji lekarza rodzinnego.

 

Komunikat dotyczy następujących jeszcze niezaszczepionych przeciw COVID-19 osób z UW:

 • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 • studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich,
 • nauczycieli akademickich,
 • doktorantów,
 • osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


E-dzień otwarty w Szkole Edukacji
07 maja 2021

– Naszą dewizą jest: „zmiana zaczyna się od nauczyciela”, a na początku tej zmiany jest po prostu radość z uczenia i uczenia się – mówi prof. Jolanta Sujecka-Zając, dyrektor Szkoły Edukacji.PAFW i UW. SE prowadzi jedyne w Polsce bezpłatne dzienne studia podyplomowe dla nauczycieli. Rekrutacja trwa do 27 czerwca. Kandydaci mogą poznać szkołę podczas Dnia Otwartego online, który odbędzie się 10 maja.

Język polski, historia i WOS, biologia oraz matematyka – przyszli i obecni nauczyciele tych przedmiotów mogą rozwinąć swoje kompetencje dydaktyczne i pedagogiczne podczas bezpłatnych studiów podyplomowych prowadzonych przez Szkołę Edukacji PAFW i UW. Nauka trwa 10 miesięcy, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktykę w szkołach. Studenci mogą otrzymać stypendium ufundowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i darmowy pokój w akademiku UW.

Absolwenci otrzymują dyplom UW, uprawnienia nauczycielskie oraz gwarancję oferty pracy w szkole.

Obecnie trwa druga tura rekrutacji, która zakończy się 27 czerwca. Szczegóły dotyczące naboru do SE PAFW i UW można znaleźć na stronie Szkoły >>

Formuła dnia otwartego jest znakomitą okazją do zajrzenia „za kurtynę” informacji dostępnych na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych. Można zobaczyć na własne oczy miejsca, sale, ściany, w których zamierza się spędzić najbliższe 10 miesięcy życia. Jednak najważniejsze to zobaczyć osoby, które mają nas kształcić; posłuchać tego, co i jak mówią, a nawet zobaczy, czy się często uśmiechają. Naszą dewizą jest: „zmiana zaczyna się od nauczyciela”, a na początku tej zmiany jest po prostu radość z uczenia i uczenia się – mówi prof. Jolanta Sujecka-Zając, dyrektor Szkoły Edukacji.

Dzień Otwarty online

E-dzień otwarty odbędzie się 10 maja o godz. 17.00. Wystarczy wejść na facebookowe wydarzenie i zaznaczyć „wezmę udział”.

Wykładowcy, studenci, absolwenci, mentorzy, a także pracownicy dziekanatu opowiedzą m.in. o tym:

 • kto może studiować w Szkole Edukacji?
 • jak dokładnie przebiega rekrutacja?
 • dlaczego studia są dzienne?
 • czy Szkoła Edukacji to dobra propozycja dla osób spoza Warszawy?
 • jak wyglądają zajęcia i praktyki?
 • jakie są szanse na zdobycie stypendium i bezpłatnego miejsca w akademiku? 

Rekrutacja do Szkoły Edukacji PAFW i UW na rok akademicki 2021/2022 trwa do 27 czerwca. Aplikować na studia mogą magistrowie filologii polskiej, historii, biologii, matematyki, a także kierunków pokrewnych do biologii i matematyki.

Szkoła Edukacji PAFW i UW powstała w 2015 roku na mocy porozumienia między Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności a Uniwersytetem Warszawskim. Jej założeniem jest przygotowanie przyszłych lub obecnych nauczycieli do efektywnej pracy, zarówno pod względem wiedzy merytorycznej, jak i odpowiedniego podejścia dydaktycznego.

www.szkolaedukacji.pl

Fot. panoramiczne: Szkoła Edukacji PAFW i UW.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


24. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

KLIMAT I MY

Jednym z najważniejszych wyzwań ludzkości jest minimalizacja następstw kryzysu klimatycznego.

Od 200 lat naukowcy badają mechanizmy zmian klimatu. W tym czasie zebrano przygniatające dowody świadczące o tym, że spowodowana działalnością człowieka emisja gazów cieplarnianych jest najważniejszą przyczyną obecnie obserwowanego kryzysu. Od lat 50. XX wieku wybitni naukowcy zwracali uwagę na zagrożenia związane z emisją dwutlenku węgla do atmosfery w wyniku spalania paliw kopalnych. Pierwszy raport na ten temat został sporządzony w 1965 roku i przedstawiony prezydentowi USA Lyndonowi B. Johnsonowi. Od tamtej pory opublikowano setki raportów, opartych na tysiącach publikacji naukowych, w tym szczegółowe analizy Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu pracującego na rzecz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie tylko pokazują one stan wiedzy o klimacie, ale dowodzą konieczności natychmiastowego przeciwdziałania dalszym jego zmianom i adaptacji do zmieniających się warunków życia na naszej planecie.

Podczas Pikniku Naukowego zapoznamy się z faktami naukowymi, dotyczącymi klimatu i poznamy zjawiska odpowiadające za jego zmiany. Nie chcemy straszyć i wywoływać przygnębienia. Pokażemy, że nauka i technika mogą nam pomóc dostosować się do nowych warunków życia i powstrzymać dalsze ocieplanie się klimatu.

 

WEEKEND LIVE: 8–9 MAJA

Jak zrobić Piknik Naukowy, kiedy nie można rozstawić namiotów i zaprosić do wspólnego eksperymentowania? Mamy na to sposób. Zachęcamy Was do organizowania własnych, kameralnych, rodzinnych pikników. Wyjdźcie z domów 8 i 9 maja, rozłóżcie koc, spójrzcie na otaczającą Was przyrodę i bądźcie gotowi na eksperymenty. Koniecznie zabierzcie nas ze sobą – w swoich smartfonach, laptopach, tabletach. Będziemy czekać online z inspiracjami, pomysłami na doświadczenia do natychmiastowego wykonania i ciekawymi krótkimi filmami, przygotowanymi przez ponad stu autorów.

 

 

Przekonacie się, jak niewiele trzeba, by zorganizować ciekawą naukową zabawę i zobaczyć coś, czego nie widzieliście, choć zawsze było na wyciągnięcie ręki.

Spotkania online 8 i 9 maja są podzielone na 3 bloki prowadzone na żywo:

11.00–12.30 – to propozycje dla najmłodszych. Podpowiemy, jak obserwować przyrodę, zaczynając tuż za progiem. Pokażemy proste eksperymenty i niezwykłe organizmy, które żyją obok nas. Zajrzymy do ZOO, lasu, misiowego szpitala i pod wodę. Nauczymy się robić budki dla owadów, pojemniki na deszczówkę, kosmetyki.

14.30–16.00 – w tym bloku znajdą się najciekawsze eksperymenty. Niektóre z nich wykonacie w domu. Inne wymagają specjalistycznego sprzętu, ale są warte zobaczenia. Obejrzycie także propozycje filmowe zagranicznych gości pikniku, materiały związane ze zdrowiem i doświadczenia prowadzone przez młodych naukowców. Nie zabraknie tematów związanych ze smogiem, emisją dwutlenku węgla i lodowcami.

18.00–19.30 – wieczór dla starszych piknikowiczów. To czas na spotkania z ekspertami na żywo i materiały przygotowane przez instytucje badawcze. Sobotnie spotkanie zakończy pokaz nieba, prowadzony na żywo z planetarium Kopernika, a niedzielne – pokaz naukowy o klimacie.

Program

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/459217775391273

Wydział Chemii UW, jak co roku, bierze udział w tym wydarzeniu!

Piknik podzielony jest na strefy tematyczne: strefa przyszłości, strefa zdrowia, strefa kultowych eksperymentów, strefa rodzinna, strefa „zrób to sam”, strefa cywilizacji, strefa gości zagranicznych, strefa organizatorów.

Wydział Chemii UW jest w strefie KULTOWYCH EKSPERYMENTÓW i prezentuje następujące pokazy w postaci filmów:

 

 

Źródło: www.pikniknaukowy.pl


Spotkanie informacyjne „Nowe Idee” w POB V
06 maja 2021

V Priorytetowy Obszar Badawczy zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone składaniu wniosków w konkursie „Nowe Idee” w POB V.

Spotkanie odbędzie się 11 maja 2021 r. o godzinie 13:00 na platformie Zoom. Udział w nim wezmą:

 • prof. dr hab. Zygmunt Lalak – Kierownik Programu IDUB,
 • dr Dominik Wasilewski – Koordynator Programu IDUB,
 • przedstawiciele Biura Koordynującego IDUB oraz
 • członkowie Komitetu Zarządzającego POB V.

Uprzejmie prosimy o przysyłanie poprzez poniższy formularz pytań i zagadnień, które chcieliby Państwo poruszyć w trakcie spotkania:

formularz zadawania pytań

pokój spotkania na platformie Zoom

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Spotkania o konkursach IDUB „Nowe Idee”

Członkowie społeczności akademickiej UW mogą wziąć udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących składania wniosków w konkursach IDUB organizowanych pod wspólną nazwą „Nowe Idee”. Będą one poświęcone Priorytetowym Obszarom Badawczym (POB) II i V. Spotkania w formie online planowane są na 10 i 11 maja.

Podczas spotkań członkowie społeczności UW będą mogli zapoznać się ze szczegółami konkursów oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

W spotkaniach wezmą udział m.in.: prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań, zespół koordynujący działalność danego POB oraz pracownicy Biura Obsługi Badań.

Spotkania informacyjne na temat. konkursów „Nowe Idee”:

 • 10 maja, godz. 16.00: POB II

Formularz zadawania pytań >>
Pokój spotkania na platformie Zoom >>

 • 11 maja, godz. 13.00: POB V

Formularz zadawania pytań >>
Pokój spotkania na platformie Zoom >>

Spotkania są otwarte dla społeczności akademickiej. W czasie spotkania będzie możliwość zadawania pytań poprzez czat.

Wnioskodawcą w organizowanych przez Priorytetowe Obszary Badawcze konkursach „Nowe Idee” może być:

 • zatrudniony na UW pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny posiadający co najmniej stopień naukowy doktora zaliczany do liczby N albo
 • zespół badawczy składający się z pracowników, reprezentowany przez kierownika projektu, który w imieniu zespołu składa wniosek o dofinansowanie. Zespół badawczy wyznacza kierownika projektu konkursowego spośród swoich członkó Kierownik projektu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, zaliczanego do liczby N. Zespół badawczy mogą tworzyć pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni UW zaliczani do liczby N oraz studenci lub doktoranci UW realizujący zadania w projekcie.

Konkursy adresowane są do pracowników UW, którzy planują realizację przedsięwzięć badawczych wpisujących się w obszar tematyczny POB. Planowane projekty badawcze muszą także przyczyniać się do realizacji celów oraz wskaźników Programu. Pula środków w pierwszej edycji konkursu wynosi ok. 3 mln zł dla wszystkich POB. Czas trwania projektów nie może trwać dłużej niż do 28 lutego 2023 r.

Wnioski można składać do 21 maja 2021 r. w POB II oraz do 20 maja 2021 r. w POB V.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Konkurs Nowe Idee (IDUB)
05 maja 2021

21 kwietnia otwarto nabór wniosków w konkursie w ramach „Nowych Idei” w drugim Priorytetowym Obszarze Badawczym (POB II) Programu IDUB. Konkurs jest adresowany do pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, zaliczanych do liczby N, którzy planują realizację przedsięwzięć badawczych wpisujących się w tematykę POB II. Każdy projekt musi przyczyniać się do realizacji celów oraz wskaźników Programu. Pula środków w pierwszej edycji konkursu wynosi 700 tys. zł. Projekty muszą być zgodne z tematyką POB II, a czas ich trwania nie dłuższy niż do 28 lutego 2023. Projekty będą podlegały rozliczeniu finansowemu oraz merytorycznemu. Termin składania wniosków upływa 21 maja 2021.

W dniu 10 maja o godzinie 16:00 odbędzie się wirtualne spotkanie informacyjne na temat konkursu. Pytania można przesyłać już teraz za pomocą formularza.

Informacje na temat konkursu oraz link do spotkania można znaleźć na stronie Programu IDUB.


230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
03 maja 2021

Tradycją uniwersytecką jest świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Ogrodzie Botanicznym UW, gdzie król Stanisław Poniatowski wmurował kamień węgielny pod budowę Świątyni Najwyższej Opatrzności jako wotum wdzięczności.

W 2021 roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. „3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja – niosącą gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia, która stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu. Uchwalona jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych” ─ tymi słowami rozpoczyna się uchwała Sejmu RP, zgodnie z którą rok 2021 został ustanowiony rokiem Konstytucji 3 Maja.

Przy ruinach Świątyni Opatrzności

Jak co roku, choć tym razem w innej formie, bo wirtualnie spotkali się przedstawiciele: społeczności akademickiej, władz Uniwersytetu Warszawskiego i Ogrodu Botanicznego UW, by upamiętnić tę ważną rocznicę. 3 maja to również dobry moment, aby przypomnieć o szczególnym miejscu na Uniwersytecie ─ o ruinach Świątyni Opatrzności Bożej, które znajdują się na terenie Ogrodu Botanicznego UW. To właśnie tutaj, w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, król Stanisław August Poniatowski wmurował kamień węgielny pod budowę Świątyni Najwyższej Opatrzności. Świątynia miała zostać wzniesiona jako wotum wdzięczności za konstytucję z 1791 roku.

 

 

W nagraniu z tegorocznej uroczystości udział wzięli: prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, prof. Marcin Zych, dyrektor Ogrodu Botanicznego UW oraz prof. Marcin Wiącek z Wydziału Prawa i Administracji UW, który specjalnie na tę okazję przygotował wykład zatytułowany „Konstytucja 3 Maja jako ustawa zasadnicza”.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Spotkanie Sekcji Dydaktycznej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego 11.05.2021

Dnia 11 maja br. w godz. 18:00-19:00 odbędzie się kolejne spotkanie online Sekcji Dydaktycznej Oddziału Warszawskiego.
Podczas spotkania omawiane będą zagadnienia związane z różnymi rodzajami spektroskopii molekularnej (obecne w programie Matury Międzynarodowej – IB Diploma Programme oraz wymagane na Olimpiadzie Chemicznej).
Naszym gościem będzie dr Maria Misiak, absolwentka Wydziału Chemii UW, a od kilku lat nauczycielka chemii (m.in. w programie IB).

Zapraszamy na to spotkanie nauczycieli nie tylko z Oddziału Warszawskiego.

Ze względu na ograniczenia związane z liczebnością uczestników spotkania, w celu otrzymania linku wejściowego, prosimy o napisanie wiadomości na adres e-mail: nauczyciele@chem.uw.edu.pl.

Kolejne spotkanie Sekcji odbędzie się w czerwcu.


2 maja wywieś flagę!
30 kwietnia 2021

Wydział Chemii UW włączył się do akcji #mojaflaga organizowanej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja.