Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 6.09.2018
03 września 2018

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na najbliższe seminarium, które odbędzie się w następny czwartek, dnia 6 września br. (czwartek) o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Jakość suplementów diety, czyli What you see is what you not necessarily get wygłosi: dr Małgorzata Jaworska, adiunkt w Zakładzie Biochemii i Biofarmaceutyków Narodowego Instytutu Leków.


I Konferencja ,,Uniwersytetu Młodego Chemika” 30-31.08.2018
28 sierpnia 2018

W dniach 30 sierpnia 2018 roku (czwartek) oraz 31 sierpnia 2018 roku (piątek) w budynku Centrum Nowych Technologii przy ulicy Stefana Banacha 2c odbędzie się I Konferencja ,,Uniwersytetu Młodego Chemika-(UMC)”, stanowiąca podsumowanie pierwszej edycji programu o tym samym tytule. Uniwersytet Młodego Chemika jest inicjatywą pracowników i doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego mającą na celu wypełnienie swoistej luki edukacyjnej pomiędzy nauczaniem „szkolnym” a „uniwersyteckim”. Pomysłodawcą i koordynatorem przedsięwzięcia jest Pan prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Projekt UMC umożliwił chętnym uczniom warszawskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych i średnich wykonanie małych projektów o charakterze badawczym  w laboratoriach chemicznych grup naukowych na Wydziale Chemii UW. Informacje o programie znajdują się na stronie:

http://www.chem.uw.edu.pl/blog/2018/03/14/inauguracja-programu-uniwersytet-mlodego-chemika-relacja/

I Konferencja ,,Uniwersytet Młodego Chemika-(UMC)” stanowić będzie swoiste podsumowanie rezultatów osiągniętych podczas ostatnich sześciu miesięcy wspólnych działań pracowników oraz doktorantów naszego Wydziału, którzy w ramach wolontariatu nauczali i koordynowali pracę 48 uczniowskich zespołów, w skład których wchodziło sumarycznie 134 ,,młodych naukowców” z warszawskich szkół. Na nadchodzącej konferencji 20 uczniów przedstawi rezultaty swojej pracy naukowej w postaci referatów ustnych. Dodatkową atrakcją w trakcie konferencji będzie uczniowska sesja posterowa połączona z lunchem jak i możliwość odwiedzenia najciekawszych laboratoriów w budynkach Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych oraz Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Harmonogram

Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników, doktorantów oraz studentów naszego Wydziału. Komitet Sterujący UMC pragnie również serdecznie podziękować sponsorom przedsięwzięcia edukacyjno-popularyzatorskiego (UMC), czyli Władzom Dziekańskim Wydziału Chemii UW, Dyrekcji Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych jak również Dyrekcji Centrum Nowych Technologii, za poparcie pomysłu oraz sponsorowanie I Konferencji ,,Uniwersytetu Młodego Chemika”.

Łączymy wyrazy szacunku,

Komitet Sterujący Uniwersytetu Młodego Chemika:
Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
Dr Sylwia Żołądek
Mgr Daniel Tchoń


Mini sympozjum naukowe CeNT UW 4.09.2018
27 sierpnia 2018

W imieniu Dyrekcji CeNT UW pragniemy serdecznie zaprosić na mini sympozjum naukowe, podczas którego zaprezentują się kandydaci na Kierowników Grup Badawczych w ramach CeNT UW oraz „ReMedy” – Jednostki Międzynarodowej Agendy Badawczej.
Jest to ostatni etap rekrutacji, w której Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą punktację we wcześniejszym etapie oceny, będą prezentowali się przed Radą CeNT UW/Międzynarodowym Komitetem Naukowym ReMedy i publicznością.

Sympozjum odbędzie się w dniu 4 września 2018, w godzinach 13:30-18:30, w budynku CeNT UW, ul. Banacha 2c.

Aktualna agend spotkania dostępna jest pod linkiem:
http://cent.uw.edu.pl/en/blog/presentations-of-candidates-for-leaders-of-new-created-cent-laboratories-at-a-scientific-mini-symposium-on-4th-september-2018/


International Symposium on Electrocatalysis

Wygraj z USOSweb! *szkolenie*

Co to USOS? Jak mam się zarejestrować? Jak ułożyć plan?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas szkolenia z obsługi USOSweb organizowanego przez ZSS Wydziału Chemii UW!
Serdecznie zapraszamy wszystkich nowo przyjętych studentów 30 sierpnia (czwartek) na godzinę 14:00 do sali 141 w budynku Wydziału Chemii UW (ul. Pasteura 1).

Podczas szkolenia krok po kroku prześledzicie proces rejestracji na zajęcia oraz podstawowe funkcje systemu USOSweb, czyli Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów.

Po szkoleniu proponujemy wspólne wyjście nad Wisłę na integrację.

Do zobaczenia!

 


ECRICE 2018

Oferta pracy dla studenta w projekcie FNP First Team
20 sierpnia 2018

Oferta zatrudnienia studenta w projekcie FNP First Team „Synteza innowacyjnych funkcjonalnych materiałów nanostrukturalnych w oparciu o samoorganizujące się kopolimery blokowe”. Kierownik projektu: dr inż. Paweł Majewski. Termin przesyłania dokumentów upływa 20 września 2018 roku. Więcej informacji >> pdf klauzula zgody


„Najlepsi z Najlepszych! 3.0”
13 sierpnia 2018
Dwanaście projektów zgłoszonych przez studentów UW znalazło się na liście rankingowej konkursu „Najlepsi z Najlepszych! 3.0”. Realizacja ich naukowych pomysłów zostanie wsparta ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Program „Najlepsi z Najlepszych! 3.0” adresowany jest do wybitnych studentów, którzy mają plan swojej działalności badawczej. Zakłada głównie sfinansowanie ich uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach, zawodach lub konkursach. Organizatorzy otrzymali łącznie 139 ofert.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na listę projektów rekomendowanych do finansowania wpisano 98 tytułów. Między beneficjentów konkursu rozdysponowanych zostanie ponad 11 milionów złotych.

Do zwycięskich projektów zgłoszonych przez studentów UW należą:

 • Ethos, Patho…logia (Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych);
 • Poszerzenie wiedzy oraz prezentacja wyników badań z zakresu chemii i biologii nukleotydów oraz kwasów nukleinowych poprzez udział członków Koła Naukowego Chemii Biologicznej „Nukleotyd” w międzynarodowych konferencjach naukowych (Centrum Nowych Technologii);
 • Optymalizacja procesu otrzymywania biokompatybilnych nanocząstek metali szlachetnych o szerokiej gamie zastosowań w medycynie i farmacji oraz udział drużyny koła naukowego SANA w międzynarodowych konferencjach i wystawach wynalazków (Wydział Chemii);
 • Przygotowanie merytoryczne i rywalizacja studentów Uniwersytetu Warszawskiego w najbardziej istotnych konkursach międzynarodowych z zakresu fizyki oraz prezentacja wyników pracy na prestiżowych konferencjach naukowych (Wydział Fizyki);
 • Rozwijanie komunikacyjnych rozwiązań tłumaczenia maszynowego bez korpusów równoległych (Wydział Psychologii);
 • Mistrzowie Algorytmiki 2018 (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki);
 • MIM FORCE 1 (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki);
 • Opracowanie systemu wspierającego generację mowy u pacjentów po laryngektomii z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji (Wydział Psychologii);
 • Polscy studenci na międzynarodowych konferencjach naukowych (Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych);
 • Przygotowanie i udział zespołu Uniwersytetu Warszawskiego w międzynarodowych zawodach robotycznych (Wydział Fizyki);
 • Symulacja postępowania sądowego w sprawie podatkowej z uwzględnieniem zastosowania międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa Unii Europejskiej – edycja 2019 (Wydział Prawa i Administracji);
 • Przyczynienie się poszkodowanego a nieprawidłowo wykonana praktyka lekarska w polskim i amerykańskim prawie medycznym – odpowiedzialność administracyjna i cywilna (Wydział Prawa i Administracji).

Otrzymane przez laureatów konkursu „Najlepsi z Najlepszych! 3.0” środki mogą być przeznaczone na sfinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach, zawodach itp., jak również zakup materiałów związanych z udziałem w tych wydarzeniach.

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Granty FIRST TEAM dla naukowców UW
08 sierpnia 2018
Czterech doktorów afiliowanych przy jednostkach UW znalazło się wśród laureatów konkursu w ramach programu FIRST TEAM. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dofinansuje utworzenie ich pierwszych zespołów badawczych.

Na liście rankingowej znalazło się 13 nazwisk. Tyle osób ze stopniem naukowym doktora posiadanym nie dłużej niż pięć lat otrzyma finansowe wsparcie przy realizacji projektów w ramach swoich pierwszych zespołów badawczych. Naukowcy UW otrzymają na ten cel łącznie ponad 8 milionów złotych.

Dwa granty FNP przyznane zostały badaczom z Wydziału Fizyki UW. Jednym z nich jest dr Michał Tomza. Jego projekt „Inżynieria kwantowa nowych ultrazimnych złożonych układów molekularnych: od dwuatomowych do wieloatomowych cząsteczek” poświęcony jest wykorzystaniu technologii kwantowych w życiu codziennym, m.in. do konstrukcji kwantowych komputerów czy kwantowego Internetu.

Technologii kwantowych dotyczy też drugi z nagrodzonych projektów fizyków UW. Dr Michał Karpiński pokieruje zespołem, który zrealizuje projekt pt. „Kształtowanie impulsów światła za pomocą operacji fazowych dla zastosowań w technologiach kwantowych”.

Największą kwotę dofinansowania spośród wszystkich laureatów konkursu reprezentujących UW otrzymała dr Maria Górna z Wydziału Chemii. Koordynowany przez nią projekt nosi nazwę „Strategie celowanej degradacji proteolitycznej w systemach bakteryjnych w celu badań funkcji białek i rozwoju antybiotyków”. Jego realizacja pozwoli bliżej przyjrzeć się problemowi rosnącej odporności bakterii na antybiotyki, a także opracować nową strategię działania leków przeciwbakteryjnych.

Do zdobywców grantu w ramach konkursu FIRST TEAM należy też dr Stanisław Dunin-Horkawicz z Centrum Nowych Technologii UW. FNP dofinansuje realizację kierowanego przez niego projektu pt. „Historia naturalna enzymów zwoju Rossmanna: zorientowane ewolucyjnie podejście do projektowania specyficzności enzymów Rossmanna wobec kofaktora”.

Dotychczas do konkursów FIRST TEAM zgłosiło się w sumie ponad 500 kandydatów, spośród których granty na kwotę ponad 107 milionów złotych otrzymało 54 naukowców.

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.uw.edu.pl


4 Konkurs na GRANT
04 sierpnia 2018

UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

(LIDER PROJEKTU)

UWRC sp. z o.o.

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

NANO TECH IP sp. z o. o.

realizując projekt „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłasza:

 1. KONKURS NA GRANT NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

 2. KONKURS NA NAJLEPSZY POMYSŁ NA SPIN-OFF

Kwota dofinansowania:

 • do 40 tysięcy złotych netto na prace przedwdrożeniowe,
 • do 20 tysięcy złotych netto na utworzenie spółki spin-off,
 • do 60 tysięcy złotych netto w przypadku udziału w obu konkursach.

Termin naboru wniosków

Termin naboru Wniosków o uczestnictwo w Konkursie na grant to 6-20 sierpnia 2018 roku (w dniu 20 sierpnia do godziny 15.00; prosimy o złożenie wersji papierowej oraz przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: inkubator@uott.uw.edu.pl).

Uczestnicy Konkursu

Pracownicy Uniwersytetu (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania). Uczestnikami Konkursu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez Uniwersytet, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.

Istnieje możliwość odbycia konsultacji projektu z kierownikiem projektu Małgorzatą Denkiewicz-Kuczewską. Prosimy umawiać się na konsultacje drogą mailową  mdenkiewicz@uott.uw.edu.pl

 

Więcej informacji: www.uott.uw.edu.pl