Wspomnienie prof. dra hab. Andrzeja Szymańskiego
19 marca 2020

 

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 12 marca 2020 r. zmarł

prof. dr hab. Andrzej Szymański,

wieloletni pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,

były Kierownik Pracowni Chemii Plazmy.

 

Społeczność akademicka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

 

 


Pogrzeb o charakterze świeckim odbędzie się dnia 19.03.2020 o 11:30 na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego ceremonia będzie miała charakter kameralny, w wąskim gronie najbliższej rodziny.


Prof. dr hab. Andrzej Szymański był pracownikiem naszego Wydziału w latach 1965-1994, zaś kierownikiem Pracowni Chemii Plazmy (Zakład Dydaktyczny Chemii Fizycznej) w latach 1969-1994 (w 1991 roku do Pracowni Chemii Plazmy włączono Pracownię Diagnostyki Plazmy).

Należał do krajowych prekursorów badań plazmochemicznych, tj. wykorzystujących środowisko gazów poddanych wyładowaniom elektrycznym do realizacji różnorakich procesów fizykochemicznym. Przez wiele lat wiodącym tematem tych badań była piroliza węglowodorów w kierunku acetylenu i sadzy, w późniejszym czasie rozszerzona o badania syntezy innych materiałów nieorganicznych.

Prof. Szymański był współautorem kilku monografii i skryptów oraz wielu publikacji naukowych. Pełnił też, poza kierowaniem Pracowni, inne funkcje – m.in. kierownika Studium Doktoranckiego oraz Zakładu Dydaktycznego Chemii Fizycznej. Był też kierownikiem wielu prac dyplomowych oraz wypromował kilku doktorów.

Dobry organizator, potrafił znaleźć kontakty z przemysłem, dzięki licznym tego typu projektom badawczym jego grupa naukowa sięgała kilkunastu osób.

Stworzone przez prof. Szymańskiego laboratorium plazmowe – w oparciu o istniejącą infrastrukturę sprzętową w sposób naturalny uległo w 2-ej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku ewolucji w kierunku grupy badawczej zajmującej się nanomateriałami (Pracownia Fizykochemii Nanomateriałów), aktualnie kierowanej przez dra hab. Michała Bystrzejewskiego, prof. ucz.

prof. dr hab. Andrzej Huczko


Odwołane 22. Targi EuroLab oraz 9. CrimeLab

W nawiązaniu do naszego Komunikatu z dnia 10 marca 2020 r. i zawartych w nim informacji, z przykrością informujemy, iż 22. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz 9. Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab zaplanowane w dniach 17-19 marca br. musiały zostać odwołane. Biorąc to pod uwagę, a także Państwa wypowiedzi, po dogłębnym przeanalizowaniu sytuacji, zostaliśmy zmuszeni do podjęcia decyzji, że tegoroczna edycja targów EuroLab 2020 / CrimeLab 2020 nie odbędzie się.

Jest nam niezmiernie przykro, że nie będziemy mogli spotkać się z Państwem w tym roku.

Zarząd MT Targi Polska SA


Zarządzenie Rektora UW w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni
17 marca 2020

17 marca rektor UW wydał zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Zarządzenie zawiera ważne informacje dla kierowników jednostek organizacyjnych UW oraz kierowników jednostek administracji ogólnouczelnianej.

Dokument wprowadza pracę zdalną jako zasadę na całym uniwersytecie. Wyjątkiem od niej są stanowiska, których istotą jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na UW oraz ciągłość funkcjonowania uczelni i ochrona jej majątku.

Jednostki administracji ogólnouczelnianej pracują całkowicie w trybie zdalnym, z wyłączeniem biur wymienionych w załączniku zarządzenia.

Zarządzenie rektora wynika z dokumentu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie ministra w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rozstrzygnięcie konkursu na studenta-stypendystę w projekcie OPUS 13 NCN
16 marca 2020

Rozstrzygnięcie konkursu z 30 grudnia 2019 r. na studenta-stypendystę w projekcie badawczym OPUS 13 finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki pt.: „Nanorezonatory elektromagnetyczne o silnych właściwościach magnetycznych: nowe materiały do prowadzenia analiz powierzchni przy wykorzystaniu spektroskopii Ramana” (UMO-2017/25/B/ST5/01997). Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Kudelski, prof. ucz.

Uprzejmie informujemy, że komisja stypendialna przyznała stypendium Pani Aleksandrze Michałowskiej.

Serdecznie gratulujemy!


Zakończenie konkursu na doktoranta-stypendystę NCN OPUS 14
13 marca 2020

Zakończenie konkursu na doktoranta-stypendystę w grancie Opus 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. ucz. W drodze konkursu wybrany został Pan mgr Saeed Sovizi.


Odwołanie posiedzenia Rady Wydziału Chemii UW w dniu 18.03.2020

W związku z najnowszymi ostrzeżeniami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi spodziewanego bardzo szybkiego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem w naszym kraju, w celu skutecznej realizacji Zarządzenia Rektora UW z 10 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW, Dziekan Wydziału Chemii UW odwołuje posiedzenie Rady Wydziału Chemii UW zaplanowane na dzień 18 marca 2020 roku (JM Rektor odwołał zaplanowane również na dzień  18 marca 2020, ale na godzinę 10.15, posiedzenie Senatu UW).

W związku z tym, że na najbliższym posiedzeniu RW planowane były głosowania związane z rozpisaniem konkursów na zatrudnienia nauczycieli akademickich (w tym 2 konkursów na kilkanaście stanowisk opłacanych ze środków wydziału) postaramy się zorganizować głosowania (szczególnie głosowania jawne) przy pomocy sieci komputerowej.


Komunikat rektora UW dot. odwołania posiedzenia Senatu UW i spotkania Senatu UW z kandydatami na rektora

W związku z najnowszymi ostrzeżeniami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi spodziewanego bardzo szybkiego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem w naszym kraju, w celu skutecznej realizacji Zarządzenia Rektora UW z 10 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW, odwołane zostają:

  • posiedzenie Senatu UW zaplanowane na 18 marca 2020 roku,
  • spotkanie Senatu UW z kandydatami na rektora UW zaplanowane na 17 marca 2020 roku.

Ze względu na to, że na tym posiedzeniu Senat miał m.in. opiniować kandydatów na rektora UW, należy liczyć się z faktem, że powyższa decyzja spowoduje konieczność zmiany ustalonych wcześniej terminów realizacji poszczególnych czynności wyborczych.

Informacje na temat nowego terminu spotkania Senatu UW z kandydatami na rektora UW oraz posiedzenia Senatu UW zostaną przekazane najszybciej, jak będzie to możliwe.

Spotkanie z kandydatami do Senatu UW przyszłej kadencji planowane na 16 marca 2020 roku zostało już wcześniej odwołane przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Odwołane Seminarium Wydziałowe
11 marca 2020

Dziekan Wydziału Chemii oraz Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej (Nauki Chemiczne) Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW odwołują anonsowane poniżej Seminarium Wydziałowe.


Dziekan Wydziału Chemii oraz Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
(Nauki Chemiczne) Uniwersytetu Warszawskiego
zapraszają na SEMINARIUM:

13 marca 2020 (piątek), o godzinie 13:00,
w Sali Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, koło Dziekanatu)

Dr Marcin Kałek

Uniwersytet Warszawski
Centrum Nowych Technologii

wygłosi wykład

„Badania syntetyczne i mechanistyczne nad katalizą homogeniczną
w zastosowaniach z zakresu chemii organicznej”

Serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów
jednostek Kampusu Ochota, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. ucz. i prof. dr hab. Paweł Kulesza


Sesja sprawozdawcza z działalności naukowej odwołana

W związku z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW odwołana jest sesja sprawozdawcza z działalności naukowej – otwarcie sesji było zaplanowane na 25 marca.


Odwołane wykłady z ciekawej chemii
10 marca 2020

W związku z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW odwołane są dwa wykłady z ciekawej chemii na Wydziale Chemii UW, które miały odbyć się w marcu:

11.03.2020
prof. dr hab. Paweł Kulesza, dr hab. Iwona Rutkowska
„Procesy katalityczne w chemii nieorganicznej: badania elektrochemiczne na pograniczu energetyki słonecznej i wodorowej”

23.03.2020
dr hab. Ewa Poboży
„Zastosowanie pola elektrycznego do rozdzielania związków”