Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Studium Podyplomowe – Zastosowania Chemii w Ochronie Środowiska. Kurs chromatograficzny

STUDIUM PODYPLOMOWE
NA WYDZIALE CHEMII UW

ZASTOSOWANIA CHEMII W OCHRONIE ŚRODOWISKA.
KURS CHROMATOGRAFICZNY

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy stosują lub zamierzają stosować w swojej pracy techniki chromatograficzne.

Studium Podyplomowe działa nieprzerwanie od 1990 roku.

Naszym celem jest zapoznanie Słuchaczy z analitycznymi technikami chromatograficznymi (chromatografia gazowa i cieczowa). Podczas wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych uczymy oznaczania śladów związków organicznych w powietrzu, wodzie i glebie, nie ograniczając się przy tym do problemów związanych tylko z zanieczyszczeniem środowiska.

Oferta Studium obejmuje około 160. godzin wykładów i ćwiczeń praktycznych, realizowanych podczas 9. zjazdów weekendowych (sobota-niedziela).
Studium rozpoczyna się w październiku, a kończy w kwietniu.

Dzień zajęciowy składa się z dwugodzinnego wykładu i następujących po nim cztero-, pięciogodzinnych ćwiczeń prowadzonych w laboratorium chemicznym.
Zachęcamy do zapoznania się z wykazem zajęć, proponowanych w ramach Studium.

Rekrutacja na nasze Studium odbywa się poprzez system IRK (irk.oferta.uw.edu.pl).

Wysokość opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim wynosi 85 złotych. (zgodnie z postanowieniem nr 12 Rektora UW z dn. 29 października 2021 r. w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe)

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają także:

Prof. dr hab. Tomasz Gierczak (kierownik Studium)
al. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
tel.: (22) 55 26 544
e-mail: gierczak@chem.uw.edu.pl

Dr hab. Magdalena Biesaga
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa (główny budynek Wydziału Chemii UW)
tel.: (22) 55 26 328
e-mail: mbiesaga@chem.uw.edu.pl

LISTA WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ

 Wykłady (1 godz. = 45 min.)
1GC – Chromatografia gazowa prof. dr hab. Tomasz Gierczak 9,5 godzin
2LC – Chromatografia cieczowa dr hab. Magdalena Biesaga 9,5 godzin
3IC – Chromatografia jonowa dr hab. Magdalena Biesaga 1 godzina
4GC/MS – Chromatografia gazowa z detekcją metodą spektrometrii mas prof. dr hab. Tomasz Gierczak 2 godziny
5LC/MS – Chromatografia cieczowa z detekcją metodą spektrometrii mas dr hab. Magdalena Biesaga 2 godziny
6CH – Chemometria prof. dr hab. Zbigniew Stojek godziny
7PP – Pobór i przygotowanie próbek mgr Jarosław Bartulewicz 10 godzin

(1 godz. = 45 minut)

 Ćwiczenia laboratoryjne
1Kapilarna chromatografia gazowa – podstawy prof. Tomasz Gierczak
2Chromatografia cieczowa. Wpływ stężenia rozpuszczalnika organicznego na retencję dr hab. Magdalena Biesaga
3Chromatografia gazowa we współpracy ze spektrometrią mas dr Bartłomiej Witkowski
4Chromatografia cieczowa. Wpływ pH na retencję dr hab. Ewa Poboży
5Chromatografia gazowa: analiza jakościowa na podstawie indeksów retencji prof. Tomasz Gierczak
6Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) we współpracy z chromatografią gazową połączoną ze spektrometrią mas (GC/MS) dr Bartłomiej Witkowski
7Sprawność kolumny chromatograficznej i precyzja wprowadzenia próbki prof. Tomasz Gierczak
8Przeprowadzenie analitów w lotne pochodne i wykorzystanie wzorców wewnętrznych (GC/MS) dr Bartłomiej Witkowski
9Chromatografia gazowa: polarność fazy ciekłej, względne czasy i indeksy retencji prof. Tomasz Gierczak
10Oznaczanie aldehydów w spalinach samochodowych mgr Jarosław Bartulewicz
11Wykorzystanie stabilnych izotopów w analizie GC/MS, metoda rozcieńczeń izotopowych i interpretacja widm mas dr Bartłomiej Witkowski
12Oznaczanie związków polifenolowych metodą LC/MS dr hab. Magdalena Biesaga
13Oznaczanie związków fenolowych metodą HPLC z wykorzystaniem ekstrakcji do fazy stałej (SPE) dr hab. Ewa Poboży
14Sterowanie jakością badań (wykład i ćwiczenia) dr hab. Wojciech Hyk
15Analiza lotnych zanieczyszczeń powietrza metodą ekstrakcji mgr Jarosław Bartulewicz
16Oznaczanie węglowodorów aromatycznych w wodzie metodą ekstrakcji (wzorzec wewnętrzny) prof. Tomasz Gierczak
17Chromatografia jonowa dr hab. Magdalena Biesaga

Aktualizacja: 12.05.2022 r.