Umowy na dostawy

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Wydziału Chemii – Umowa, Wykaz

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Wydziału Chemii – Wykaz Wykaz

Sukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych dla Wydziału Chemii – Umowa, Wykaz

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii – Umowa, Wykaz

Sukcesywne zakupy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich realizowane przez Dział Wsparcia Informatycznego – Link