Graduacja rocznika 2015/2016
24 listopada 2016

Szanowni Państwo,

Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW

Serdecznie zaprasza na Graduację Absolwentów rocznika 2015/2016,
która odbędzie się 25.11.2016 o godzinie 16.00
w Auli im. Wojciecha Świętosławskiego

Przewidywany czas trwania części oficjalnej, to ok. 50 min.


Wybory Prodziekana ds. finansowych i rozwoju
23 listopada 2016

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
informuje, że wybory
Prodziekana ds. finansowych i rozwoju Wydziału Chemii UW w kadencji 2016-2020
odbędą się w dniu
30 listopada 2016 r. (środa) o godzinie 15:15
w Auli im. Wojciecha Świętosławskiego Wydziału Chemii UW.


Laureaci konkursów NCN 11 edycji
14 listopada 2016

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS, SONATA i PRELUDIUM 11 edycji ogłoszonych 15 marca 2016r.

Laureatami konkursu OPUS 11 zostali:

 • prof. dr hab. Robert Moszyński, projekt pt.: „Czynnik korelacyjny o poprawnej asymptotyce w obliczeniach kwantowochemicznych”, kwota finansowania: 514 tys. zł,
 • dr hab. Sławomir Sęk, projekt pt.: „Mechanoczułe kanały wbudowane w membrany lipidowe osadzone na elektrodach”, kwota finansowania: 985,2 tys. zł,
 • prof. dr hab. Paweł Krysiński, projekt pt.: „Superparamagnetyczne nanocząstki znakowane emiterami promieniowania beta- dla jednoczesnej wewnętrznej radioterapii i hipertermii”, kwota finansowania: 866 920 zł,
 • prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk, projekt pt.: „Hybrydowe układy elektrochemiczni-optyczne wykorzystujące elektrolizę wewnętrzną”, kwota finansowania: 882,2 tys. zł,
 • dr Damian Kowalski, projekt pt.: „Nanostruktury metali szlachetnych oraz półprzewodników do katalizy, fotowoltaiki, oraz układów plazmonowych”, kwota finansowania: 974,4 tys. zł

W konkursie SONATA 11 laureatami zostali:

 • dr inż. Radosław Kamiński, projekt pt.: „MMCT-XRAY: Komunikacja centrów metalicznych w wybranych mostkowych kompleksach metali przejściowych o mieszanej walencyjności – studium fotokrystalograficzne sprzężone z metodami ultraszybkiej spektroskopii”, kwota finansowania: 729,5 tys. zł,
 • dr Kamil Strzelak, projekt pt.: „Immunochemiczne strategie monitorowania homeostazy żelaza w warunkach analizy przepływowej”, kwota finansowania: 474,2 tys. zł.
 • dr Piotr Piotrowski, projekt pt.: „Nanomateriały hybrydowe na bazie chemicznie modyfikowanego grafenu i fulerenów C60/C70/M3N@C80 lub ich pochodnych do budowy elektrochemicznych superkondensatorów”, kwota finansowania: 291,1 tys. zł,
 • dr Karolina Piecyk, projekt pt.: „Pro-nukleotydy opierające się o strukturę kapu – synteza, badania biologiczne i biofizyczne”, kwota finansowania: 476 450 zł.

W konkursie PRELUDIUM 11:

 • mgr Aleksandra Tucholska, projekt pt.: „Elementy macierzowe operatora oddziaływania spin-orbita w hermitowskim sformułowaniu teorii odpowiedzi w metodzie sprzężonych klasterów”, kwota finansowania: 42,4 tys. zł,
 • mgr inż. Michał Lesiuk , projekt pt.: „Nowe podejście do wielocentrowych całek w bazie orbitali Slatera”, kwota finansowania: 59,6 tys. zł,
 • mgr Urszula Budniak, projekt pt.: „Określenie wpływu modyfikacji 5′ końca RNA oraz sekwencji nukleotydowej i aminokwasowej na energię oddziaływań elektrostatycznych białek IFIT z RNA”, kwota finansowania: 143,8 tys. zł
 • mgr Paweł Dąbrowski-Tumański, projekt pt.: „Identyfikacja i charakteryzacja białek o topologii splotu” , kwota finansowania: 100 tys. zł.

Serdecznie gratulujemy!