Wspomnienie dra hab. inż. Mieczysława Kucharskiego [*]
15 września 2020


Spotkanie z prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia

18 września o godz. 11.00 odbędzie się pierwszy live z prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Sławomirem Żółtkiem. Podczas spotkania online poruszone zostaną kwestie dotyczące m.in. organizacji nowego roku akademickiego i dydaktyki.

Studenci UW mogą wziąć udział w spotkaniu z prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia. Wydarzenie będzie miało formę Q&A. Pytania można zadawać zarówno za pośrednictwem formularza, jak i podczas transmisji.

Spotkanie odbędzie się 18 września o godz. 11.00.

Live jest organizowany przez Zarząd Samorządu Studentów UW. Wydarzenie transmitować będzie telewizja studencka Uniwerek.TV.

Wydarzenie na FB >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Konferencja sprawozdawcza IDUB
10 września 2020

W dniach 15-16 września na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się pierwsza konferencja sprawozdawcza uczelni biorących udział w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Wydarzenie organizowane jest przez MNiSW we współpracy z UW. Udział w konferencji możliwy jest online poprzez platformę Meeting15. 

Głównym tematem wydarzenia będą działania podejmowane przez uczelnie w początkowych miesiącach realizacji programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Podczas dwóch dni spotkań, w sześciu panelach przedstawione zostaną m.in. doświadczenia i wnioski uczelni z realizacji projektów IDUB. Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim w ramach inicjatywy NKN FORUM.

Panele i dyskusja prowadzone będą w języku angielskim, z możliwością skorzystania z tłumaczenia symultanicznego.

Konferencję będzie można śledzić online za pośrednictwem platformy Meeting15. Aby wziąć w niej udział, należy zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny. Zarejestrowane osoby otrzymają drogą mailową potwierdzenie udziału. Istnieje możliwość wyboru transmisji w języku angielskim lub polskim. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania poprzez czat. Więcej informacji znajduje się na stronie programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Program konferencji >>

 

„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

W październiku 2019 roku Uniwersytet zajął I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zdobył status uczelni badawczej na lata 2020-2026. W ramach programu realizowanych będzie 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) oraz 70 działań, dzięki którym Uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą silnie rozpoznawalną na arenie międzynarodowej. O szansach, jakie stwarza „Inicjatywa doskonałości” opowiadali przedstawiciele poszczególnych POB-ów podczas cyklu spotkań, które odbywały się w czerwcu i w lipcu >>

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/ oraz na stronie UW pod adresem: https://www.uw.edu.pl/badania/idub/

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wybory Prodziekanów Wydziału Chemii UW 14-15.09.2020
07 września 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW uprzejmie informuje, że

wybory Prodziekanów Wydziału Chemii wybieranych przez członków Kolegium Elektorów Wydziału Chemii

odbędą się w dn. 14-15 września 2020 r.

Wybory będą przeprowadzone zdalnie. Szczegółowe informacje zostaną przesłane pocztą elektroniczną.


Wspomnienie dra Janusza Wasiaka [*] Pogrzeb odbędzie się 7 września 2020 r.
04 września 2020


Rekrutacja na Program MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021
02 września 2020

Osoby zainteresowane podjęciem studiów w innej Uczelni w semestrze zimowym lub w całym roku akademickim 2020/2021, zobowiązane są zarejestrować się pomiędzy 2 a 15 września 2020 roku w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (tzw. IRK MOST) na stronie http://most.amu.edu.pl/, wpisać wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wydrukować formularz.

Podpisany wniosek (oraz ewentualnie list motywacyjny) należy przesłać Prodziekanowi ds. studenckich wydziału, na którym kandydat studiuje, celem uzyskania zgody na udział w Programie MOST.

Z uwagi na ograniczenia panujące na Uczelni studenci proszeni są o przesłanie wniosku w formie skanu (e-mail) do właściwego Dziekanatu ds. studenckich lub przesłanie go pocztą tradycyjną.

 


Rekrutacja do programu MOST 2020/2021
28 sierpnia 2020

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST umożliwia odbycie semestralnego lub rocznego kształcenia na innej niż macierzysta krajowej uczelni. Rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021 ruszy 2 września. Zapisy potrwają do 15 września.

W organizacji Programu MOST uczestniczy 20 polskich uczelni, będących sygnatariuszami Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia, a także 9 stowarzyszonych ośrodków naukowych. Umożliwia on odbycie semestralnych lub rocznych studiów albo kształcenia na innej uczelni niż macierzysta.

Z wymiany mogą skorzystać studenci nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru studiów na studiach II stopnia, a także doktoranci, którzy przedstawili dyrektorowi swojej szkoły doktorskiej indywidualny plan badawczy oraz otrzymali jego akceptację. Uczestnictwo doktoranta w Programie MOST ma charakter stażu naukowego.

Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy w roku. 2 września rozpoczną się zapisy na wyjazdy całoroczne lub w semestrze zimowym 2020/2021. Z pełną ofertą będzie można się zapoznać na stronie most.amu.uw.edu.pl. Rejestracja odbędzie się za pośrednictwem systemu IRK MOST.

Więcej informacji znajduje się na stronach Biura Spraw Studenckich oraz Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego, na most.amu.edu.pl, a także Facebookowym profilu Programu MOST.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wakacyjne kursy językowe w Szkole Języków Wschodnich
27 sierpnia 2020

Szkoła Języków Wschodnich, która działa na Wydziale Orientalistycznym, zaprasza na wakacyjne intensywne kursy językowe. Podczas zajęć będzie można poznać i rozwinąć m.in. język arabski, chiński, japoński, hiszpański, czeski czy litewski.

Dla studentów, którzy chcą pochwalić się znajomością mniej popularnych języków, mamy dobrą wiadomość – kurs można zrealizować bezpłatnie, w ramach żetonów przysługujących na naukę języków obcych. W zajęciach mogą też odpłatnie uczestniczyć osoby spoza Uniwersytetu Warszawskiego.

Nauka trwa dwa lub trzy tygodnie, w zależności od wybranego kursu. Zajęcia będą prowadzone online od poniedziałku do piątku.
Rejestracja żetonowa na zajęcia potrwa od 1 do 4 września, a osoby spoza UW mogą zapisać się, wysyłając wiadomość na adres: lektoraty.sjw@uw.edu.pl.

Pełna oferta kursów językowych oraz szczegółowe informacje (pdf) >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Zmiana organizacji ruchu w budynku Wydziału Chemii 25.08-04.09.2020
21 sierpnia 2020

Informujemy, iż w dniach od 25.08.2020 do 04.09.2020 zostanie zmieniona organizacja ruchu w budynku Wydziału Chemii.

W tych dniach, wejście główne do budynku zostanie zamknięte dla wszystkich użytkowników, z wyjątkiem kandydatów na studia, biorących udział w procesie rekrutacji. Ponadto zamknięte zostanie również boczne wejście od strony Chemii Organicznej.

Pozostali użytkownicy, będą korzystać z wejścia od ul. Wawelskiej oraz od strony parkingu (tylko dla stałych użytkowników posiadających kartę dostępu). Punkt poboru kluczy zostanie przeniesiony przy wejściu na taras (patio).

Szkic sytuacyjny-do pobrania


Pierwsze statystyki rekrutacyjne
19 sierpnia 2020

12 sierpnia zakończyły się zapisy na studia I stopnia i jednolite magisterskie. Wśród najpopularniejszych w tym roku kierunków znajdują się m.in. ekonomia, zarządzanie oraz psychologia. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 24 sierpnia.

W ofercie Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się ponad 100 kierunków studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, z których część prowadzona jest w języku angielskim. Rekrutacja 2020/2021 na te studia trwała na UW od 13 lipca do 12 sierpnia. Jej wyniki zostaną ogłoszone 24 sierpnia.

Popularne kierunki

W systemie IRK zapisało się do tej pory ponad 27 tys. kandydatów, którzy dokonali łącznie blisko 45 tys. rejestracji. Wśród najchętniej wybieranych kierunków znajdują się: ekonomia; finanse i rachunkowość; informatyka i ekonometria – 3,3 tys. zarejestrowanych osób, zarządzanie – 2,5 tys., psychologia (Psychology) – 2,4 tys., zarządzanie finansami i rachunkowość – 1,9 tys., prawo –1,9 tys.

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce było na kierunkach:

  • orientalistyka – koreanistyka: 24
  • orientalistyka – japonistyka: 23
  • energetyka i chemia jądrowa: 12
  • psychologia (Psychology): 12
  • filologia angielska (English Studies): 12

Są to dane cząstkowe dotyczące jedynie rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie. Pełne informacje o liczbie zapisów na studia poznamy w październiku. Wciąż istnieje także możliwość zarejestrowania się na niektóre niestacjonarne kierunki I stopnia i jednolite magisterskie oraz studia II stopnia. Lista aktualnie dostępnych kierunków w ramach rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 znajduje się na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Egzaminy wstępne na wybrane kierunki

Od 19 do 21 sierpnia odbędą się dodatkowe egzaminy wstępne na logopedii ogólnej i klinicznej oraz psychologii w języku angielskim. Na części kierunków studiów w przypadku kandydatów zagranicznych odbędą się również egzaminy i rozmowy sprawdzające znajomość języka polskiego, a także języka angielskiego.

Wyniki rekrutacji

Kandydaci otrzymają wyniki rekrutacji na swoje konta w systemie IRK 24 sierpnia, tam też zamieszczone będą listy rankingowe. Listy rankingowe zostaną również udostępnione w sposób tradycyjny w siedzibach jednostek. Ogłoszenie wyników dla kandydatów na kierunek logopedia ogólna i kliniczna odbędzie się 25 sierpnia.

Składanie dokumentów

Zakwalifikowani kandydaci będą mogli złożyć swoje dokumenty w siedzibie komisji rekrutacyjnej od 25 do 27 sierpnia. Przyjmowanie dokumentów odbędzie się w sposób tradycyjny w siedzibach komisji rekrutacyjnych poszczególnych jednostek. Podczas składania dokumentów w tym roku obowiązywać będzie reżim sanitarny. Obowiązkowe jest zakrycie ust i nosa oraz zachowanie odstępu 1,5-2 m od innych osób. Komisje rekrutacyjne mogą informować kandydatów również o dodatkowych wytycznych w tym zakresie.

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021 rozpoczną się 15 października. Kalendarz akademicki 2020/2021 >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl