Wspomnienie Profesora Jacka Namieśnika
14 kwietnia 2019

 

14 kwietnia 2019 roku zmarł

Profesor Jacek Namieśnik,

Rektor Politechniki Gdańskiej, wybitny chemik analityk,

od lat blisko związany ze społecznością akademicką naszego Wydziału.

W imieniu społeczności Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przekazujemy wyrazy współczucia członkom rodziny Pana Profesora, jak również wszystkim jego współpracownikom i wychowankom.

 

Kolegium Dziekańskie Wydziału Chemii UW

 

Zdjęcie: www.pg.edu.plKonwersatorium im. Jerzego Pniewskiego-Wydział Fizyki 15.04.2019
11 kwietnia 2019

W poniedziałek, 15.04.2019 r. o godz. 16:30 w sali 0.03 odbędzie się konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego i Leopolda Infelda. Wydział Fizyki będzie gościć Rudolfa Grimma, profesora Uniwersytetu w Innsbrucku i Austriackiej Akademii Nauk. Profesor Grimm specjalizuje się w badaniach ultrazimnych gazów atomowych poszukując w nich nowych, niezwykłych stanów kwantowych materii.

Na konwersatorium Prof. Grimm wygłosi wykład zatytułowany:
„Ultracold fermions”

In atomic gases, cooled down to temperatures in the nanokelvin range, quantum statistics dominates the macroscopic behavior. While bosonic statistics leads to the textbook phenomenon of Bose-Einstein condensation, macroscopic quantum behavior in fermionic systems manifests itself in more subtle ways, e.g. by pairing of atoms and the emergence of superfluidity. In the laboratory, ultracold fermionic quantum gases offer superb control of confinement and interactions and thus provide a unique experimental test bed for the investigation of fundamental interaction phenomena in condensed-matter systems. In this colloquium, I will first give a brief review on how the field of ultracold fermions developed over the past two decades. Then I will present a few examples of recent research in Innsbruck, related to superfluidity in Fermi gases, the behavior of quasiparticles, phase separation effects, and the search of novel superfluid states.

Przed konwersatorium, od godz. 16, zapraszamy na nieformalne dyskusje przy kawie i ciastkach w holu przed salą 0.03.


Wybory uzupełniające do Rady WCh 10.04.2019
05 kwietnia 2019

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału  Chemii UW

uprzejmie informuje, że

wybory uzupełniające do Rady Wydziału Chemii

Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy innych nauczycieli akademickich,

czyli nieposiadających stopnia dr hab. lub tytułu profesora

odbędą się w dn. 10 kwietnia 2019 r. (środa),

o godz. 14:00 w sali 338 (II piętro).


Wykład z ciekawej chemii 10.04.2019

Dnia 10 kwietnia 2019 r. o godzinie 16.00 w Auli Wydziału Chemii UW, ul. Pasteura 1 odbędzie się wykład z ciekawej chemii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dr hab. Ewy Poboży pt.: „Zastosowanie pola elektrycznego do rozdzielania związków”.

Serdecznie zapraszamy!


Wykład PTChem 4.04.2019
01 kwietnia 2019

W imieniu zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem pragniemy serdecznie zaprosić na wykład pt. „Tworzywa sztuczne na cenzurowanym  – szansa czy zagrożenie dla przemysłu?”, który wygłosi Dr inż. Kazimierz Borkowski.

Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek 4go kwietnia 2019 r. o godz. 18:00, w Gmachu Technologii Chemicznej PW, Aula Czochralskiego, ul Koszykowa 75.

Więcej informacji


Wybory uzupełniające do Rady WCh 3.04.2019
29 marca 2019

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW

uprzejmie informuje, że

wybory uzupełniające do Rady Wydziału Chemii

Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy samodzielnych nauczycieli akademickich

odbędą się w dn. 3 kwietnia 2019 r. (środa),

o godz. 14:00 w sali 338 (II piętro).


Sesja plakatowa BST-otwarcie 28.03.2019 [RELACJA]
28 marca 2019

Dnia 28 marca 2019 roku (czwartek) odbyło się Otwarcie XXIV Sesji Plakatowej BST 2019 prezentacja pracowni naukowych Wydziału Chemii UW.

Na uroczystość przybyli: Dziekan – dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW, Prodziekan ds. studenckich – dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga,  Prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą – prof. dr hab. Rafał Siciński, Kierownik Studiów Doktoranckich – prof. dr hab. Michał K. Cyrański, zaproszeni goście, pracownicy Wydziału, doktoranci oraz studenci.

Sesję otworzył Dziekan Wydziału – dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW.

Plakaty będą eksponowane do dnia 12 kwietnia 2019 roku.

Organizatorką Sesji jest dr Katarzyna Pałka.


„Zaprojektuj okładkę do Informatora o Grupach Badawczych WCh UW”

Dziekan Wydziału Chemii UW ogłasza konkurs „Zaprojektuj okładkę do anglojęzycznego Informatora o Grupach Badawczych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja badań i osiągnięć naukowych pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedmiotem Konkursu są prace artystyczne. Pojęcie prac artystycznych obejmuje grafiki, rysunki, fotografie, ilustracje łączące kilka metod kreacji, mogące stanowić okładkę anglojęzycznego Informatora. Celem Konkursu jest stworzenie ciekawych, autorskich propozycji okładki anglojęzycznego Informatora o Grupach Badawczych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, które posłużą promocji Wydziału Chemii, a także Grup Badawczych działających w tej jednostce.

Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących pracownikami, doktorantami lub studentami Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie polega na wysłaniu pracy konkursowej (szczegóły w Regulaminie konkursu).

Prace konkursowe w wersji elektronicznej należy przesyłać mailowo do dnia 31 marca 2019 roku do godz. 23:59 na adres: promocja@chem.uw.edu.pl, wraz z wypełnionymi załącznikami zapisanymi w formacie pdf (szczegóły w Regulaminie konkursu).

Kapituła Konkursowa przyzna nagrodę w postaci publikacji pracy w formie okładki Informatora, nagrodę finansową w wysokości 1000 zł oraz nagrodę rzeczową w postaci gadżetu Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zachęcamy do udziału!

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu
Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu


Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 4.04.2019
27 marca 2019

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w następny czwartek, dnia 4 kwietnia br. o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Inhibitory kinaz białkowych jako potencjalne leki przeciwnowotworowe” wygłosi: dr hab. Mirosława Koronkiewicz, reprezentująca Zakład Biotechnologii Leków i Bioinformatyki Narodowego Instytutu Leków.


Sesja plakatowa BST – otwarcie 28.03.2019

Otwarcie sesji plakatowej BST nastąpi w dniu

28.03.2019 r. (czwartek) o godz. 11.00

w holu głównym Wydziału Chemii.

 

Plakaty powinny być prezentowane do piątku 12.04.2019 r.