Oświadczenie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
17 stycznia 2019

Społeczność akademicka uczelni warszawskich jest wstrząśnięta informacją o śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska. W obliczu tej tragedii łączymy się w bólu z rodziną Pana Prezydenta, jego bliskimi, współpracownikami, społecznością Gdańska oraz wszystkimi, których poruszyły te wydarzenia.

Apelujemy do wszystkich uczestników życia publicznego o godną reakcję na wydarzenia ostatnich dni, uszanowanie żałoby i cierpienia bliskich, a także o głęboką refleksję nad kondycją życia publicznego w Polsce.

Jako społeczeństwo ponosimy odpowiedzialność za to, jakie cele i wartości będą integrowały nas pomimo istniejących różnic i podziałów. Po okresie żałoby powinien przyjść czas na pogłębioną i analityczną debatę o stanie naszego społeczeństwa. Chcielibyśmy, aby odbyła się ona w oparciu o wartości akademickie, które wyrażają się w prymacie faktów nad opiniami, szacunku dla uczestników debaty, gotowości do zmiany przyjmowanych założeń oraz otwartości i odpowiedzialności w formułowaniu wniosków. Deklarujemy gotowość udziału naszych uczelni w działaniach opartych na tych wartościach.

Rektorzy uczelni warszawskich:
Prof. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Prof. Adam Koseski – Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Prof. Witold Bielecki – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
Prof. Stefan M. Kwiatkowski – Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Prof. Adam Myjak – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz – Rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej
Prof. Wojciech Malajkat – Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Prof. Andrzej Mastalerz – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Ks. prof. Bogusław Milerski – Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Prof. Stanisław Mocek – Rektor Collegium Civitas
Prof. Jerzy G. Isajew – Rektor Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie
Prof. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej
Prof. Jerzy Paweł Nowacki – Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
Prof. Roman Cieślak – Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
Prof. Wiesław Bielawski – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. Marek Rocki – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Nadbryg. prof. Paweł Kępka – Rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Ks. prof. Stanisław Dziekoński – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. Klaudiusz Baran – Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
Prof. Mirosław Wielgoś – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Doktorat Honoris Causa Profesora Janusza Jurczaka 16.01.2019
11 stycznia 2019

Rektor i Senat
Uniwersytetu Warszawskiego
mają zaszczyt zaprosić na uroczyste nadanie tytułu

DOKTORA HONORIS CAUSA
PROFESOROWI JANUSZOWI JURCZAKOWI

Uroczystość odbędzie się 16 stycznia 2019 r., o godz. 12:00
w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

R.S.V.P.
tel. 22 55 24 012, e-mail: senat@adm.uw.edu.pl

 

PROGRAM

Hymn Państwowy
Otwarcie uroczystości przez JM Rektora – prof. Marcina Pałysa
Laudacja Promotora – prof. Pawła Kuleszy
Wystąpienie Dziekana Wydziału Chemii – prof. Andrzeja Kudelskiego
Wręczenie dyplomu
Gaude Mater Polonia
Wystąpienie Doktora Honoris Causa – prof. Janusza Jurczaka
Zamknięcie uroczystości przez JM Rektora
Gaudeamus igitur

***
Po części oficjalnej zapraszamy na poczęstunek w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego


Prof. Jurczak to cieszący się międzynarodowym uznaniem chemik, autor kilkuset wielokrotnie cytowanych publikacji naukowych. Zajmuje się zagadnieniami stereochemii, syntezy stereokontrolowalnej, badaniem mechanizmów reakcji chemicznej oraz problemami rozpoznania molekularnego. Do licznych dokonań naukowych profesora należą nowatorskie badania syntezy organicznej, wprowadzenie do chemii organicznej badań z zastosowaniem metod wysokiego ciśnienia oraz osiągnięcia w dziedzinie chemii supramolekularnej. W tych obszarach jest dziś niekwestionowanym autorytetem.

W swojej dotychczasowej działalności prof. Jurczak współpracował z wieloma wybitnymi badaczami, w tym m.in. z laureatami Nagrody Nobla prof. Vladimirem Prelogiem oraz prof. Jean-Marie Lehnem.

Od początku pracy naukowej związany jest z Instytutem Chemii Organicznej PAN a także przez wiele lat z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Za niepodważalny wkład w rozwój badanej dziedziny Janusz Jurczak został uhonorowany odznaczeniami państwowymi i naukowymi, w tym m.in. Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Nagrodą Prezesa Rady Ministrów, nagrodami nadawanymi przez Polskie Towarzystwo Chemiczne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii – Medalem Stanisława Kostaneckiego i Medalem Jędrzeja Śniadeckiego, przyznawanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Medalem im. Wojciecha Świętosławskiego oraz najwyższymi wyróżnieniami Wydziału Chemii UW – Nagrodą Naukową im. Wojciecha Świętosławskiego i Nagrodą Dydaktyczną im. Arkadiusza Piekary. Prof. Jurczak jest także laureatem doktoratu honorowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Decyzję o nadaniu profesorowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego podjął Senat uczelni 24 października 2018 r.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego-Wydział Fizyki 14.01.2019
08 stycznia 2019

Wykład laureatki nagrody im. Profesora Stefana Pieńkowskiego, dr Agaty Cygan, poprzedzony wręczeniem nagrody, odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 14 stycznia, w ramach konwersatorium im. J. Pniewskiego i L. Infelda.

Miejsce wykładu: Wydział Fizyki, aula 0.03, rozpoczęcie: godz. 16:30 (kawa i nieformalne dyskusje od godz. 16:00).

Więcej szczegółów na stronie Wydziału Fizyki pod adresem http://www.fuw.edu.pl/aktualnosci-all/news5704.html


Wybory na członka Senatu UW i uzupełniające do Rady WCh9.01.2019
06 stycznia 2019

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW

uprzejmie informuje, że

wybory kandydata na członka Senatu UW

i wybory uzupełniające do Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy samodzielnych nauczycieli akademickich

odbędą się w dn. 9 stycznia 2019 r. (środa), o godz. 14:00

w sali Starej Biblioteki.


Noc Biologów 11.01.2019
03 stycznia 2019

11 stycznia 2019 na Wydziale Biologii UW oraz w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych WB i WCh UW odbędzie się kolejna Noc Biologów!

Program dostępny jest tu: http://www.nocbiologow.pl/index.php?id=jednostka&nazwa=warszawa2&idp=program.

Serdecznie zapraszamy!

 


22 grudnia 2018


UW życzy wesołych świąt!

UW życzy wesołych świąt!

Święta Bożego Narodzenia za pasem! Spędźcie ten czas w gronie rodzinnym i w spokojnej atmosferze, a wszystkie studenckie bolączki odłóżcie na nowy rok. W końcu przed nami aż 16 dni wolnego! ***Christmas is right around the corner! Spend this time with your family, enjoy good atmosphere and may all the students’ troubles be postponed to a later date. We have 16 days off.

Opublikowany przez Uniwersytet Warszawski Piątek, 21 grudnia 2018


Laureatki konkursu NCN MINIATURA 2

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania wstępne od Narodowego Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 2 ogłoszonego 17 kwietnia 2018 r.

Laureatkami konkursu MINIATURA 2 zostały:

  • dr Małgorzata Pająk, projekt pt.: „Badanie wpływu podstawnika metylowego na kinetykę enzymatycznych przemian metylowych pochodnych L-tyrozyny katalizowanych przez oksydazę L-aminokwasową”, kwota finansowania: 18 700 PLN,
  • dr Joanna Szawkało, projekt pt.: „Nowe chiralne organokatalizatory na bazie cyklicznego kwasu fosforowego”, kwota finansowania: 49 940 PLN.

Serdecznie gratulujemy!


Wigilia Wydziałowa [RELACJA]
17 grudnia 2018

17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w Holu Głównym Wydziału Chemii odbyła się Wigilia.

Pracownicy, Doktoranci i Studenci zgromadzili się przy pięknie ustrojonej choince. Na początku głos zabrał Dziekan dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW, który złożył wszystkim życzenia świąteczne. Później wszyscy tradycyjnie podzielili się opłatkiem, życząc sobie wszystkiego najlepszego. Na zakończenie uroczystości Dziekan zaprosił zebranych na smaczny poczęstunek złożony z wigilijnych potraw.

Natomiast 18 grudnia (wtorek) o godzinie 18.00 w Klubie Pod Tarasem odbyła się Wigilia Chemików – spotkanie podsumowujące działalność Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Chemii UW oraz pierwsze urodziny Strefy Studenckiej. Z tej okazji na wszystkich czekał świąteczno – urodzinowy poczęstunek.


Bezpłatny warsztat „Kandydat w procesie rekrutacji” 17.01.2019

 

Więcej informacji: https://portal.uw.edu.pl/web/biuro-karier/kandydat_w_procesie_rekrutacji