Zarządzanie emocjami dla studentów zagranicznych-warsztaty online 6-7.07.2020
28 czerwca 2020

 

Szanowni Państwo,

Zdając sobie sprawę z trudności, z jakimi zmagają się w czasie pandemii studenci zagraniczni, Welcome Point przygotował dla nich warsztaty online z zarządzania emocjami.

Warsztaty pod tytułem „Emotion managment in epidemic and post-epidemic world” zostaną poprowadzone przez dr Dorotę Kobylińską z Wydziału Psychologii UW, specjalizującą się w tematyce emocji i odbędą się 6 i 7 lipca 2020 r. w godzinach 10:00 – 13:30.

Studenci poznają między innymi następujące zagadnienia:

– emocje i ich funkcje

– zarządzanie emocjami i strategie zarządzania emocjami

– zastosowanie strategii zarządzania emocjami w codziennym życiu

– pozytywne emocje – jak doświadczać ich częściej?

– emocje w kontekście polskiej kultury

Będzie to zarazem okazja do poznania nowych kolegów i integracji.

Aby wziąć udział, należy się zarejestrować, wypełniając do 30 czerwca formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr-zlIgUfRFGdUmPHoJUwyBsOgWyxgG9C9J8BNHsspt4kxGg/viewform

W warsztatach mogą wziąć udział studenci zagraniczni odbywający na UW pełen cykl studiów, będący w bieżącym roku akademickim na studiach magisterskich, drugim lub trzecim roku studiów licencjackich bądź czwartym lub piątym roku studiów magisterskich.

Warsztaty są organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Więcej informacji o Programie znajdą Państwo na www.zip.uw.edu.pl.

Więcej informacji:

http://welcome.uw.edu.pl/emotions-management-in-epidemic-and-post-epidemic-world-workshops/

https://www.facebook.com/groups/WelcomePointUW/

 


Kontynuacja głosowania, wybór członków Senatu
24 czerwca 2020

29 czerwca odbędzie się głosowanie Kolegium Elektorów, podczas którego wybrani zostaną kolejni członkowie Senatu uczelni na kadencję 2020-2024.

W Senacie UW od 1 września 2020 roku zasiądą nowi przedstawiciele społeczności akademickiej. 32 profesorów i profesorów uczelni (8 z nich wybieranych jest przez Kolegium Elektorów, pozostali z każdego z wydziałów), 30 pozostałych nauczycieli akademickich, 4 pracowników administracji, jeden doktorant i 12 studentów. Pierwsze trzy grupy senatorów wybierane są podczas głosowania przez Kolegium Elektorów. Studenci i doktoranci wybierani są w innym trybie i innych terminach.

W pierwszym głosowaniu, które odbyło się 17 czerwca, wybrano 14 senatorów. Podczas kolejnych tur głosowań, 29 czerwca, wybranych ma zostać kolejnych 11 członków.

Posiedzenie 29 czerwca

Zebranie Kolegium Elektorów UW rozpocznie się w poniedziałek, 29 czerwca o godz. 9.00. Początek zebrania będzie transmitowany na stronie głównej UW. Głosowanie odbędzie się w trybie stacjonarnym.

Karty do głosowania wydawane będą od godz. 9 do 10.30 w pięciu miejscach: Auditorium Maximum (dwa wejścia), w Pałacu Kazimierzowskim, budynku dawnego Centrum Informatycznego oraz w budynku dawnej Biblioteki UW.

Senatorzy kadencji 2020-2024

17 czerwca w pierwszym głosowaniu Kolegium Elektorów na członków Senatu wybrano:

  • z grupy profesorów i profesorów uczelni: prof. Macieja Garstkę, prof. Piotra Girdwoynia, prof. ucz. Katarzynę Kopczewską, prof. Jadwigę Linde-Usiekniewicz, prof. ucz. Agnieszkę Nogal, prof. Aleksandra F. Żarneckiego;
  • z grupy pozostałych nauczycieli akademickich: dr hab. Agatę Bareję-Starzyńską, dr. Andrzeja Domonika, dr Mirellę Kurkowską, dr hab. Magdalenę Markowską, dr. Grzegorza Tchorka, Alicję Wleciał;
  • z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: Ewę Szkop i Konrada Zawadzkiego.

Kadencja nowego Senatu rozpocznie się 1 września.

Wyniki głosowania na rektora i członków Senatu UW na kadencję 2020-2024, które odbyło się 17 czerwca >>

Informacje UKW na temat posiedzenia Kolegium Elektorów UW 29 czerwca >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów WCh
18 czerwca 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW uprzejmie informuje, że

wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów Wydziału Chemii z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
nie posiadających tytułu doktora habilitowanego lub profesora

odbędą się w dn. 26 czerwca 2020 r. (piątek, 1 tura).

2 tura wyborów odbędzie się 29 czerwca 2020 r., jeżeli w 1 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie
3 tura wyborów odbędzie się 30 czerwca 2020 r., jeżeli w 2 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie

Wybory będą przeprowadzone zdalnie. Szczegółowe informacje zostaną przesłane pocztą elektroniczną.


Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców 2020
17 czerwca 2020

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia dla wybitnych młodych naukowców. W gronie laureatów jest 6 naukowców ze stopniem doktora oraz 7 doktorantów z UW. Stypendia przyznawane są osobom, które posiadają bogaty dorobek publikacyjny oraz prowadzą innowacyjne badania.

17 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów stypendium ministra. Stypendia otrzymało 13 osób z Uniwersytetu Warszawskiego: 6 naukowców ze stopniem doktora oraz 7 doktorantów.

Stypendyści z UW reprezentują różnorodne dyscypliny naukowe: historię, archeologię, filozofię, psychologię, nauki o kulturze i religii, nauki fizyczne, nauki chemiczne oraz informatykę.

Minister przyznał stypendia 200 młodym naukowcom, w tym 53 doktorantom. Stypendia przyznawane są na wnioskowany okres, a ich wysokość to 5390 zł miesięcznie.

Laureaci (doktoranci) stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców z Wydziału Chemii UW:

mgr Monika Wanat

mgr Maciej Bagiński 

Informacje dotyczące kryteriów oceny wniosków kandydatów oraz pełna lista stypendystów znajduje się na stronie MNiSW.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Prof. Alojzy Z. Nowak rektorem UW w kadencji 2020-2024

(więcej…)


Transmisja wyborów rektora UW
16 czerwca 2020

17 czerwca o godz. 9.00 transmitowany będzie początek zebrania Kolegium Elektorów UW, którzy wybiorą rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2020-2024. Wyniki wyborów ogłoszone zostaną online.

Kolegium Elektorów UW wybierze rektora oraz członków Senatu UW. Na urząd rektora Uniwersytetu Warszawskiego kandydują: prof. Alojzy Z. Nowak, prof. Paweł Strzelecki oraz prof. Andrzej Tarlecki.

Głosowanie odbędzie się jednocześnie w pięciu miejscach na terenie Kampusu Głównego UW:

  • od godz. 9.00 do 11.30 będą wydawane karty do głosowania,
  • po zliczeniu głosów Przewodniczący UKW ogłosi wyniki online,
  • w razie konieczności przeprowadzenia drugiej tury głosowania, odbędzie się ona tego samego dnia o godz. 14.30 (w takim przypadku po godz. 16.00 zostaną zliczone głosy, a następnie ogłoszone wyniki wyborów).

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wybory rektora 2020
15 czerwca 2020

17 czerwca odbędą się wybory rektora UW w kadencji 2020-2024. O ten urząd ubiega się trzech kandydatów: prof. Alojzy Z. Nowak, prof. Paweł Strzelecki oraz prof. Andrzej Tarlecki.

Wybór rektora i członków Senatu UW na kadencję 2020-2024 odbędzie się 17 czerwca o godz. 9:00. Początek zebrania będzie transmitowany na stronie głównej Uniwersytetu. Głosowanie odbędzie się w trybie stacjonarnym w pięciu lokalach, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Kandydaci na rektora

W wyborach indykacyjnych, które odbyły się 3 marca, członkowie Kolegium Elektorów UW wskazali trzech kandydatów na rektora Uniwersytetu w kadencji 2020-2024:

Wybory w pięciu miejscach

Rektora wybiorą członkowie Kolegium Elektorów UW.

Komisja Skrutacyjna będzie wydawać karty do głosowania od godz. 9.00 do 11:30. Głosowanie odbędzie się jednocześnie w pięciu lokalizacjach na terenie Kampusu Głównego UW: w Auditorium Maximum (dwa wejścia), Pałacu Kazimierzowskim, budynku dawnego Centrum Informatycznego oraz dawnej Biblioteki UW.

Oświadczenie zamiast podpisu

Inaczej niż dotychczas wyglądać będzie odbiór kart do głosowania. Elektor zamiast podpisu na liście potwierdzającej odbiór kart składać będzie oświadczenie (załącznik do uchwały nr 46 UKW), które wcześniej powinien wydrukować i podpisać. Oprócz oświadczenia należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość oraz mandat elektora.

Bezpieczeństwo sanitarne

Karty do głosowania wydawane będą w wydzielonych pomieszczeniach. W kolejce po odbiór kart wyborczych elektorzy proszeni są o zachowanie bezpiecznych odstępów, a w razie konieczności o poczekanie na zewnątrz budynku. Wyborcy będą mieli do dyspozycji maseczki, rękawiczki, jednorazowe długopisy oraz płyn dezynfekujący.

Transmisja online

Początek zebrania elektorów oraz ogłoszenie wyników wyborów transmitowane będzie na stronie internetowej UW. W razie konieczności przeprowadzenia drugiej tury głosowania, odbędzie się ono tego samego dnia o godz. 14.30 (wydawanie kart do 16.00) w tych samych lokalizacjach.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wybory członka Senatu UW z grupy profesorów i profesorów uczelni WCh
12 czerwca 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW uprzejmie informuje, że

wybory członka Senatu UW z grupy profesorów i profesorów uczelni Wydziału Chemii

odbędą się w dn. 19-20 czerwca 2020 r. (piątek-sobota, 1 tura).

2 tura wyborów odbędzie się 24-25 czerwca 2020 r., jeżeli w 1 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie
3 tura wyborów odbędzie się 29-30 czerwca 2020 r., jeżeli w 2 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie

Wybory będą przeprowadzone zdalnie. Szczegółowe informacje zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

ABY WYBORY BYŁY WAŻNE W GŁOSOWANIU MUSI WZIĄĆ UDZIAŁ CO NAJMNIEJ POŁOWA UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA
(par. 7 Ordynacji Wyborczej UW).


Wybory Kierownika Zakładu Chemii Teoretycznej i Strukturalnej
09 czerwca 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii uprzejmie informuje, że wybory indykacyjne Kierownika Zakładu Chemii Teoretycznej i Strukturalnej Wydziału Chemii wybieranego przez pracowników Zakładu Chemii Teoretycznej i Strukturalnej Wydziału Chemii odbędą się w dn. 16 CZERWCA 2020 r. (wtorek).

Wskazane przez elektorów w tych wyborach osoby, które zgodzą się kandydować będą składały do WKW stosowne oświadczenia do dnia 18 czerwca (drogą elektroniczną).

Kandydaci wskazani w wyborach indykacyjnych, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie będą wybierani w wyborach, które odbędą się:

19 CZERWCA 2020 r. – 1 tura
23 CZERWCA 2020 r. – 2 tura wyborów, jeżeli w 1 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie.
26 CZERWCA 2020 r. – 3 tura wyborów, jeżeli w 2 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie.
30 CZERWCA 2020 r. – 4 tura wyborów, jeżeli w 3 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie.

Wszystkie wybory odbędą się zdalnie z użyciem uniwersyteckich systemów Ankieter i/lub USOS.

Kierownikiem Zakładu może zostać osoba, która jest nauczycielem akademickim ze stopniem naukowym co najmniej doktora zatrudniona w danym Zakładzie i należąca do grupy pracowników dydaktycznych albo dydaktyczno-naukowych (ale nie do grupy pracowników „czysto naukowych”).


08 czerwca 2020

(więcej…)